Vergi Sirküleri 2016/89 : 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Yurtdışından Getirelen Varlıklara İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 2016/89 : 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Yurtdışından Getirelen Varlıklara İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 02.12.2016

SİRKÜLER NO : 2016/89
 

6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YURTDIŞINDAN GETİRELEN VARLIKLARA İLİŞKİN  TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

(Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Kanun 4 No’lu Genel Tebliği 02/12/2016 Tarihinde yayınlanmıştır.)

Yayımlanan Tebliğ ile yurt dışındaki varlıkların Türkiye’ye getirilmesine ilişkin olarak bazı konularda açıklamalar yapılmıştır. Yapılan açıklamalar özet olarak aşağıdaki gibidir:

  1. Bilindiği üzere, Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 6736 sayılı Kanunun 7’nci maddesi hükümleri çerçevesinde 31/12/2016 tarihine kadar Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir. Yurt dışında bulunan varlıkların 31/12/2016 tarihine kadar Türkiye’ye getirilmesi koşuluyla, bu varlıklara yurt dışında hangi tarih itibarıyla sahip olunduğunun anılan madde hükmünden yararlanılması açısından herhangi bir önemi bulunmamaktadır.
  2. Yurt dışında bulunan taşınmazların kanun kapsamdaki varlıklara dönüştürülmek suretiyle Türkiye’ye getirilmesi mümkündür.
  3. Söz konusu varlıklar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda mevcut ya da yeni açılacak bir hesaba transfer edilebilecek veya fiziki olarak Türkiye’ye getirilebilecektir.
  4. Söz konusu varlıkların Türkiye’ye getirilmesinde veya menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının banka ya da aracı kurumlara bildirilmesinde, Tebliğ ekinde yer alan “Form” kullanılabilir. Bu formun kullanılması ihtiyaridir.
  5. Şirketlerin kanuni temsilcileri, ortakları veya vekilleri adına görünen, ancak gerçekte şirketlere ait olan varlıkların şirketler tarafından Türkiye’ye anılan madde kapsamında getirilmesi mümkün bulunmaktadır.
  6. Yurt dışından Türkiye’ye getirilen varlıklar nedeniyle, madde hükmünden yararlananlar ve bunların kanuni temsilcileri hakkında sırf bu işlemin yapılmış olmasından dolayı ve bu işlemden hareket edilerek, 2016 yılı sonuna kadar olan dönem dahil, hiçbir şekilde vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı ile herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılamayacak, vergi cezası ve idari para cezası kesilemeyecektir. Yurt dışından getirilen varlıklar nedeniyle kişi hakkında gümrük mevzuatı, kambiyo mevzuatı veya sermaye piyasası mevzuatı kapsamında herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma söz konusu olmayacaktır.
  7. Türkiye’ye getirilen varlıklar veya bu varlıklara ilişkin bildirimler, mevzuatımızda yer alan diğer düzenlemeler bakımından herhangi bir araştırma, inceleme veya soruşturma kapsamında değerlendirilemeyecektir.  Bu kapsamda getirilen varlıklar ve bu varlıklara ilişkin bildirimlerde yer alan bilgiler ve diğer belgeler de sır ve mahremiyet kapsamında değerlendirilecektir.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Kanun 4 No’lu Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.