Vergi Sirküleri 2016/29 : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 2016/29 : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmıştır


Vergi Sirküleri 2016/29 : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 21.04.2016

SİRKÜLER NO : 2016/29

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR 

 (2016/8715 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 8 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazetede Yayınlanmıştır)

Yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararına göre yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:

1.Stratejik yatırımlarla ilgili olarak 31/12/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılacak müracaatlara istinaden düzenlenecek teşvik belgelerine faiz desteği sağlanacaktır.

2.Sigorta primi işveren hissesi desteği; büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlarda aşağıda belirtilen sürelerde uygulanmak üzere destek sağlanmıştır.

sirkü

3.Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda, 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde (Vergi indirimi), 31/12/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) yatırıma başlanılmış olması halinde gelir veya kurumlar vergisi, öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar aşağıda belirtilen oranlarda indirimli olarak uygulanacaktır.

sirkü2

4. Asgari sabit yatırım tutarı 200 milyon TL olan havalimanı yatırımları büyük ölçekli yatırım konularına dahil edilmiştir.

5. Turizm yatırım veya işletme belgeli deniz turizmi tesis yatırımları bölgesel yatırım konularına dahil edilmiştir. Böylelikle, söz konusu yatırımlar bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanabilecektir.

6. Direk soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre yatırımlar öncelikli yatırım konularına dahil edilmiştir. Böylece, söz konusu yatırımlar 1. ile 5. bölgeler arasında yapılması durumunda, 5’inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilecektir. Ancak bu yatırımlar, 6 ncı bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabi olacaktır.

2016/8715 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız .

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.