Vergi Sirküleri 2016/14 : Kıymetli Madenler Piyasası İçin Tahsilat Ve Ödemelerin Tevsik Zorunluluğu Kaldırılmıştır

Vergi Sirküleri 2016/14 : Kıymetli Madenler Piyasası İçin Tahsilat Ve Ödemelerin Tevsik Zorunluluğu Kaldırılmıştır


Vergi Sirküleri 2016/14 : Kıymetli Madenler Piyasası İçin Tahsilat Ve Ödemelerin Tevsik Zorunluluğu Kaldırılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 12.02.2016

SİRKÜLER NO : 2016/14

KIYMETLİ MADENLER PİYASASI İÇİN TAHSİLAT VE ÖDEMELERİN TEVSİK ZORUNLULUĞU KALDIRILMIŞTIR

(Vergi Usul Kanunu 459 no’lu Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 469 No’lu Tebliğ Resmi Gazete Yayımlanmıştır)

Hatırlanacağı üzere, 24/12/2015 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 459 no’lu  Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği  ile tahsilat ve ödemelerin tevsikine ilişkin düzenleme yapılmış ve tevsik zorunluluğu limiti  8.000TL’den 7.000TL’ye düşürülmüştü. Konuya ilişkin duyurumuz 24/12/2015 Tarih ve 2015/58 no’lu Vergi Sirkümüz ile yapılmıştı.

Yayımlanan 469 no’lu Tebliğ ile  “6362 sayılı Kanun uyarınca kurulan Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde yer alan Kıymetli Madenler Piyasasında işlem yapma yetkisi verilenlerin, faaliyet konuları kapsamında yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemeleri,” tevsik zorunluluğu olmayan tahsilat ve ödemeler başlığı altına alınarak tevsik zorunluluğunun olmadığı belirtilmiştir.

469 no’lu  VUK  Genel Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız .

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.