Vergi Sirküleri 2015/11 : E-Bilet Tebliğinde Bir Dizi Değişiklik Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 2015/11 : E-Bilet Tebliğinde Bir Dizi Değişiklik Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 06.04.2015
SİRKÜLER NO : 2015/11

 E-Bilet Tebliğinde Bir Dizi Değişiklik Yapılmıştır

(Vergi Usul Kanunu 415 Seri No'lu Genel Tebliği'nde değişiklik yapan 446 No'lu genel Tebliğ'i 04/04/2015 Tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır)

Yayımlanan 446 sıra nolu tebliğ ile 415 sıra nolu tebliğin bazı bölümlerinde değişiklik yapılmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin özet bilgiler aşağıdaki gibidir:

  1. 415 nolu tebliğin tanımlar ve kısaltmalar bölümünde bulunan "Güvenli Elektronik İmza" tanımı yürürlükten kaldırılmış olup bir dizi yeni tanımlar eklenmiştir. Eklenen tanımlar şunlardır: Bilgi İşlem Sistemi, e-Bilet Uygulaması, e-Bilet Raporu, Elektronik Saklama Hizmeti Veren Kurum, Elektronik Sertifika, Elektronik Sertifika İle İmzalama, Nitelikli Elektronik Sertifika (NES), Özel Entegratör.
  2. Tebliğin "Başvuru Şartları ve Uygulamadan Yararlanma Yöntemleri" başlıklı bölümde yapılan değişiklikle ile başvuru için gerekli sayılmış olan "güvenli elektronik imzaya sahip olma" şartı kaldırılmıştır. Ayrıca e-Bilet uygulamasından kullanıcıların ister kendi bilgi sistemleri üzerinden isterlerse de GİB'den izin almış özel entegratör bilgi sistemleri üzerinden yararlanabilecekleri belirtilmiş olup her iki yönteme ilişkin esaslar da bu bölümde açıklanmıştır.  
  3. "Değerlendirme ve İzin" başlıklı bölümde; uygulamadan yararlanmak isteyenlerin başvurularının  www.efatura.gov.trinternet adresinde yayımlanan "Elektronik Bilet Teknik Kılavuzunda" belirtilen usul ve esaslara göre değerlendirileceği belirtilmiştir.
  4. "Elektronik Bilet ve Elektronik Yolcu Listesi Düzenlenmesi ve Elektronik Biletin Teslimi" bölümünde; düzenlenmiş e-Biletlerin istenilmesi durumunda muhatabına kağıt baskısı sunulabilecek şekilde hazırlanması; bu kağıt çıktılarda e-Biletlerin ne zaman ve nereden temin edileceği bilgisinin bulunması zorunlu olup mali değeri bulunmayan mühürsüzkağıt çıktıların muhataba verilmesinde ayrıca imzalanıp kaşelenmesine gerek olmadığı belirtilmiştir.
  5. "Elektronik Bilet Bedelinin Gider Kaydedilmesi" başlıklı 7'nci bölümünün birinci ve üçüncü paragrafları değiştirilerek; sadece elektronik sertifika ile imzalanmış e-Biletlerin gider gösterilebileceği veya indirime konu olabileceği belirtilmiştir.Hesabına yolculuk yapılan durumlarda ise hesabına yolculuk yapılan mükellefin bilgilerinin e-Bilet üzerinde yer alması zorunlu olup aksi takdirde gider veya indirime konu edilemeyecektir.
  6. "Raporlama" başlıklı 8 inci bölümünde de değişiklik yapılarak; e-Bilet izni alan mükellefler ile bu hizmeti verme izni almış özel entegratörler,  elektronik ortamda oluşturdukları belgelere ilişkin olarak, www.efatura.gov.tr adresinde yayımlanan "e-Bilet ve e-Yolcu Listesi Raporu"nu ait olduğu ayı takip eden ayın 15. Günü saat 24:00'a kadar elektronik sertifika ile zaman damgalı olarak imzalamak ve GİB sistemine yüklemek zorunda oldukları belirtilmiştir.
  7. "Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü" başlıklı bölümde yapılan değişiklikle; e-Bilet, e-Bilet Yolcu Listesi ve e-Bilet Raporları'nın uygulamadan kendi sistemleri üzerinden yararlanan mükellefler tarafından kendilerine ait elektronik sertifika ile; uygulamadan özel entegratör vasıtasıyla yararlanan mükelleflerin ise kendilerine veya özel entegratöre ait elektronik sertifika ile imzalayarak saklayacakları belirtilmiştir. Ayrıca mükellefler istemeleri halinde söz konusu belgeleri GİB'dan saklama izni almış kuruluşlarda da muhafaza edebilecekleri düzenlenmiştir.
  8. "Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler" başlıklı bölümde yapılan değişiklikle; Elektronik bilet raporlarının süresinde hazırlanmaması, hazırlanan raporların elektronik sertifika ile zaman damgalı olarak imzalanmaması, raporlar ile ilişkili oldukları biletlere ait bilgiler arasında uyumsuzluk bulunması hallerinde mükellefler ve özel entegratörler tarafından konu ile ilgili haklı bir mazeret sunulamaması durumunda Başkanlığın verilen izni iptal edebileceği belirtilmiştir.

Ayrıca; uygulama kapsamında hizmet verme izni iptal edilen özel entegratörler bu konuda hizmet verdiği mükellefleri uyarmak zorundadır. İzni iptal edilen özel entegratörden e-Bilet hizmeti alan mükellefler başka bir özel entegratörle anlaşmak veya genel hükümler çerçevesinde anlaşmalı matbaa işletmelerine bastırdıkları belgeleri kullanmak zorundadırlar. Bu durum, e-Bilet uygulamasını kendi bilgi işlem sistemi üzerinden kullanma yöntemine engel teşkil etmeyecektir.

Elektronik bilet uygulamasını kendi bilgi işlem sistemi üzerinden kullanmak üzere izin alan mükelleflerden izinlerinin iptal edildiği kendilerine bildirilenler, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 1 yıl süre ile uygulamayı kendi bilgi işlem sistemleri üzerinden kullanmak üzere başvuru yapamayacaklardır. Bu mükellefler Başkanlıktan izin alan özel entegratörlerden e-Bilet hizmeti almak ya da genel hükümler çerçevesinde anlaşmalı matbaa işletmelerine bastırdıkları belgeleri kullanmak zorundadırlar.

Ayrıca tebliğin "Diğer Hususlar" başlıklı bölümünde de değişiklik yapılarak uygulamada oluşabilecek olağan ve olağanüstü durumlarda yapılacaklar açıklanmıştır.

 

446 Seri Nolu VUK Genel Tebliği'ne  ulaşmak için tıklayınız .

 

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.