Vergi Sirküleri

Vergi Sirküleri 120: Kamu Alacaklarına Uygulanan Gecikme Zammı Oranı Yüzde 1,6’ya İndirilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 30.12.2019 SİRKÜLER NO : 2019/120 KAMU ALACAKLARINA UYGULANAN GECİKME ZAMMI ORANI YÜZDE 1,6’YA İNDİRİLMİŞTİR (1947 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 30/12/2019 tarihinde yayımlanmıştır.) Yayımlanan Cumhurba...

Vergi Sirküleri 119: İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına KVK Geçici 9’uncu Madde İle Getirilen Yüksek Oranlar Uygulama Avantajının Süresi 31/12/2022 Tarihine Uzatılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 30.12.2019 SİRKÜLER NO : 2019/119 İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASINA KVK GEÇİCİ 9’UNCU MADDE İLE GETİRİLEN YÜKSEK ORANLAR UYGULAMA AVANTAJININ SÜRESİ 31/12/2022 TARİHİNE UZATILMIŞTIR (1950 Sayılı Cum...

Vergi Sirküleri 118: İmalat Sanayinde Teşvik Belgeli Sabit Yatırımlara Yönelik Hızlı KDV İadesi Uygulamasının Süresi 2021 Yılına Uzatılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 30.12.2019 SİRKÜLER NO : 2019/118 İMALAT SANAYİNDE TEŞVİK BELGELİ SABİT YATIRIMLARA YÖNELİK HIZLI KDV İADESİ UYGULAMASININ SÜRESİ 2021 YILINA UZATILMIŞTIR (1950 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 30/12/2019 Tar...

Vergi Sirküleri 117: Varlık Barışından Yararlanma Süresi 30/06/2020 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 30.12.2019 SİRKÜLER NO : 2019/117 VARLIK BARIŞINDAN YARARLANMA SÜRESİ 30/06/2020 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR (1948 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 30/12/2019 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır ) Hatır...

Vergi Sirküleri 116: 2020 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Belirlenmiştir

SİRKÜLER TARİHİ : 29.12.2019 SİRKÜLER NO : 2019/116 2020 YILINDA UYGULANACAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI BELİRLENMİŞTİR ( 52 No’lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği 27/12/2019 Tarihli Resmi Gazete’de Yay...

Vergi Sirküleri 115: 2020 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları %22,58 Oranında Artırılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 29.12.2019 SİRKÜLER NO : 2019/115 2020 YILINDA UYGULANACAK HARÇ TUTARLARI %22,58 ORANINDA ARTIRILMIŞTIR (84 No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği, 27/12/2019 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır) ...

Vergi Sirküleri 114: 2020 Yılında Emlak Vergisi Hesaplamasında Uygulanacak Artış Oranı %11,29 Olarak Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 29.12.2019 SİRKÜLER NO : 2019/114 2020 YILINDA EMLAK VERGİSİ HESAPLAMASINDA UYGULANACAK ARTIŞ ORANI %11,29 OLARAK BELİRLENMİŞTİR ( 76 Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğ’i 27/12/2019 Tarihli Resmi ...

Vergi Sirküleri 113: 2020 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 29.12.2019 SİRKÜLER NO : 2019/113 2020 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFESİ BELİRLENMİŞTİR (52 No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği, 27/12/2019 Tarihinde Yayımlanmıştı...

Vergi Sirküleri 112: 2020 Yılında Uygulanacak Veraset Ve İntıkal Vergisi İstisna Tutarları İle Vergi Tarifesi Belirlendi

SİRKÜLER TARİHİ : 29.12.2019 SİRKÜLER NO : 2019/112 2020 YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTIKAL VERGİSİ İSTİSNA TUTARLARI İLE VERGİ TARİFESİ BELİRLENDİ ( 51 Nolu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğ’i, 27/12/2019 Tarihinde Res...

Vergi Sirküleri 111: 2020 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları İle Maktu Vergi Tutarları Belirlenmiştir

SİRKÜLER TARİHİ : 29.12.2019 SİRKÜLER NO : 2019/111 2020 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ ORANLARI İLE MAKTU VERGİ TUTARLARI BELİRLENMİŞTİR ( 64 No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği, 27/12/2019 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış...

Vergi Sirküleri 110: İndirimli Oranda KDV İadesi İçin 2020 Yılı Sınırı 17.300-TL Olarak Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 29.12.2019 SİRKÜLER NO : 2019/110 İNDİRİMLİ ORANDA KDV İADESİ İÇİN 2020 YILI SINIRI 17.300-TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR (Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılasına Dair 29 Seri ...

Vergi Sirküleri 109: 2020 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük Ve Özel Usulsüzlük Cezalarının Tutarları İle Diğer Miktarlar %22,58 Oranında Artırılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 29.12.2019 SİRKÜLER NO : 2019/109 2020 YILINDA UYGULANACAK USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ TUTARLARI İLE DİĞER MİKTARLAR %22,58 ORANINDA ARTIRILMIŞTIR ( 513 No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebl...

Vergi Sirküleri 108: Binek Otomobil Giderlerine Uygulanacak Kısıtlama Tutarları 2020 Yılı İçin Yeniden Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 29.12.2019 SİRKÜLER NO : 2019/108 BİNEK OTOMOBİL GİDERLERİNE UYGULANACAK KISITLAMA TUTARLARI 2020 YILI İÇİN YENİDEN BELİRLENMİŞTİR ( 310 No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 27/12/2019 Tarihinde Resmi ...

