Vergi Sirküleri 2014/05 : İndirimli Oranda KDV İadesi İçin Sınır 2014 Yılı için 17.700 - TL Olarak Belirlenmiştir

Vergi Sirküleri 2014/05 : İndirimli Oranda KDV İadesi İçin Sınır 2014 Yılı için 17.700 - TL Olarak Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ

VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 01.01.2014
VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/05

 İNDİRİMLİ ORANDA KDV İADESİ İÇİN SINIR 2014 YILI İÇİN

17.700-TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR

( 123 Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği  30.12.2013 Tarihli ve  28867 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır )

Bakanlar Kurulunca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen sınırı aşan kısmının, nakden yada mahsuben iade edilebileceği hükme bağlanmıştır.

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili olarak 2013 yılında geçerli olan 17.000 TL tutarındaki sınır, 2006/10379 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 2013 yılına ilişkin yeniden değerleme oranında (% 3,93) artırılarak 2014 yılı için 17.700 TL olarak uygulanacaktır.
 

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,
 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.