Vergi Sirküleri 2016/17 :Hazır Beyan Sisteminin Kapsamı Genişletilmiştir

Vergi Sirküleri 2016/17 :Hazır Beyan Sisteminin Kapsamı Genişletilmiştir


Vergi Sirküleri 2016/17 :Hazır Beyan Sisteminin Kapsamı Genişletilmiştir
VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 25.02.2016
SİRKÜLER NO : 2016/17

HAZIR BEYAN SİSTEMİNİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR

(470 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 25/02/2016 Tarihinde Resmi Gazete Yayımlanmıştır)

Bilindiği üzere Gelir İdaresi Başkanlığı vergi mükelleflerinin yükümlülüklerini vergi dairesine gitmeden daha kolay yerine getirebilmesi için gelişen bilgi teknolojilerini de kullanarak bir dizi yeni uygulama başlatmıştı. Bunların başında gayrimenkul sermaye iradı elde eden mükelleflerin bu iratlarına ilişkin olarak önceden hazırlanmış beyannamelerini onaylayıp gönderebilmelerine imkan veren ve 2012 yılından beri uygulanmakta olan "Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi" gelmekteydi.

Bu Tebliğ ile kolaylaştırıcı sistem genişletilerek, "Hazır Beyan Sistemi" olarak tanımlanmıştır. Bu sistem, gelir vergisi mükelleflerinin gelirlerine ilişkin beyannamelerini Gelir İdaresi Başkanlığınca önceden hazırlanıp mükelleflerin onayına sunulması esasına dayananmaktadır. Hazır Beyan Sistemi'nden gelirleri sadece ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan veya bunların birkaçından veyahut tamamından ibaret olangelir vergisi mükellefleri yararlanabilecektir.

Tebliğde yer alan diğer açıklamalar özet olarak aşağıdaki gibidir:

Hazır Beyan Sisteminin uygulanmasına 2015 takvim yılı gelirlerinin beyan dönemi itibarıyla başlanacaktır.
Bu Sistem'den sadece ücret, kira, menkul sermaye iradı (MSİ) veya diğer kazanç ve iratları (DKİ) ayrı ayrı veya birlikte elde eden mükellefler yararlanabilecektir. Ücret, kira, MSİ veya DKİ'nin yanı sıra ticari, zirai veya serbest meslek kazancı elde edenler Hazır Beyan Sistemi üzerinden beyanname veremeyeceklerdir.
Hazır Beyan Sistemine Başkanlığın internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden giriş yapılacaktır.
Geçici madde ile yapılan açıklama uyarınca, 2015 takvim yılından önce elde edilen kira gelirlerine ilişkin beyannameler Hazır Beyan Sistemi üzerinden verilebilecek olup, 2015 takvim yılından önce elde edilen ücret, MSİ ve DKİ'ye ilişkin beyannameler ise Başkanlığın internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden yapılacak duyuruya kadar vergi daireleri aracılığıyla, duyuru tarihinden itibaren ise Hazır Beyan Sistemi üzerinden de verilebilecektir.

Tebliğ 1/3/2016 tarihinde yürürlüğe girecek olup aynı tarih itibariyle "Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi"ne ilişkin açıklamaların olduğu 414 nolu VUK Genel Tebliği yürürlükten kaldırılacaktır.

470 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne ulaşmak için tıklayınız .

Bilgilerinize Sunulur. 
Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.