Vergi Sirküleri 107: Gelir Vergisi Kanunu'na Göre 2020 Yılı Gelirlerine Uygulanacak İndirim Ve İstisna Tutarları Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 29.12.2019 SİRKÜLER NO : 2019/107 GELİR VERGİSİ KANUNU’NA GÖRE 2020 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK İNDİRİM VE İSTİSNA TUTARLARI BELİRLENMİŞTİR ( 310 No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 27/12/2019 Tarihind...

Vergi Sirküleri 106: 2020 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 29.12.2019 SİRKÜLER NO : 2019/106 2020 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ YAYIMLANMIŞTIR ( 310 No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 27/12/2019 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır )...

Vergi Sirküleri 105: 2020 Yılı Asgari Ücret Tutarı Belirlendi

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 27.12.2019 SİRKÜLER NO : 105 2020 YILI ASGARİ ÜCRET TUTARI BELİRLENDİ (Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı, 27/12/2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır) Söz konusu Komisyon Kararına istina...

Vergi Sirküleri 104: İmalat Sanayinde Kullanılanlar ile AR-GE Faliyetlerinde Kullanılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerine İlişkin Kdv İstisnası 31/12/2022 Tarihine kadar Uzatılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 24.12.2019 SİRKÜLER NO : 104 İMALAT SANAYİNDE KULLANILANLAR İLE AR-GE FAALİYETLERİNDE KULLANILAN YENİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE İLİŞKİN KDV İSTİSNASI 31/12/2022 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR (7...

Vergi Sirküleri 103: 2019 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %22,58 Olarak Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 23.12.2019 SİRKÜLER NO : 103 2019 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI %22,58 OLARAK BELİRLENMİŞTİR (1839 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 512 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 23/12/2019 Tari...

Vergi Sirküleri 102: 101 Nolu Sirkülerimize İlişkin İlave Açıklamalar ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Tarafından Gönderilen Mesken Değerlerine Yapılacak İtiraz İçin Dilekçe Örneği

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 20.12.2019 SİRKÜLER NO : 102 101 NOLU SİRKÜLERİMİZE İLİŞKİN İLAVE AÇIKLAMALAR VE TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GÖNDERİLEN MESKEN DEĞERLERİNE YAPILACAK İTİRAZ İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ...

Vergi Sirküleri 101: Değerli Konut Vergisi Mükellefleri Ne Yapmalı? Nasıl Yapmalı?

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 19.12.2019 SİRKÜLER NO : 101 DEĞERLİ KONUT VERGİSİ MÜKELLEFLERİ NE YAPMALI? NASIL YAPMALI? Değerli Konut Vergisi ( DGT )nin yasalaşması ile birlikte Tapu Kadostro Genel Müdürlüğü ( TKGM )tarafı...

Vergi Sirküleri 2019/100 Hatırlatma : İmalat Sanayinde, AR-GE Faliyetinde ve Teşvik Kapsamında Kullanılan Makina ve Teçhizatın Amortisman Uygulamasına İlişkin Hatırlatma

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 13.12.2018 SİRKÜLER NO : 2019/100-Hatırlatma İMALAT SANAYİNDE, AR-GE FAALİYETİNDE VE TEŞVİK KAPSAMINDA KULLANILAN MAKİNA VE TEÇHİZATIN AMORTİSMAN UYGULAMASINA İLİŞKİN HATIRLATMA (Vergi Usul ...

Vergi Sirküleri 99 : Değerli Konut Vergisi Getirilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 07.12.2019 SİRKÜLER NO : 2019/99 DEĞERLİ KONUT VERGİSİ GETİRİLMİŞTİR (7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında K...

Vergi Sirküleri 98 : 7194 Sayılı Kanun İle Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişiklikler

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 07.12.2019 SİRKÜLER NO : 2019/98 7194 SAYILI KANUN İLE VERGİ USUL Kanununda yapılan değişiklikler (7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname...

Vergi Sirküleri 97 : 7194 Sayılı Kanun İle Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 07.12.2019 SİRKÜLER NO : 2019/97 7194 SAYILI KANUN İLE Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler (7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna...

Vergi Sirküleri 96 : Kambiyo Vergisi Binde 2'Ye Çıkarılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 07.12.2019 SİRKÜLER NO : 2019/96 KAMBİYO VERGİSİ BİNDE 2’YE ÇIKARILMIŞTIR (7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması...

Vergi Sirküleri 95 : Konaklama Vergisi Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 07.12.2019 SİRKÜLER NO : 2019/95 KONAKLAMA VERGİSİ YAYIMLANMIŞTIR (7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun...

Vergi Sirküleri 94 : Dijital Hizmet Vergisi Kanunu Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 07.12.2019 SİRKÜLER NO : 2019/94 DİJİTAL HİZMET VERGİSİ KANUNU YAYIMLANMIŞTIR (7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması H...

Vergi Sirküleri 93 : Yeni Vergilerin Getirildiği 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 07.12.2019 SİRKÜLER NO : 2019/93 YENİ VERGİLERİN GETİRİLDİĞİ 7194 SAYILI KANUNU YAYIMLANMIŞTIR (7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede ...

Vergi Sirküleri 92 : Şehir İçi Yolcu Taşımacılığında Hasılat Esaslı Kazanç Tespitine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 03.12.2019 SİRKÜLER NO : 2019/92 ŞEHİR İÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞINDA HASILAT ESASLI KAZANÇ TESPİTİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR (309 Seri No’lu GVK Genel Tebliği, 03/12/2019 tarihinde yayımlanm...

