Vergi Sirküleri 2016/55: AR-GE Ve Tasarım Personelinin Gelir Stopaj Desteği Ve Asgari Sayısına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararları Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 2016/55: AR-GE Ve Tasarım Personelinin Gelir Stopaj Desteği Ve Asgari Sayısına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararları Yayımlanmıştır


Vergi Sirküleri 2016/55: AR-GE Ve Tasarım Personelinin Gelir Stopaj Desteği Ve Asgari Sayısına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararları Yayımlanmıştır
VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 11.08.2016

SİRKÜLER NO : 2016/55

AR-GE VE TASARIM PERSONELİNİN GELİR STOPAJ DESTEĞİ VE ASGARİ SAYISINA  İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARLARI YAYIMLANMIŞTIR

(2016/9091 ve 2016/9093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları 11/8/2016 Tarihinde Yayımlanmıştır.)

Yayımlanan 2016/9091 sayılı karar ile 6676 sayılı Kanun'un 14'üncü maddesi ile Ar-Ge, tasarım ve yazılım personelinin Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, merkez dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerinin de gelir vergisi stopaj desteği kapsamında değerlendirilmesine yönelik Bakanlar Kurulu'na yetki verilmiş ve Bakanlar Kurulu bu karar ile  yetkisini kullanmıştır.

Bugün yayımlanan Karar ile  5746 sayılı Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında kurulan Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin bu merkezlerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, aşağıda belirtilen faaliyetlerin Ar-Ge veya tasarım merkezi dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda, Ar-Ge veya tasarım merkezi yönetiminin onayının alınması ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, merkez dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerin %100'ü gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmiştir.

a)  Laboratuvar, analiz, test ve deney çalışmaları.

b) Diğer Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yapılan çalışmalar.

c) Saha araştırması.

ç) Prototip geliştirmeye yönelik faaliyetler.

d) Projelerde görev alan personel ile sınırlı olmak kaydıyla bilimsel içerikteki etkinlikler.

Diğer yandan, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin bu bölgelerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, aşağıda belirtilen faaliyetlerin bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda, ilgili bölge yönetici şirketinin onayının alınması ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, bölge dışındaki bu faaliyetlere ilişkinücretlerin %100'ü gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmiştir.

a) Laboratuvar, analiz, test ve deney çalışmaları.

b) Diğer Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yapılan çalışmalar.

c) Saha araştırması.

ç) Prototip geliştirmeye yönelik faaliyetler.

d) Projelerde görev alan personel ile sınırlı olmak kaydıyla bilimsel içerikteki etkinlikler.

Söz Konusu bu  Karar yayımını 1/9/2016 Tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Ayrıca yine bugün Yayımlanan 2016/9093 sayılı karar ile de 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilecek en az tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısı 15 olarak belirlenmiştir. Bu sayı, Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin istatistiki Sınıflaması (NACE Rev.2)'na göre aşağıda belirtilen sınıflarda yer alan sektörler için 30 olarak uygulanacaktır.

    2016/9091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na ulaşmak için tıklayınız.

    2016/9093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.