Vergi Sirküleri 2016/46 : Elektronik Ortamda Kesin Mizan Bildirimi Verme Zorunluluğu Kaldırılmıştır

Vergi Sirküleri 2016/46 : Elektronik Ortamda Kesin Mizan Bildirimi Verme Zorunluluğu Kaldırılmıştır


Vergi Sirküleri 2016/46 : Elektronik Ortamda Kesin Mizan Bildirimi Verme Zorunluluğu Kaldırılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ
SİRKÜLER TARİHİ         : 27.07.2016
SİRKÜLER NO               : 2016/46

ELEKTRONİK ORTAMDA KESİN MİZAN BİLDİRİMİ VERME ZORUNLULUĞU KALDIRILMIŞTIR

(472 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 27/07/2016 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanmıştır)

Yayımlanan Tebliğ ile 403 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır. Bilindiği üzere yürürlükten kaldırılan 403 Sıra No’lu tebliğ  bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu içermekteydi. Dolayısı ile bundan sonra bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerinin elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu bulunmamaktadır.

472 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız .

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.