Vergi Sirkuleri 2016/76 : Elektrik Motorlu Hibrit Araçlar İçin Ötv Oranları İndirilmiştir

Vergi Sirkuleri 2016/76 : Elektrik Motorlu Hibrit Araçlar İçin Ötv Oranları İndirilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 06.10.2016

SİRKÜLER NO : 2016/76

ELEKTRİK MOTORLU HİBRİT ARAÇLAR İÇİN ÖTV ORANLARI İNDİRİLMİŞTİR 

(2016/9256 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,  05/10/2016 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanmıştır)

Özet Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’na ekli (II) sayılı listedeki "87.03" G.T.İ.P. numaralı mallardan "-Diğerleri" satırı altında yer alan;

a) "Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçen fakat 2000 cm³'ü geçmeyenler" alt satırındaki "Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³'ü geçmeyenler'" için uygulanan %90 vergi oranı %45 olarak,

 b) "Motor silindir hacmi 2000 cm³'ü geçenler" alt satırındaki "Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³'ü geçmeyenler" için uygulanan %145 vergi oranı %90 olarak,

yeniden tespit edilmiştir.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı yayım tarihi olan 5/10/2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

2016/9256 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na,  ulaşmak için tıklayınız .

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.