Vergi Sirküleri 2016/92 : 2017 Yılına İçin Değerli Kağıt Bedelleri Belirlendi

Vergi Sirküleri 2016/92 : 2017 Yılına İçin Değerli Kağıt Bedelleri Belirlendi

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ      : 21.12.2016

SİRKÜLER NO             : 2016/92

2017 YILINA İÇİN DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ BELİRLENDİ

(Muhasebat Genel Müdürlüğü 52 No’lu Değerli Kağıtlar Genel Tebliği  21.12.2016 Tarihinde Yayımlanmıştır. )

 

210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu’na ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.  1/1/2017 tarihinden itibaren geçerli olacak bedeller aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir:

 

Değerli Kağıdın Cinsi

Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :

 

     a) Noter kağıdı

9,50

     b) Beyanname

9,50

     c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

19,00

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

3 - Pasaportlar

94,00

4-İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)

63,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

6 –

 

(Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)

 

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen

 

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

16,00

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti

 

kimlik kartı

16,00

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

32,00

7 - Aile cüzdanları

86,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

9 - Sürücü belgeleri

117,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

117,00

11 - Motorlu araç trafik belgesi

117,00

12 - Motorlu araç tescil belgesi

88,00

13 - İş makinesi tescil belgesi

85,00

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

5,60

15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

8,50

16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

63,00

17 -  Çalışma muafiyet belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

63,00

 

Muhasebat Genel Müdürlüğü 52 No’lu Değerli Kağıtlar Genel Tebliği’ne  ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.