Vergi Sirküleri 91 : Hak Sahibi İsmine Açılmaksızın Toplu Olarak Tutulan Hesaplar İçin Tevkifat Sorumluluğu Ve Maliyet Bildirimine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 20.11.2019 SİRKÜLER NO : 2019/91 HAK SAHİBİ İSMİNE AÇILMAKSIZIN TOPLU OLARAK TUTULAN HESAPLAR İÇİN TEVKİFAT SORUMLULUĞU VE MALİYET BİLDİRİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR (308 Seri No’lu GVK G...

Vergi Sirküleri 90 : Bavul Ticaretinde Özel Faturanın Onayına İlişkin KDV Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 08.11.2019 SİRKÜLER NO : 2019/90 BAVUL TICARETINDE ÖZEL FATURANIN ONAYINA ILIŞKIN KDV TEBLIĞI YAYIMLANMIŞTIR (28 Seri No’lu KDV Tebliği, 08/11/2019 tarihinde yayımlanmıştır.) Yayımlanan Tebliğ ile KDV ...

Vergi Sirküleri 89 : Turizm Payı Beyannamesi Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 04.11.2019 SİRKÜLER NO : 2019/89 TURİZM PAYI BEYANNAMESİ TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR (Turizm Payı Beyannamesi 1 Sıra No’lu Genel Tebliği, 02/11/2019 tarihinde yayımlanmıştır.) Yayımlanan Tebliğ ile 11/7/201...

Vergi Sirküleri 88 : Tecil Faiz Oranı Yıllık %22’den %19’a İndirilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ :25.10.2019 SİRKÜLER NO : 2019/88 TECİL FAİZ ORANI YILLIK %22’DEN %19’A İNDİRİLMİŞTİR (Tahsilat Genel Tebliği Seri:C Sıra No:4, 25/10/2019 tarihinde yayımlanmıştır.) Yayımlanan Tebliğ ile 6183 sayılı...

Vergi Sirküleri 87 : Elektronik Belge Uygulamalarına Geçiş Zorunluluklarına İlişkin Özet Tablo

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ :22.10.2019 SİRKÜLER NO : 2019/87 ELEKTRONİK BELGE UYGULAMALARINa geçiş zorunluluklarına ilişkin özet tablo (VUK 509 Sıra No’lu Genel Tebliği, 19/10/2019 tarihinde yayımlanmıştır.) Bilindiği üzere, 50...

Vergi Sirküleri 86 : GİB Merkez Ve Taşra Birimlerinin Tamamı İle VDK Başkanlığı Da E-Tebligat Sistemini Kullanacaktır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ :21.10.2019 SİRKÜLER NO : 2019/86 GİB MERKEZ VE TAŞRA BİRİMLERİNİN TAMAMI İLE VDK BAŞKANLIĞI DA E-TEBLİGAT SİSTEMİNİ KULLANACAKTIR (VUK 511 Sıra No’lu Genel Tebliği, 19/10/2019 tarihinde yayımlanmıştır.) ...

Vergi Sirküleri 85 : İşyeri Değişikliği Ve Nakil İşlemlerine İlişkin Vuk 510 Sıra No’lu Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ :21.10.2019 SİRKÜLER NO : 2019/85 İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ VE NAKİL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN VUK 510 SIRA NO’LU TEBLIĞ YAYIMLANMIŞTIR (VUK 510 Sıra No’lu Genel Tebliği, 19/10/2019 tarihinde yayımlanmıştır.) Ya...

Vergi Sirküleri 84 : Elektronik Belge Uygulamalarının Tümünün Toplandığı Vuk 509 Sıra No’lu Tebliğ İle Önemli Açıklamalar Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ :21.10.2019 SİRKÜLER NO : 2019/84 ELEKTRONİK BELGE UYGULAMALARININ TÜMÜNÜN TOPLANDIĞI VUK 509 SIRA NO’LU TEBLİĞ İLE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTIR (VUK 509 Sıra No’lu Genel Tebliği, 19/10/2019 tarihi...

Vergi Sirküleri 83 : 3 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ :21.10.2019 SİRKÜLER NO : 2019/83 3 SIRA NO’LU ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR (3 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği, 19/10/2019 tarihinde yayımlanmıştır.) Yayımlanan 3 Sıra N...

Vergi Sirküleri 82 : Meslek Mensubunun Kendisinin Veya Yakınının Vefat Etmesi Halinde Beyanname/Bildirim Ve Ödeme Süreleri 7 Gün Uzayacaktır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ :16.10.2019 SİRKÜLER NO : 2019/82 MESLEK MENSUBUNUN KENDİSİNİN VEYA YAKINININ VEFAT ETMESİ HALİNDE BEYANNAME/BİLDİRİM VE ÖDEME SÜRELERİ 7 GÜN UZAYACAKTIR (VUK-118/2019-8 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri,...

Vergi Sirküleri 81 : 27 No’lu KDV Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ :15.10.2019 SİRKÜLER NO : 2019/81 27 NO’LU KDV TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR (27 Seri No’lu KDV Tebliği, 15/10/2019 tarihinde yayımlanmıştır.) Yayımlanan 27 Seri No’lu KDV Tebliği ile KDV Genel Uygulama Te...

Vergi Sirküleri 80 : Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı Yüzde 8’e İndirilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ :02.10.2019 SİRKÜLER NO : 2019/80 BAZI AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KDV ORANI YÜZDE 8’E İNDİRİLMİŞTİR (1594 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 02/10/2019 tarihinde yayımlanmıştır.) Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı i...

Vergi Sirküleri 79 : Kamu Alacaklarına Uygulanan Gecikme Zammı Oranı Yüzde 2’ye İndirilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ :02.10.2019 SİRKÜLER NO : 2019/79 KAMU ALACAKLARINA UYGULANAN GECİKME ZAMMI ORANI YÜZDE 2’YE İNDİRİLMİŞTİR (1592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 02/10/2019 tarihinde yayımlanmıştır.) Yayımlanan Cumhurbaşkan...

