SPK Sirküleri 2015/03 : Sermaye Yeterliliği Tebliği Değişikliği

SPK Sirküleri 2015/03 : Sermaye Yeterliliği Tebliği Değişikliği

SPK SİRKÜLERİ

SPK SİRKÜLER TARİHİ : 20.03.2015
SPK SİRKÜLER NO : 2015/03

SERMAYE YETERLİLİĞİ TEBLİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 26.06.1998 tarihli Seri:V, No:34 "Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği'nde değişiklik yapan Seri:V, No:135 Tebliği 20.03.2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ değişikliği ile getirilen düzenlemeler aşağıdaki gibidir. 

Temelde ifadelerin günün şartlarına uyumlaştırılması yapılmıştır. Tebliğ'de geçen "vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri" ifadesine "diğer türev araçlar" eklenmiştir..
Sermaye tabanı yükümlülüğünün; risk karşılığı ve değerleme gününden önceki son 3 ayda oluşan faaliyet giderleri kalemlerinin herhangi birinden az olamayacağı belirtilmiş, daha önce mevcut olan "yetki belgelerine tekabül eden asgari özsermayelerinden az olamayacağı" ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Sermayenin güçlendirilmesine ilişkin olarak aracı kurumların kullandırdıkları kredi limitlerinin tanımı değiştirilmiştir. Buna göre SPK'nın sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış ile ödünç alma ve verme işlemleri ile ilgili düzenlemeleri uyarınca belirli bir anda kullandırdıkları kredilerin toplam tutarı ile müşterileri ve/veya kendi hesaplarına açığa sattıkları hisse senetlerinin değerinin toplamının, özsermayelerinin 4 katı, bir müşteriye açılabilecek kredi tutarı ise özsermayelerinin %30'u olacağı düzenlenmiştir.
Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde pozisyon riskinin; borsalarda işlem gören vadeli işlem sözleşmeleri, kısa pozisyon opsiyon sözleşmeleri ve diğer türev araç sözleşmeleri için takas kurumuna verilmiş teminatlar kadar, borsalarda işlem görmeyen vadeli işlem sözleşmeleri diğer türev araç sözleşmeleri için sözleşmeye dayanak teşkil eden varlık veya göstergelerin cari değerleri üzerinden hesaplanacağı belirtilmiştir.

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.
 

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,
 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.