Vergi Sirküleri 2016/13 : Kızılay Derneğine Yapılan Teslim Ve Hizmetler İçin Tebliğ Düzenlemesi Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 2016/13 : Kızılay Derneğine Yapılan Teslim Ve Hizmetler İçin Tebliğ Düzenlemesi Yapılmıştır


Vergi Sirküleri 2016/13 : Kızılay Derneğine Yapılan Teslim Ve Hizmetler İçin Tebliğ Düzenlemesi Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 12.02.2016

SİRKÜLER NO : 2016/13

KIZILAY DERNEĞİNE YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER İÇİN TEBLİĞ  DÜZENLEMESİ YAPILMIŞTIR

(Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde (KDV GUT) Değişiklik Yapılmasına Dair 5 Seri No’lu Tebliğ Resmi Gazete Yayımlanmıştır)

Hatırlanacağı üzere, KDV Kanunu’nun 13’üncü maddesine, 15/4/2015 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 6639 sayılı Kanunla yeni bir bend (h) eklenmişti. Bakanlık bu kanun değişikliğine ilişkin olarak Tebliğ düzenlemesi ile açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu madde hükme göre, 15/4/2015 tarihinden itibaren;

- Türkiye Kızılay Derneğine tüzüğünde belirtilen amaçlarına uygun olarak yapılan teslim ve hizmetler ile,

- Türkiye Kızılay Derneğinin ulusal ve uluslararası işbirlikleri, uluslararası mensubiyet ve üyelikleri, Birleşmiş Milletlere bağlı kurum ve kuruluşlar ile uluslararası akreditasyonu olan yardım kuruluşlarıyla yürüttüğü insani yardım faaliyetleri kapsamındaki teslim ve hizmetleri istisna kapsamına alınmıştı.

Bu düzenleye ilişkin yayımlanan sözkonusuTebliğ ile tam İstisna mahiyetindeki bu uygulamadan yararlanmak için Türkiye Kızılay Derneği’nin vergi dairesine başvurarak “istisna belgesi”ni alması ve bu belgeyi faaliyeti kapsamında mal ve hizmet temin ederken göstermesi gerekecektir.

İstisna kapsamında Kızılay’a teslimde bulanan mükellefler ise yüklendikleri KDV’yi indirim konusu yapabilecekler, indirim yoluyla gideremedikleri KDV olursa da  bunu iade alabileceklerdir.

Tebliğ’de istisna uygulamasına ilişkin müteselsil sorumluluk uygulaması ve KDV iade işlemlerine ilişkin açıklamalar da yapılmıştır.

KDV GUT’de Değişiklik Yapılmasına Dair 5 Seri No’lu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız .

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.