Vergi Sirküleri 78 : 1 Ekim 2019 Tarihinden İtibaren Propilen Üretiminde Kullanılacak Propan Teslimlerinde ÖTV Tutarı Sıfır Olacaktır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ :18.09.2019 SİRKÜLER NO : 2019/78 1 EKIM 2019 TARIHINDEN ITIBAREN PROPILEN ÜRETIMINDE KULLANILACAK PROPAN TESLIMLERINDE ÖTV TUTARI SIFIR OLACAKTIR (1542 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 16/9/2019 tarihinde ya...

Vergi Sirküleri 77 : İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Ve Dab’a Bağlanması Uygulamasının Süresi 04/03/2020 Tarihine Kadar Uzatılmışmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.09.2019 SİRKÜLER NO : 2019/77 İHRACAT BEDELLERININ YURDA GETIRILMESI VE DAB’A BAĞLANMASI UYGULAMASININ SÜRESI 04/03/2020 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞMITIR (Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı...

Vergi Sirküleri 76 : Sigaralar ile Sigara Muadili Bazı Tütün Mamullerinin ÖTV Tutar ve Oranlarında Değisiklikler Yapılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 15.08.2019 SİRKÜLER NO : 2019/76 SIGARALAR ILE SIGARA MUADILI BAZI TÜTÜN MAMULLERININ ÖTV TUTAR VE ORANLARINDA DEĞİŞİKLIKLER YAPILMIŞTIR. (1424 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 15/8/2019 tarihinde yay...

Vergi Sirküleri 75 : Engellilere ÖTV’siz Araç Uygulamasına İlişkin ÖTV II Sayılı Liste Tebliği ile Değişikler Yapılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 15.08.2019 SİRKÜLER NO : 2019/75 ENGELLILERE ÖTV’SIZ ARAÇ UYGULAMASINA ILIŞKIN ÖTV II SAYILI LISTE TEBLİĞİ İLE DEĞİŞİKLER YAPILMIŞTIR. (Özel Tüketim Vergisi II Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğin...

Vergi Sirküleri 74 : Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesi Kararında Bazı Değişiklikler Yapılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 07.08.2019 SİRKÜLER NO : 2019/74 YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİ KARARINDA BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR (1403 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 7/8/2019 tarihinde yayımlanmıştır.) Yayım...

Vergi Sirküleri 73 : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararda Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 07.08.2019 SİRKÜLER NO : 2019/73 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDAKİ KARARDA BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR (1402 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 7/8/2019 tarihinde yayımlanmıştır.) Yayımlanan Cu...

Vergi Sirküleri 72 : Varlık Barışı Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.08.2019 SİRKÜLER NO : 2019/72 VARLIK BARIŞI UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR (Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 1 Sıra No’lu Genel Tebliğ, 2/8/2019 tarihinde yayımlanmıştı...

Vergi Sirküleri 71 : Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasına Geçiş 1/1/2020 Tarihine Ertelenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 29.07.2019 SİRKÜLER NO : 2019/71 MUHTASAR VE PRIM HIZMET BEYANNAMESI UYGULAMASINA GEÇİŞ 1/1/2020 TARİHİNE ERTELENMİŞTİR (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 1 Sıra No’lu Genel Tebliği’nde Değişikli...

Vergi Sirküleri 70 : 7186 Sayılı Kanun İle Yurtdışı Çıkış Harcı 50 TL’ye Çıkarılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 22.07.2019 SİRKÜLER NO : 2019/70 7186 SAYILI KANUN İLE YURTDIŞI ÇIKIŞ HARCI 50 TL’YE ÇIKARILMIŞTIR (7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 19 Temmuz 201...

Vergi Sirküleri 69 : 7186 Sayılı Kanun İle Elektrik Motorlu Araç Üretilmesine Vergisel Destekler Sağlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 22.07.2019 SİRKÜLER NO : 2019/69 7186 SAYILI KANUN İLE ELEKTRİK MOTORLU ARAÇ ÜRETİLMESİNE VERGİSEL DESTEKLER SAĞLANMIŞTIR (7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkın...

Vergi Sirküleri 68 : 7186 Sayılı Kanun İle Tahsil İmkanı Kalmaması Nedeniyle Kayıttan Düşülen Kredilerin Değersiz Alacak Sayılması Sağlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 22.07.2019 SİRKÜLER NO : 2019/68 7186 SAYILI KANUN İLE TAHSİL İMKANI KALMAMASI NEDENİYLE KAYITTAN DÜŞÜLEN KREDİLERİN DEĞERSİZ ALACAK SAYILMASI SAĞLANMIŞTIR (7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun...

Vergi Sirküleri 67 : 7186 Sayılı Kanun İle Faktoring Şirketleri Tarafından Ayırılan Özel Karşılık Tutarlarının Da Gider Olarak Dikkate Alınması Sağlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 22.07.2019 SİRKÜLER NO : 2019/67 7186 SAYILI KANUN İLE FAKTORİNG ŞİRKETLERİ TARAFINDAN AYIRILAN ÖZEL KARŞILIK TUTARLARININ DA GİDER OLARAK DİKKATE ALINMASI SAĞLANMIŞTIR (7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ...

Vergi Sirküleri 66 : 7186 Sayılı Kanun İle Finansal Yeniden Yapılandırma Uygulaması Yürürlüğe Girmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 22.07.2019 SİRKÜLER NO : 2019/66 7186 SAYILI KANUN İLE FİNANSAL YENİDEN YAPILANDIRMA UYGULAMASI YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR (7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanu...

