Vergi Sirküleri 2016/01 : 32 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karara İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.

Vergi Sirküleri 2016/01 : 32 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karara İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.


Vergi Sirküleri 2016/01 : 32 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karara İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ         : 04.01.2016
SİRKÜLER NO                : 2016/01

32 SAYILI TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 

(Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır) 

30 Aralık 2015 Tarihinde yayımlanan tebliğ ile özet olarak aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:  

1.    32 Sayılı Karara ilişkin 2008-32/34 No.lu Tebliğ’in 3’üncü maddesine ilave fıkralar eklenmiş olup buna göre;

Ø  Yolcu beraberi yapılan 25.000 TL’yi aşan Türk parası ve Türk parası ile ödemeyi sağlayan belge çıkışlarında gümrük idarelerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nakit beyan formu ile beyanda bulunulacaktır.  

Ø   Yolcu beraberi yapılan 25.000 TL’yi aşan Türk parası ve Türk parası ile ödemeyi sağlayan belge çıkışlarında beyanda bulunulmaması veya yanlış ya da yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde söz konusu değerler gümrük idaresince muhafaza altına alınacak ve durum şüpheli kabul edilerek Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına bildirilecektir. Ayrıca, gümrük idarelerince Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun uyarınca işlem yapılabilmesini teminen Cumhuriyet Savcılıklarına bildirimde bulunulacaktır.

Ø  Gümrük idareleri, yurt dışına yapılan 50.000 ABD Doları karşılığını aşan Türk parası çıkışlarına ilişkin bilgileri aylık olarak Merkez Bankasına bildireceklerdir.

Ø  Bankalar, ithalat, ihracat ve görünmeyen işlemler dışındaki yurt dışına yapılan 50.000 ABD Doları ve eşiti dövizi aşan transferlere (Döviz tevdiat hesaplarından yapılan transferler dâhil) ilişkin bilgileri, transfer tarihinden itibaren otuz gün içinde Merkez Bankasına bildireceklerdir.

2.    32 Sayılı Karara ilişkin 2008-32/34 No.lu Tebliğ’in 4’üncü maddesine ilave fıkralar eklenmiş olup bunlara göre;  

Ø  Yolcu beraberi yapılan 10.000 Avro veya eşitini aşan döviz çıkışlarında gümrük idarelerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nakit beyan formu ile beyanda bulunulacaktır.

Ø  Yolcu beraberi yapılan 10.000 Avro veya eşitini aşan döviz çıkışlarında beyanda bulunulmaması veya yanlış ya da yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde söz konusu değerler gümrük idaresince muhafaza altına alınacak ve durum şüpheli kabul edilerek Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına bildirilecektir. Ayrıca, gümrük idarelerince Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun uyarınca işlem yapılabilmesini teminen Cumhuriyet Savcılıklarına bildirimde bulunulacaktır.

Ø  Gümrük idareleri, yurt dışına yapılan 50.000 ABD Doları veya eşitini aşan efektif çıkışlarına ilişkin bilgileriaylık olarak Merkez Bankasına bildireceklerdir.

3.   Ayrıca, Tebliğ’in yurt dışına sermaye ihracına ilişkin 10 uncu maddesi kapsamında yapılan işlemlerin, Hazine Müsteşarlığı ve Ekonomi Bakanlığına da bildirilmesi gerektiğine ilişkin değişiklik yapılmış olup öncesinde bu bildirim için sadece “Müsteşarlık” ibaresi mevcut idi.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ no:2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız .

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla, 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.