Vergi Sirküleri 2016/94 : İndirimli Oranda KDV İadesi İçin 2017 Yılı Sınırı 21.400-TL Olarak Belirlenmiştir

Vergi Sirküleri 2016/94 : İndirimli Oranda KDV İadesi İçin 2017 Yılı Sınırı 21.400-TL Olarak Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 27.12.2016

SİRKÜLER NO       : 2016/94
 

İNDİRİMLİ ORANDA KDV İADESİ İÇİN 2017 YILI SINIRI 21.400-TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR

(Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılasına Dair 9 Seri No’lu Tebliğ  Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır )

Bilindiği üzere, Bakanlar Kurulunca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen sınırı aşan kısmının, nakden yada mahsuben iade edilebileceği hükme bağlanmıştır.

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili olarak 2016 yılında geçerli olan 20.600 TL tutarındaki sınır, 2017 yılı için 21.400 TL olarak uygulanacaktır.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılasına Dair 9 Seri No’lu Tebliğ’e  ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.