Vergi Sirküleri 2016/04 : İndirimli Orana Tabi İşlemlerde Kur Farkının İade Hesabına Dahil Edilip Edilemeyeceğine İlişkin Özelge

Vergi Sirküleri 2016/04 : İndirimli Orana Tabi İşlemlerde Kur Farkının İade Hesabına Dahil Edilip Edilemeyeceğine İlişkin Özelge


Vergi Sirküleri 2016/04 : İndirimli Orana Tabi İşlemlerde Kur Farkının İade Hesabına Dahil Edilip Edilemeyeceğine İlişkin Özelge

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ         : 12.01.2016
SİRKÜLER NO                : 2016/04

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE KUR FARKININ İADE   HESABINA DAHİL EDİLİP EDİLEMEYECEĞİNE İLİŞKİN ÖZELGE:

Gelir İdaresi tarafından yayımlanan 01/10/2015 tarihli özelgede, döviz cinsinden hammadde satın alınmasıkarşılığında şirket aleyhine oluşan kur farkının iade hesabına dahil edilip edilemeyeceği konusunda görüş sorulmuştur.

Özelgede cevaben, satıcı lehine (alıcı aleyhine) oluşan kur farklarının satıcı tarafından alıcıya fatura edilmesi işlemi, KDV matrahının ve indirim hesaplarının düzeltilmesi amacıyla yapılan bir düzeltme işlemi olduğundan, satıcı tarafından düzenlenen kur farkı faturalarında yer alan KDV tutarının  indirim konusu yapılabileceği belirtilmiştir.

Diğer taraftan özelgede, indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği dönem içinde veya öncesinde fatura edilen kur farklarının iade hesabına dahil edilmesinin mümkün olduğu, işlemin gerçekleştiği dönemden sonra fatura edilen kur farklarının ise iade hesabına dahil edilmesinin mümkün olmadığı açıklanmıştır.

İlgili özelgeye ulaşmak için tıklayınız .

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.