Vergi Sirküleri 2016/25 : 6552 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu’na İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 2016/25 : 6552 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu’na İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır


Vergi Sirküleri 2016/25 : 6552 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu’na İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ         : 08.04.2016
SİRKÜLER NO                : 2016/25

6552 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KANUNU’NA  İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 

(4 Seri No’lu Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ’i Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

 

Bilindiği üzere Artvin İline bağlı Murgul İlçesinde meydana gelen doğal afet nedeniyle Maliye Bakanlığı tarafından,bu İlçe genelinde 11/11/2015-29/2/2016 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) mücbir sebep hali ilan edilmişti. Bu Tebliğ’de, Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan düzenleme kapsamında, Murgul İlçesinde bulunan Malmüdürlüğünce6111 sayılı Kanuna ve 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesine göre yapılandırılan borçların mücbir sebep halinin başladığı ve sona erdiği döneme rastlayan taksitlerin ödeme sürelerine yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

Tebliğde yapılan açıklamalar ile yeniden yapılandırma kapsamında alacaklı bulunan  idarelere  Murgul ilçesindekidoğal afetin vukuu tarihinden itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme sürelerinin, mücbir sebep hâlinin bitim tarihini takip eden aydan başlamak üzere bir yıl  uzatılması durumu ile ilgili açıklamalar yapılmıştır. Yapılan açıklamalar ile taksit ödeme sürelerinin yeniden belirlenmesi, ödeme süresi uzatılan taksitlerin 6111 sayılı kanunun 19’uncu maddesi  ile 6552 Sayılı kanunun 73’üncü maddesi karşısındaki durumlarına açıklık getirilmiştir.

4 Seri No’lu Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ'ine ulaşmak için tıklayınız .

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.