Vergi Sirküleri 2016/06 : İşverene Prim Desteği Uygulaması Yürürlüğe Girmiştir

Vergi Sirküleri 2016/06 : İşverene Prim Desteği Uygulaması Yürürlüğe Girmiştir


Vergi Sirküleri 2016/06 : İşverene Prim Desteği Uygulaması Yürürlüğe Girmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 27.01.2016

SİRKÜLER NO : 2016/06

İŞVERENE PRİM DESTEĞİ UYGULAMASI YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

(6661 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de yayımlanmıştır)

1/1/2016 tarihinden itibaren asgari ücret tutarında yapılan artışla net asgari ücret tutarının 1.300TL’ye ulaşması ve de işverene maliyetin 1.935TL’ye yükselmesi işverene  prim desteği  uygulamasını gündeme getirmişti. Bugün yayımlanan 6661 sayılı kanun ile 1/1/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere söz konusu prim desteği uygulaması yürürlüğe girmiştir.

Yayımlanan kanunun 17’nci maddesinde yer alan düzenlememeler uyarınca destek uygulaması özet olarak aşağıdaki şekilde olacaktır:

1.      Destek Tutarı Ne kadardır?

Yapılan düzenleme ile desteklenmeye esas  günlük ücret tutarı 85TL olup aylık ücret tutarı ise 2.550 TL olacaktır.Destekleme tutarı ise  günlük 3,33TL olup aylık 100 TL olarak dikkate alınacaktır.

2. Destekleme Nasıl Uygulanacaktır?

Düzenleme uyarınca, 4/a kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

a) 2015 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 85 TL(aylık 2.550 TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

b) 2016 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının

2016 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için günlük 3,33 TL (aylık 100 TL) ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, buişverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve Hazine tarafından karşılanacaktır.

3. Destekleme Uygulaması için Bir Önceki Yılın Aynı Dönemleri Karşılaştırılacaktır:

Düzenleme hükümleri uyarınca,  örneğin 2016 yılı Ocak ayına ilişkin destek tutarının hesaplaması için 2015 yılının Ocak ayının SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 85 TL (aylık 2.550 TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödemelerini dikkatte almak gerekecektir. Bu karşılaştırma her bir ay için ayrı ayrı yapılacaktır.

4. Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine İlişkin Bildirimin Olmaması Durumu:

Her bir ay için ayrı ayrı yapılacak karşılaştırmada bir önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak aylık prim ve hizmet belgesi verilmemiş olması halinde bildirim yapılmış talip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki bilgiler esas alınacaktır.

5. Destek Uygulamasına İlişkin Örnek:

Bir işverenin 2015 yılı mart ayında, 85 TL ve altında 15 çalışanı için toplam 250 prim gün sayısı bildirildiğini kabul edersek, 2016 yılı Mart ayında yararlanılabileceği en yüksek destek tutarı (250x3,33=) 832,5 TL olacaktır. Diğer yandan, 2016 Mart döneminde bildirilen prim gün sayısı 250’ın üzerinde olsa bile yararlanılacak destek tutarı 832,5 TL’yi aşamayacaktır.  Fakat prim gün sayısı daha düşük, örneğin 240 prim gün sayısı olursa yararlanacağı destek tutarı (240x3,33=) 799,2 TL olacaktır.

6.  Destekten Yararlanamayacak Olanlar:

Yapılmış olan düzenleme ile aşağıda belirtilenler destek uygulamasından yaranamayacaktır: 

·         Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi Hazine katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettirenler,

·         Sigortalıların prime esas kazançlarını 2016 yılı için eksik bildirdiği tespit edilenler,

·         Çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2016 yılına ilişkin olarak

-  Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde vermeyenler,

-  Sigorta primlerini yasal süresinde ödemeyenler,

-  Denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde

  çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmeyenler veya bildirilen sigortalıyı

  fiilen çalıştırmayanlar,

-  SGK’ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme

  zammı borcu bulunanlar,

                        destek uygulamasından  yararlanamayacaktır.

Ancak SGK’ya olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ve taksitlendiren işverenler bu tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece anılan destekten yararlanabileceklerdir.

6661 Sayılı Kanun’a ulaşmak için tıklayınız .

       Bilgilerinize Sunulur.

       Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.