Vergi Sirküleri 65 : 7186 Sayılı Kanun İle Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti Düzenlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 22.07.2019 SİRKÜLER NO : 2019/65 7186 SAYILI KANUN İLE HASILAT ESASLI KAZAÇ TESPİTİ DÜZENLENMİŞTİR (7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 19 Temmuz 201...

Vergi Sirküleri 64 : 7186 Sayılı Kanun İle Varlık Barışı İmkanı Getirilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 22.07.2019 SİRKÜLER NO : 2019/64 7186 Sayılı Kanun İLE VARLIK BARIŞI imkanı getirilmiştir (7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 19 Temmuz 2019 tarihin...

Vergi Sirküleri 63 : 7186 Sayılı Kanun Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 22.07.2019 SİRKÜLER NO : 2019/63 7186 Sayılı Kanun YAYIMLANMIŞTIR (7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 19 Temmuz 2019 tarihinde yayımlanmıştır) ...

Vergi Sirküleri 62 : Altın, Gümüş, Platin Kredisi Açılmasına İlişkin 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 16.07.2019 SİRKÜLER NO : 2019/62 Altın, gümüş, platin kredisi açılmasına İLİŞKİN 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR (32 sayılı Karara ilişkin 2019-32/54 sayılı Tebliğ, 13/7/2019 tarihinde yayımlanmı...

Vergi Sirküleri 61 : Türkiye Turizm Tanıtım Ve Geliştirme Ajansı Kanunu Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 16.07.2019 SİRKÜLER NO : 2019/61 TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI KANUNU YAYIMLANMIŞTIR (7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun, 15/7/2019 tarihinde yayımlanmışt...

Vergi Sirküleri 60 : 2019/2. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 8,84 Olarak Belirlenmistir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 10.07.2019 SİRKÜLER NO : 2019/60 2019/2. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI % 8,84 OLARAK BELİRLENMİŞTİR (52 No’lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Gelir İdaresi Başkanlığı...

Vergi Sirküleri 59 : 1 Temmuz 2019 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Çocuk Yardımı İstisna Sınırı Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 10.07.2019 SİRKÜLER NO : 2019/59 1TEMMUZ 2019 TARIHINDEN ITIBAREN UYGULANACAK ÇOCUK YARDIMI İSTISNA SINIRI BELIRLENMIŞTIR (4/7/2017 Tarih ve 205248 Sayılı Genelge, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafı...

Vergi Sirküleri 58 : 1 Temmuz 2019 Tarihinden İtibaren Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı Tutarı 6.379,86 TL’dir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 10.07.2019 SİRKÜLER NO : 2019/58 1TEMMUZ 2019 TARIHINDEN ITIBAREN VERGIDEN ISTISNA KIDEM TAZMINATI TUTARI 6.379,86 TL’DIR (4/7/2017 Tarih ve 205248 Sayılı Genelge, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafı...

Vergi Sirküleri 57: Kamu Alacaklarına Uygulanan Gecikme Zammı Oranı Aylık % 2,5 Olmustur.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 01.07.2019 SİRKÜLER NO : 2019/57 KAMU ALACAKLARINA UYGULANAN GECİKME ZAMMI ORANI AYLIK % 2,5 OLMUŞTUR (1266 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 29/06/2019 Tarihinde Yayımlanmıştır.) 6183 Sayılı Amme Alacakla...

Vergi Sirküleri 56: Hurda Araç ÖTV İndiriminden Yararlanılacak Tutarlara İlişkin Tablo Güncellenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 17.06.2019 SİRKÜLER NO : 2019/56 HURDA ARAÇ ÖTV İNDİRİMİNDEN YARARLANILACAK TUTARLARA İLİŞKİN TABLO GÜNCELLENMİŞTİR (1148 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 17/06/2019 Tarihinde yayımlanmıştır.) Hatırlanac...

Vergi Sirküleri 55: Sanayi Sicil Belgesini Haiz İşletmelere ve İhracatçılara Yapılan Kambiyo Satışlarında Bsmv Ödenmeyecektir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 17.06.2019 SİRKÜLER NO : 2019/55 SANAYİ SİCİL BELGESİNİ HAİZ İŞLETMELERE VE İHRACATÇILARA YAPILAN KAMBİYO SATIŞLARINDA BSMV ÖDENMEYECEKTİR (1149 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 17/06/2019 Tarihinde yayımlanm...

Vergi Sirküleri 54: Hurda Araçlar İçin Uygulanan ÖTV İndirim Tutarı 15 Bin TL’Ye Çıkarılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 12.06.2019 SİRKÜLER NO : 2019/54 HURDA ARAÇLAR İÇİN UYGULANAN ÖTV İNDİRİM TUTARI 15 BİN TL’YE ÇIKARILMIŞTIR (7176 Sayılı Kanun, 12/06/2019 Tarihinde yayımlanmıştır.) Hatırlanacağı üzere, 27/3/2018 ta...

Vergi Sirküleri 53: Güvenli Mobil Ödeme Ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi’ne İlişkin VUK Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 10.06.2019 SİRKÜLER NO : 2019/53 GÜVENLİ MOBİL ÖDEME VE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ’NE İLİŞKİN VUK TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR (Vergi Usul Kanunu 507 Sıra No’lu Genel Tebliği, 01/06/2019 Tarihinde yayımla...

Vergi Sirküleri 52 : Kambiyo Muamelelerinde Satış Tutarı Üzerinden Binde 1 Oranında Bsmv Hesaplanacaktır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 16.05.2019 SİRKÜLER NO : 2019/52 KAMBIYO MUAMELELERINDE SATIŞ TUTARI ÜZERINDEN BINDE 1 ORANINDA BSMV HESAPLANACAKTIR (1106 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 15/05/2019 Tarihinde yayımlanmıştır.) Yayı...

