Vergi Sirkuleri 2016/69 : Yatırım Teşvik Belgeli İnşaatlarda Bina İnşaat Ve İmar Harçlarına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

Vergi Sirkuleri 2016/69 : Yatırım Teşvik Belgeli İnşaatlarda Bina İnşaat Ve İmar Harçlarına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ         : 03.10.2016

SİRKÜLER NO               : 2016/69

YATIRIM TEŞVİK BELGELİ İNŞAATLARDA BİNA İNŞAAT VE İMAR HARÇLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 

(48 Seri No’lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği  29/9/2016 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanmıştır)

 

Bilindiği üzere Belediye Gelirleri Kanunu’nda 6728 sayılı Kanun ile bir dizi değişiklikler yapılmış ve bu değişikliklere ilişkin duyurumuz 2016/49 no’lu Sirkülerimiz  ile yapılmıştı. Yayımlanan Tebliğ ile 6728 sayılı kanun ile yapılan değişikler konusunda açıklamalar yapılmış olup yapılan açıklamalar özet olarak aşağıdaki gibidir:

1) Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İnşa Edilen Binalar İçin Bina İnşaat Harcı İstisnası Uygulaması:

6728 sayılı Kanun’un ile Belediye Gelirleri Kanunu’nun İstisnalar başlıklı ek 2’nci maddesinin (d) fıkrasında yapılan değişiklikle, yatırım teşvik belgesi kapsamında inşa edilen binalardan bina inşaat harcı alınmaması sağlanmıştır.

Bu istisnadan faydalanabilmek için;

a) Bina inşaatlarına ilişkin inşaat veya tadilat ruhsatının Yatırım Teşvik Belgesinin tamamlama vizesinin yapılacağı tarihten önce alınması,

b) Bu kapsamdaki bina inşaatlarına (ilave ve tadiller dahil) ilişkin olarak inşaat veya tadilat ruhsatı alınmasındaYatırım Teşvik Belgesinin bir örneğinin ilgili belediyeye verilmesi,

gerekmektedir.

6728 sayılı Kanunla yapılan değişikliğin yürürlük tarihi olan  9/8/2016 tarihinden  önce alınmış ve tamamlama vizesi yapılmamış olan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında, mezkur tarihten sonra inşa edilecek binalar da (ilave ve tadiller dahil) bu istisnadan faydalanabilecektir.

2) Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İnşa Edilen Yapı ve Tesisleri İçin  Belediyelerce Alınması Gereken İmar Harçlarında istisna Uygulaması:

6728 sayılı Kanun’un ile  Belediye Gelirleri Kanunu’nun 80’inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle, yatırım teşvik belgesi kapsamında inşa edilen yapı ve tesislerden imar mevzuatı gereğince belediyelerce alınması gereken imar ile ilgili aşağıdaki harçlara istisna getirilmiştir:

a) Parselasyon harcı,

b) İfraz ve tevhit harcı,

c) Plan ve proje tasdik harcı,

ç) Zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı,

d) Yapı kullanma izni harcı.

Bu istisnalardan yararlanabilmek için;

a) Yapı ve tesislere ilişkin izin, karar veya işlemin Yatırım Teşvik Belgesinin tamamlama vizesinin yapılacağı tarihten önce alınması veya yapılması,

b) Bu kapsamda inşa edilecek yapı ve tesislere ilişkin izin, karar veya işlem aşamasında Yatırım Teşvik Belgesinin bir örneğinin ilgili belediyeye verilmesi,  

gerekmektedir.

6728 sayılı Kanunla yapılan değişikliğin yürürlük tarihi olan 9/8/2016 tarihinden  önce alınmış ve tamamlama vizesi yapılmamış olan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında, mezkur tarihten sonra inşa edilecek yapı ve tesisler de bu istisnadan faydalanabilecektir.

48 Seri No’lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği’ne  ulaşmak için tıklayınız .

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.