Vergi Sirküleri 63 : 2017 Yılı Emlak Vergisine Esas Olacak Bina Metrekare Maliyet Bedelleri Tespit Edilmiştir

Vergi Sirküleri 63 : 2017 Yılı Emlak Vergisine Esas Olacak Bina Metrekare Maliyet Bedelleri Tespit Edilmiştir


Vergi Sirküleri 63 : 2017 Yılı Emlak Vergisine Esas Olacak Bina Metrekare Maliyet Bedelleri Tespit Edilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 25.08.2016

SİRKÜLER NO : 2016/63

2017 YILI EMLAK VERGİSİNE ESAS OLACAK BİNA METREKARE MALİYET BEDELLERİ TESPİT EDİLMİŞTİR 

(68 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlanmıştır)

Emlak Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesinin verdiği yetkiye istinaden Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı emlak vergisine esas olmak üzere 2017 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerini, ilgili Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit etmiştir.

68 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği'ne ulaşmak için tıklayınız  .

Eki cetvele ulaşmak için tıklayınız .

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.