Vergi Sirküleri 51 : Bazı Mallara Uygulanacak ÖTV Oran ve Tutarları ile KDV Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.05.2019 SİRKÜLER NO : 2019/53 BAZI MALLARA UYGULANACAK ÖTV ORAN VE TUTARLARI ILE KDV ORANLARINDA DEĞIŞIKLIK YAPILMIŞTIR (1013 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 01/05/2019 Tarihinde yayımlanmıştır.) ...

Vergi Sirküleri 50: Enflasyon Oranına Bağlı Değişken Faiz Uygulanan 1 Yıldan Uzun Vadeli Mevzuat Hesaplarından Elde Edilen Faize %0 Oranında Stopaj Uygulanacaktır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 02/05/2019 SİRKÜLER NO : 2019/50 ENFLASYON ORANINA BAĞLI DEĞİŞKEN FAİZ UYGULANAN 1 YILDAN UZUN VADELİ MEVZUAT HESAPLARINDAN ELDE EDİLEN FAİZE %0 ORANINDA STOPAJ UYGULANACAKTIR...

Vergi Sirküleri 49 : E-Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Süresi İle E-Defter Beratlarının Yüklenme Süresi 6 Mayıs 2019 Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 29.04.2019 SİRKÜLER NO : 2019/49 E-DEFTERLERIN OLUŞTURULMA VE IMZALANMA SÜRESI İLE E-DEFTER BERATLARININ YÜKLENME SÜRESI 6 MAYIS 2019 GÜNÜ SONUNA KADAR UZATILMIŞTIR (Vergi Usul Kanunu 116 Sayılı S...

Vergi Sirküleri 48 : İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılmış İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlara İlişkin ÖTV Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 12.04.2019 SİRKÜLER NO : 2019/48 İHRAÇ EDILEN KARA TAŞITLARINDA KULLANILMIŞ İLK DOLUM YAĞLARI VE AKARYAKITLARA İLİŞKİN ÖTV TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR (Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Gen...

Vergi Sirküleri 47 : 5 Bin ABD Dolarını Geçmeyen İhracat Bedelleri İhracatçının Serbest Kullanımına Bırakılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 05.04.2019 SİRKÜLER NO : 2019/47 5 BİN ABD DOLARINI GEÇMEYEN IHRACAT BEDELLERI İHRACATÇININ SERBEST KULLANIMINA BIRAKILMIŞTIR Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 25.03.2019 tarih ve 6675 sayılı yazısı i...

Vergi Sirküleri 46 : Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 04.04.2019 SİRKÜLER NO : 2019/46 GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİNE İLIŞKIN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR (Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi 1 Sıra No’lu Tebliği, 04/04/2019 Tarihinde yayımlanmış...

Vergi Sirküleri 45: 1 Nisan 2019 Tarihinden İtibaren Verilmesi Gereken Bazı Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatılmıstır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 29.03.2019 SİRKÜLER NO : 2019/45 1 NISAN 2019 TARIHINDEN ITIBAREN VERILMESI GEREKEN BAZI VERGI BEYANNAMELERININ VERILME SÜRELERI UZATILMIŞTIR (Vergi Usul Kanunu 115 No’lu Sirküleri, 29/03/2019 Tar...

Vergi Sirküleri 44: İkinci El Oto Ticaretinde Binek Otomobilin KDV’si İndirim Konusu Yapılabilecektir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 28.03.2019 SİRKÜLER NO : 2019/44 İKİNCİ EL OTO TİCARETİNDE BİNEK OTOMOBİLİN KDV’Sİ İNDİRİM KONUSU YAPILABİLECEKTİR (Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 26 Ser...

Vergi Sirküleri 43 : 25 No’lu KDV Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 25.03.2019 SİRKÜLER NO : 2019/43 25 NO’LU KDV TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR (Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 25 Seri No’lu Tebliğ, 23/03/2019 Tarihinde yayımlanm...

Vergi Sirküleri 42 : İkinci El Oto Ticaretinde KDV Oranı Uyumlaştırılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 22.03.2019 SİRKÜLER NO : 2019/42 IKINCI EL OTO TICARETINDE KDV ORANI UYUMLAŞTIRILMIŞTIR (845 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 22/03/2019 Tarihinde yayımlanmıştır.) Yayımlanan Karar ile 24/12/2007 t...

Vergi Sirküleri 41 : Başta Döviz Mevduat Faizleri Olmak Üzere Bazı Menkul Sermaye İratlarının Stopaj Oranları Değiştirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 21.03.2019 SİRKÜLER NO : 2019/41 BAŞTA DÖVİZ MEVDUAT FAİZLERİ OLMAK ÜZERE BAZI MENKUL SERMAYE İRATLARININ STOPAJ ORANLARI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. (842 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 21/03/2019 Tarihinde ya...

Vergi Sirküleri 40 : KDV , OTV ve Tapu Harçlarında Yapılan İndirimlerin Süresi Uzatılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 21.03.2019 SİRKÜLER NO : 2019/40 KDV, ÖTV VE TAPU HARÇLARINDA YAPILAN İNDİRİMLERİN SÜRESİ UZATILMIŞTIR (843 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 21/03/2019 Tarihinde yayımlanmıştır.) Hatırlanacağı üzer...

Vergi Sirküleri 39 : Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Vergi İndiriminden Faydalanmasına İlişkin Yayımlanan Tebliğ İle Açıklama Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 15.03.2019 SİRKÜLER NO : 2019/39 VERGIYE UYUMLU MÜKELLEFLERIN VERGI İNDIRIMINDEN FAYDALANMASINA İLİŞKİN YAYIMLANAN TEBLIĞ İLE AÇIKLAMA YAPILMIŞTIR (Gelir Vergisi 307 Seri No’lu Genel Tebliği, 15/0...

