Vergi Sirküleri 2016/36 : Ötv (Iı) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 2016/36 : Ötv (Iı) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır


Vergi Sirküleri 2016/36 : Ötv (Iı) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ        : 05.05.2016
SİRKÜLER NO               : 2016/36

ÖTV (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

 (ÖTV  (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 1 Seri No’lu Tebliğ 4/5/2016 Tarihinde Yayımlanmıştır)

Yayımlanan 1 Seri No’lu Tebliğ ile Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan yarı römorklar için çekiciler, otobüs, minibüs, binek otomobiller ile esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş motorlu taşıtlar, yük taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, özel amaçlı motorlu taşıtlar, motosiklet, helikopter, uçak, gemi, gibi taşıtlara ilişkin  uygulama değişiklikleri yapılmıştır. Yapılan değişikliklerden bazıları özet olarak aşağıdaki gibidir:

1. ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin “(II) Sayılı Listenin Kapsamı” başlıklı (I/A/2) bölümünün dördüncü paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır. Kaldırılan paragrafa aşağıda yer verilmiştir:

“Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin Ayrıca, ÖTV kapsamına hizmetler girmediğinden, yurt dışından kiralanarak geçici ithalat kapsamında yurt içinde kullanılmak üzere ithali yapılan (II) sayılı liste kapsamındaki taşıtlar, kesin ithalleri gerçekleştirilmedikçe ÖTV'ye tabi değildir.”

Buna göre bahse konu taşıtların yurt dışından kiralanarak geçici ithalat kapsamında ithal edilse bile bunların ÖTV’ye tabi olması için  kesin ithallerinin  beklenmesine gerek kalmayacaktır. Bu durumda geçici ithal edilen taşıtların ÖTV’si için de teminat aranabilecektir. 

2. Yine bahse konu  Uygulama Genel Tebliği’nin;

a) Kayıt ve tescile tabi olmayan taşıtların ihracat teslimlerinin açıklandığı (II/A/1.2) bölümünün son paragrafındaki “ihracatın gerçekleştiği döneme ait ÖTV beyannamesinin verilme süresi içinde” ibaresi “ihracatın gerçekleştiği döneme ait ÖTV beyannamesinin verildiği günün mesai saati bitimine kadar”,

b) Diplomatik istisna’nın açıklandığı, (II/B/4) bölümünün son paragrafındaki “(2B) numaralı ÖTV Beyannamesinin ise verilme süresi içinde” ibaresi “(2B) numaralı ÖTV Beyannamesinin ise verildiği günün mesai saati bitimine kadar”,

olarak değiştirilmiştir.

Yayımlanan Tebliğ ile Uygulama Genel Tebliğ’inde  bir dizi daha değişiklik yapılmıştır.

ÖTV  (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 1 Seri No’lu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız .

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.