Vergi Sirküleri 2016/86 : Binek Otomobillerin Ötv Oranları İle Bazı Mal Ve Hizmetlerin Kdv Oranları Değiştirilmiştir

Vergi Sirküleri 2016/86 : Binek Otomobillerin Ötv Oranları İle Bazı Mal Ve Hizmetlerin Kdv Oranları Değiştirilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 25.11.2016

SİRKÜLER NO : 2016/86
 

BİNEK OTOMOBİLLERİN ÖTV ORANLARI İLE BAZI MAL VE  HİZMETLERİN KDV ORANLARI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

(2016/9542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 25/11/2016 Tarihinde yayınlanmıştır.)

  1. Binek Otomobillerin ÖTV Oranları:

Yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile binek otomobillere yönelik ÖTV oranlarının yer aldığı, ÖTV Kanuna ekli (II) sayılı listedeki "87.03" G.T.İ.P. numaralı mallardan "-Diğerleri" satırı altında yer alan malların vergi oranları 25/11/2016 Tarihinden itibaren uygulanmak üzere yeniden belirlenmiştir. Söz konusu Kararın 4’üncü maddesiyle;  binek otomobillerin  ÖTV oranları, motor silindir hacminin yanı sıra otomobil fiyatı da dikkate alınarak belirlenmiş ve yeni oranlar aşağıdaki gibi olmuştur:

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

-Diğerleri

 

  Motor silindir hacmi 1600cm3’ü geçmeyenler

60

Motor silindir hacmi 1600cm3’ü geçen fakat 2000cm3’ü geçmeyenler

 

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW’ı geçip motor silindir hacmi 1800cm3’ü geçmeyenler

60

Diğerleri

110

Motor silindir hacmi 2000cm3’ü geçenler

 

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW’ı geçip motor silindir hacmi 2500cm3’ü geçmeyenler

110

Diğerleri

160

 

Yukarıdaki tabloda belirtilen vergi oranları;

  1. Motor silindir hacmi 1600cm3'ü geçmeyip,

-ÖTV matrahı40 bin lirayı aşmayanlar için yüzde 45,

-ÖTV matrahı40 bin TL’yi aşıp70 bin TL’yi aşmayanlar içinyüzde 50 ÖTV

  1. Motor silindir hacmi 1600cm3'ü geçen fakat 2000cm3’ü geçmeyenlerden;

-ÖTV matrahı 100 bin TL’yi aşmayanlar için %100,

-Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50KW’ı geçip motor silindir hacmi 1800cm3’ü geçmeyenlerden;

- - ÖTV matrahı 50 bin TL’yi aşmayanlar için %45,

- - ÖTV matrahı 50 bin TL’yi aşıp, 80 bin TL’yi aşmayanlar için %50,

  1. Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100KW’ı geçip motor silindir hacmi 2000cm3 ila 2500cm3 arasında bulunanlardan ÖTV matrahı 100 bin TL’yi aşmayanlar için %100,

Olarak uygulanacaktır.

  1. KDV Oranı Değişen Mal ve Hizmetler:

Bilindiği üzere, KDV oranlarının belirlendiği 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8 KDV oranı uygulanmaktadır.

Yayımlanan BKK ile söz konusu (II) sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" bölümünde değişikliğe gidilerek aşağıdaki mal teslimleri ile hizmet ifalarının da %8 KDV’ye tabi olması hükmolunmuştur:

•Şal, eşarp, omuz vatkası, astar, apolet, ilikleme tertibatı, cep, kol, yaka, rozet ve fırfır ile bunların benzerlerine,

•Kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve benzerlerine,

•Deri ve saya işlerinde,

•İnsan veya hayvan sağlığına yönelik hizmetleri ifa edenlere hekimlerce veya hekimler vasıtasıyla verilen hizmetlerde

2016/9542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.