Vergi Sirküleri 38 : 7161 Ve 7162 Sayılı Kanunlarla Yapılan Değişikliklere İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 15.03.2019 SİRKÜLER NO : 2019/38 7161 VE 7162 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN GELİR VERGİSİ TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR (Gelir Vergisi 306 Seri No’lu Genel Tebliği, 15/03/2019 Tarihin...

Vergi Sirküleri 37 : 506 No’lu Vergi Usul Kanunu Tebliği İle Amortisman Listesi Güncellenmistir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 11.03.2019 SİRKÜLER NO : 2019/37 506 NO’LU VERGI USUL KANUNU TEBLIĞI ILE AMORTISMAN LISTESI GÜNCELLENMIŞTIR (Vergi Usul Kanunu 506 Sıra No’lu Tebliğ, 09/03/2019 Tarihinde yayımlanmıştır.) Yayı...

Vergi Sirküleri 36 : İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Dab’a Bağlanması Uygulamasının Süresi 4/9/2019 Tarihine Kadar Uzatılmıstır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 04.03.2019 SİRKÜLER NO : 2019/36 İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ VE DAB’A BAĞLANMASI UYGULAMASININ SÜRESİ 4/9/2019 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR (Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Say...

Vergi Sirküleri 35 : Döviz Cinsinden Sözleşme Kısıtlaması Hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığınca Sıkça Sorulan Sorulara İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 28.02.2019 SİRKÜLER NO : 2019/35 DÖVİZ CİNSİNDEN SÖZLEŞME KISITLAMASI HAKKINDA HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA SIKÇA SORULAN SORULARA İLİŞKİN DUYURU YAYIMLANMIŞTIR Bilindiği üzere, 16/11/2018 tar...

Vergi Sirküleri 34 : Bazı Mallara İlişkin Ötv Tutarları İle Oranları Yeniden Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 28.02.2019 SİRKÜLER NO : 2019/34 BAZI MALLARA İLİŞKİN ÖTV TUTARLARI İLE ORANLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR (796 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 28/02/2019 Tarihinde yayımlanmıştır.) Yayımlanan 796 S...

Vergi Sirküleri 33 : 7166 Sayılı Kanun İle KDV ve ÖTV Kanunlarında Değişiklikler Yapılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 22.02.2019 SİRKÜLER NO : 2019/33 7166 SAYILI KANUN İLE KDV VE ÖTV KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR (Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7166 Sayılı Kanun,...

Vergi Sirküleri 32 : Ön Kontrol Raporu İle KDV İadesi Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 20.02.2019 SİRKÜLER NO : 2019/32 ÖN KONTROL RAPORU İLE KDV İADESİ UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR (Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 24 Seri No’l...

Vergi Sirküleri 31:Konkordato Müessesesinin Şüpheli Alacaklar Karşılığı Uygulaması Karşısındaki Durumu Hakkında VUK Sirküleri Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 18.02.2019 SİRKÜLER NO : 2019/31 KONKORDATO MÜESSESESİNİN ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI UYGULAMASI KARŞISINDAKİ DURUMU HAKKINDA VUK SİRKÜLERİ YAYIMLANMIŞTIR (112 No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri, 1...

Vergi Sirküleri 30 : KDV İndirim ve İade Uygulamalarına İliskin Önemli Acıklamaların Yer Aldıgı 23 Seri No’lu KDV Tebligi Yayımlanmıstır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 15.02.2019 SİRKÜLER NO : 2019/30 KDV İNDİRİM VE İADE UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖNEMLİ AÇIKLAMLARIN YER ALDIĞI 23 SERİ NO’LU KDV TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR (Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde ...

Vergi Sirküleri 29 : İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerine İlişkin Ödemeler Üzerinden Stopaj Yapılacaktır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 15.02.2019 SİRKÜLER NO : 2019/29 İNTERNET ORTAMINDA VERİLEN REKLAM HİZMETLERİNE İLİŞKİN ÖDEMELER ÜZERİNDEN STOPAJ YAPILACAKTIR (Kurumlar Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına D...

Vergi Sirküleri 28 : Şehir İçi Otobüs İşletmelerinin Hasılat Esaslı KDV Sistemine Geçebilmeleri Sağlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 08.02.2019 SİRKÜLER NO : 2019/28 ŞEHİR İÇİ OTOBÜS İŞLETMELERİNİN HASILAT ESASLI KDV SİSTEMİNE GEÇEBİLMELERİ SAĞLANMIŞTIR (718 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 07/02/2019 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayı...

Vergi Sirküleri 27 : 2018 Yıl Sonu Değerlemesinde Esas Alınacak Kurlar Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 04.02.2019 SİRKÜLER NO : 2019/27 2018 YIL SONU DEĞERLEMESİNDE ESAS ALINACAK KURLAR BELİRLENMİŞTİR (505 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği, 02/02/2019 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır) Bilindiği üz...

Vergi Sirküleri 26: Dövizli Ortak Cari Hesapların TL’ye Çevrilmesi Gerekmektedir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 30.01.2019 SİRKÜLER NO : 2019/26 DÖVİZLİ ORTAK CARİ HESAPLARIN TL’YE ÇEVRİLMESİ GEREKMEKTEDİR Hatırlanacağı üzere 13/9/2018 tarihinde yayımlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye’de yerleşik ki...

Vergi Sirküleri 25: Eğlence Vergisinin Beyan ve Ödemesinde Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Zorunluluğu Kaldırılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 30.01.2019 SİRKÜLER NO : 2019/25 EĞLENCE VERGISININ BEYAN VE ÖDEMESINDE ÖDEME KAYDEDICI CIHAZ KULLANMA ZORUNLULUĞU KALDIRILMIŞTIR ( 7162 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılm...

