Vergi Sirküleri 2016/37 : Genç Girişimcilerde Kazanç İstasnası İle Basit Usule Tabi Mükelleflere Uygulanacak Kazanç İndirimine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 2016/37 : Genç Girişimcilerde Kazanç İstasnası İle Basit Usule Tabi Mükelleflere Uygulanacak Kazanç İndirimine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır


Vergi Sirküleri 2016/37 : Genç Girişimcilerde Kazanç İstasnası İle Basit Usule Tabi Mükelleflere Uygulanacak Kazanç İndirimine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ         : 05.05.2016
SİRKÜLER NO                : 2016/37

GENÇ GİRİŞİMCİLERDE KAZANÇ İSTASNASI İLE BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLERE UYGULANACAK KAZANÇ İNDİRİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

YAYIMLANMIŞTIR

 (292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 5/5/2016 Tarihinde Yayımlanmıştır) 

Bilindiği üzere, 10/2/2016 tarihinde yayımlanan 6663 sayılı Kanun ile  ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilen 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilere, faaliyete başladıkları takvim yılından itibarenüç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmına kazanç istisnası getirilmişti. Konuya ilişkin duyurumuzu 2016/11 No’lu Sirkümüz  ile yapmıştık.

Yayımlanan Tebliğ ile Genç Girişimcilere uygulanacak kazanç istisnasına ilişkin olarak, istisnadan faydalanacaklar ve faydalanma şartları, istisnanın uygulanması, yararlanılacak istisna tutarı ve diğer hususlar açıklanmıştır.

 Genç girişimcilere ilişkin yapılan tebliğ düzenlemesi 10/2/2016 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Ayrıca yayımlanan 292 No’lu tebliğ ile  basit usule tabi mükelleflere uygulanacak 8.000TL tutarındaki kazanç indiriminin uygulamasına ilişkin olarak da indirimden faydalanacaklar ile indirimin uygulama esasları ayrıntılı açıklanmıştır.

Basit usule tabi mükelleflere uygulanacak kazanç indirimine ilişkin düzenlemeler 1/1/2016 tarihinden itibarengeçerli olacaktır.

292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız .

2016/11 No'lu Sirkümüze ulaşmak için tıklayınız

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.