Vergi Sirküleri 2014/07 : 2014 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları İle Maktu Vergi Tutarları Belirlenmiştir

Vergi Sirküleri 2014/07 : 2014 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları İle Maktu Vergi Tutarları Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ

VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 01.01.2014
VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/07

 2014 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ ORANLARI İLE MAKTU VERGİ TUTARLARI BELİRLENMİŞTİR

( 57  Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği  30.12.2013 Tarihli ve  28867 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır )

Sözkonusu Tebliğ  ile 1/1/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2013 yılında uygulanan nispi vergi oranları ve maktu vergi tutarları %3,93 oranında artırılmıştır.

1/1/2014 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yeni tutarlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Diğer taraftan, anılan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2014 tarihinden itibaren 1.545.852,40-Türk Lirası olmuştur.

1-7
2-7

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,
 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.