Hukuk Sirküleri 04 : 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklara İlişkin Başvuru Süresi

Hukuk Sirküleri 04 : 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklara İlişkin Başvuru Süresi

HUKUK SİRKÜLERİ
SİRKÜLER TARİHİ : 26.07.2018
SİRKÜLER NO : 2018/04
 
KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN ALACAKLARA İLİŞKİN BAŞVURU SÜRESİ
 
7143 Sayılı Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (“Kanun”) 18/05/2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış olup Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklara ilişkin açıklamalarımız 18.05.2018 tarihli ve 2018/62 sayılı Sirkülerimizde yer almaktadır.
 
Başvurular en son 31.07.2018 tarihine kadar yapılabilecektir. 
 
18.05.2018 tarihli ve 2018/62 sayılı Vergi Sirkülerine ulaşmak için tıklayınız.
 
7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’a ulaşmak için tıklayınız.
 
Bilgilerinize Sunulur. 
Saygılarımızla
GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş