SPK Sirküleri

SPK Sirküleri 07 : II-27.3 Sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği

SPK SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 31.12.2020 SİRKÜLER NO : 2020/07 II-27.3 SAYILI ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) çeşitli maddelerinde değişiklik yapan “Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunla...

SPK Sirküleri 06 : Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)

SPK SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.10.2020 SİRKÜLER NO : 2020/06 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ (II-17.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (II-17.1.a) 3/1/2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-...

SPK Sirküleri 05 : II-31/A1 Sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği

SPK SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 11.09.2020 SİRKÜLER NO : 2020/0 II-31/A.1 SAYILI BORÇLANMA ARACI SAHİPLERİ KURULU TEBLİĞİ Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sermaye Piyasas...

SPK Sirküleri 04 : II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Basın Açıklaması

SPK SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 29.06.2020 SİRKÜLER NO : 2020/04 II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Basın Açıklaması II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma...

SPK Sirküleri 03: Birleşme ve Bölünme Tebliğinde Değişiklik

SPK SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 30.05.2020 SİRKÜLER NO : 2020/03 Birleşme ve Bölünme Tebliğinde Değişiklik Birleşme ve Bölünme Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapıla...

SPK Sirküleri 2020/02: Sermaye Piyasası Kurumlarının Yurtdışı Yerleşiklerle Yaptıkları Para Swapı, Forward, Opsiyon Ve Diğer Türev İşlemleri

SPK SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ :13.04.2020 SİRKÜLER NO : 2020/02 SERMAYE PİYASASI KURUMLARININ YURTDIŞI YERLEŞİKLERLE YAPTIKLARI PARA SWAPI, FORWARD, OPSİYON VE DİĞER TÜREV İŞLEMLERİ Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.2020 tarihli ...

SPK SİRKÜLERİ 2020/01 : Bildirimler İçin Süre Uzatımı

SİRKÜLER TARİHİ :23.03.2020 SİRKÜLER NO : 2020/01 BİLDİRİMLER İÇİN SÜRE UZATIMI Sermaye Piyasası Kurulu 23.03.2020 tarihli 2020/19 numaralı haftalık bülteninde Küresel COVID-19 salgınının tüm dünya piyasalarında olduğu gibi ülkemiz finansal ...