Vergi Sirküleri 2016/31 : Tüfe’ye Endeksli Devlet Tahvillerinin Vergilendirilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 2016/31 : Tüfe’ye Endeksli Devlet Tahvillerinin Vergilendirilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır


Vergi Sirküleri 2016/31 : Tüfe’ye Endeksli Devlet Tahvillerinin Vergilendirilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ         : 21.04.2016
SİRKÜLER NO               : 2016/31

TÜFE’YE ENDEKSLİ DEVLET TAHVİLLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNE

 İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

(291 No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayınlanmıştır)

Yayımlanan Tebliğ ile enflasyondaki değişmelerden etkilenmeyen öngörülebilir net getiri garantisi sağlayan TÜFE'ye endeksli anüite Devlet tahvillerinin elde tutulması ve elden çıkarılmasından doğan kazançların geçici 67’nci madde kapsamında vergilendirilmesinde, tevkifat matrahının nasıl tespit edileceğine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Buna göre bu tür devlet tahvillerinin vergilendirilmesi aşağıda açıklandığı gibi olacaktır: 

1. Devlet tahvillerinin ara dönemdeki sabit reel anüite ödemesi dahil dönemsel ödemeleri anapara ödemesini de içerdiğinden vergilendirmenin söz konusu tutarın ayrıştırılarak sadece ödenen faiz tutarı üzerinden yapılması gerekmektedir.

2. TÜFE’ye endeksli anüite Devlet tahvillerinde enflasyon farkını içeren temiz fiyatın hesaplanmasında reel birikmiş faiz yerine enflasyon dahil birikmiş faizin dikkate alınması gerekmektedir.

3. Kupon başına ödenen prim tutarı, enflasyon farkını içeren temiz alış fiyatı ile  senedin alış tarihindeki kalan anapara tutarı arasındaki farkın, kupon sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır. Söz konusu oran negatif olur ise bu oran 0 (sıfır) olarak varsayılacaktır.

Tebliğde yukarıda yapılan açıklamalara ilişkin örnekler de verilmiştir.

291 No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız .

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.