Vergi Sirküleri 2014/09 : 2014 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Tutarları İle Vergi Tarifesi Belirlendi

Vergi Sirküleri 2014/09 : 2014 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Tutarları İle Vergi Tarifesi Belirlendi

VERGİ SİRKÜLERİ

VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 01.01.2014
VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/09

2014 YILINDA UYGULANACAK VERASET ve İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNA TUTARLARI İLE VERGİ TARİFESİ BELİRLENDİ

( 45  Nolu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği  30.12.2013 Tarihli ve  28867 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır )

Sözkonusu Tebliğ uyarınca 1/1/2014 tarihinden itibaren yürülüğe girmek üzere Veraset ve İntikal Vergisi Kanunun ilgili maddelerinde  yer alan istisna tutarları %3,93 oranında artırılarak;

Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 146.306 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 292.791 TL),

İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.371 TL,

Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarından kazanılan ikramiyelerde 3.371 TL,

olarak dikkate belirlenmiştir.

Diğer yandan aynı Tebliğ ile 1/1/2014 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde hesaplanacak veraset ve intikal vergisi'nde aşağıdaki tarife esas alınacaktır.

9

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,
 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.