Vergi Sirkuleri 2016/77 : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmıştır

Vergi Sirkuleri 2016/77 : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 07.10.2016

SİRKÜLER NO : 2016/77

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR 

(2016/9139 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar,  05/10/2016 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanmıştır)

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında bir dizi değişikler yapılmıştır. Yapılan önemli değişiklikler özet olarak aşağıdaki gibidir:

1.Gelir ve Kurumlar Vergisinde sağlanan vergi indirimi imkanında, yatırımın başlama tarihine göre farklı oran uygulamasımevcut idi, bu uygulama kaldırılmıştır. Ayrıca yatırımcının yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarınaindirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulamasında, kullanılabilecek yatırama katkı tutarının oranı da tüm bölgeler için %80'e çıkarılmıştır. Bu oran bölgeler itibariyle %10 ile %80 arasında olmak üzere farklı farklı uygulanmaktaydı. Böylece;  yatırıma katkı tutarına mahsuben,  gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının %80'ini geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabilecektir.

2.Alt Bölge desteğinden yararlanacak yatırımların kapsamı genişletilmiştir. Buna göre, Ya tırımlarını endüstri bölgesinde (imalat sanayine yönelik yatırımlar) gerçekleştirenler de alt bölge desteğinden yararlanabileceklerdir.  Yapılan düzenlemeye göre, büyük ölçekli yatırımlar veya bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesi düzenlenen yatırımlar, endüstri bölgesinde (imalat sanayine yönelik yatırımlar) gerçekleştirilmesi halinde de vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bulundukları bölgenin  alt bölgesinde sağlanan oran ve sürelerden yararlanabilecektir.

3.Sabit yatırım tutarı 10 milyon TL'yi aşmayan Bölgesel teşvik müracaatlarının yerel birimlere yapılabilmesi imkanı getirilmiştir.

4.Stratejik yatırımlara ilişkin faiz desteğinde 31/12/2016 tarihine kadar olan müracaatları kapsamaya yönelik tarih sınırlamasını içeren fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.

5.Sigorta primi işveren hissesi desteğinde, 2017 yılında; 1. ve 2. Bölgeler için sigorta primi işveren hissesi desteğinin kaldırılmasını ve diğer bölgeler için destek sürelerinin azaltılmasını öngören uygulamadan vazgeçilerek teşvik kapsamı genişletilmiştir.

6.Stratejik yatırımlarda faiz desteğindeki  31/12/2016 olan   tarih sınırlaması olan kaldırılmıştır.

Söz konusu Karar yayım tarihi olan 5/10/2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

2016/9139 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'a,  ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla.

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.