Vergi Sirküleri 24: Patent veya Faydalı Model Belgesi Verilerek Koruma Altına Alınan Buluşlar Da Kurumlar Vergisi İstisnasından Yararlanabilecektir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 30.01.2019 SİRKÜLER NO : 2019/24 PATENT VEYA FAYDALI MODEL BELGESI VERILEREK KORUMA ALTINA ALINAN BULUŞLAR DA KURUMLAR VERGISI ISTISNASINDAN YARARLANABILECEKTIR ( 7162 Sayılı Vergi Kanunları ile...

Vergi Sirküleri 23: Ülkemizde Oynanacak Olan 2019 UEFA Süper Kupa Finali Ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finaline İlişkin KDV, Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnaları Düzenlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 30.01.2019 SİRKÜLER NO : 2019/23 ÜLKEMİZDE OYNANACAK OLAN 2019 UEFA SÜPER KUPA FINALI VE 2020 UEFA ŞAMPIYONLAR LIGI FINALINE ILIŞKIN KDV, GELIR VE KURUMLAR VERGISI ISTISNALARI DÜZENLENMIŞTIR ( 716...

Vergi Sirküleri 22: 7162 Sayılı Kanun İle Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 30.01.2019 SİRKÜLER NO : 2019/22 7162 SAYILI KANUN İLE GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ( 7162 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 30/1/2019 T...

Vergi Sirküleri 21: İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimindeki ÖTV İstisnasına İliskin Değişiklik Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 25.01.2019 SİRKÜLER NO : 2019/21 İHRAÇ MALI TAŞIYAN ARAÇLARA MOTORIN TESLIMINDEKI ÖTV İSTISNASINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR ( ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmas...

Vergi Sirküleri 20: Varlık Finansmanı Fonlarının Sermaye Piyasalarındaki İslemlerine Bsmv İstisnası Getirilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 18.01.2019 SİRKÜLER NO : 2019/20 VARLIK FİNANSMANI FONLARININ SERMAYE PİYASALARINDAKİ İŞLEMLERİNE BSMV İSTİSNASI GETİRİLMİŞTİR ( 7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname...

Vergi Sirküleri 19: 7161 Sayılı Kanun İle Özel Tüketim Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 18.01.2019 SİRKÜLER NO : 2019/18 7161 SAYILI KANUN İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ( 7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Ya...

Vergi Sirküleri 18: İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına Kvk Geçici 9’uncu Madde İle Getirilen Yüksek Oranlar Uygulama Avantajının Süresi Tekrar Uzatılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 18.01.2019 SİRKÜLER NO : 2019/18 İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASINA KVK GEÇİCİ 9’UNCU MADDE İLE GETİRİLEN YÜKSEK ORANLAR UYGULAMA AVANTAJININ SÜRESİ TEKRAR UZATILMIŞTIR ( 7161 Sayılı Vergi Kanu...

Vergi Sirküleri 17: 7161 Sayılı Kanun İle Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 18.01.2019 SİRKÜLER NO : 2019/17 7161 SAYILI KANUN İLE GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ( 7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılma...

Vergi Sirküleri 16: 7161 Sayılı Kanun İle Katma Deger Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 18.01.2019 SİRKÜLER NO : 2019/16 7161 SAYILI KANUN İLE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ( 7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yap...

Vergi Sirküleri 15 : 2019 Yılında Emlak Vergisi Hesaplamasında Uygulanacak Artış Oranı %11,865 Olarak Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2019 SİRKÜLER NO : 2019/15 2019 YILINDA EMLAK VERGİSİ HESAPLAMASINDA UYGULANACAK ARTIŞ ORANI %11,865 OLARAK BELİRLENMİŞTİR ( 74 Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğ’i 31/12/2018 Tarihli R...

Vergi Sirküleri 14 : 2019 Yılı Temerrüt Faiz Oranı %21,25 Olarak Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2019 SİRKÜLER NO : 2019/14 2019 YILI TEMERRÜT FAİZ ORANI %21,25 OLARAK BELİRLENMİŞTİR (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından 2/1/2019 Tarihli Gazete’de Tebliğ Yayımlanmıştır) Türk...

Vergi Sirküleri 13 : 2019 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları %23,73 Oranında Artırılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2019 SİRKÜLER NO : 2019/13 2019 YILINDA UYGULANACAK HARÇ TUTARLARI %23,73 ORANINDA ARTIRILMIŞTIR (82 No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği, 31/12/2018 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır)...

Vergi Sirküleri 12 : 2019 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2019 SİRKÜLER NO : 2019/12 2019 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFESİ BELİRLENMİŞTİR (537 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 51 No’lu Motorlu Taşıtlar Verg...

Vergi Sirküleri 11: 2019 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2019 SİRKÜLER NO : 2019/11 2019 YILINDA UYGULANACAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI BELİRLENMİŞTİR ( 51 No’lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği 31/12/2018 Tarihli Res...

Vergi Sirküleri 10 : İndirimli Oranda KDV İadesi İçin 2019 Yılı Sınırı 14.100-Tl Olarak Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2019 SİRKÜLER NO : 2019/10 İNDİRİMLİ ORANDA KDV İADESİ İÇİN 2019 YILI SINIRI 14.100-TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR (Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılasına Dair 22 Seri No...

Vergi Sirküleri 09 : 2019 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Tutarları İle Vergi Tarifesi Belirlendi.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2019 SİRKÜLER NO : 2019/09 2019 YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTIKAL VERGISI İSTİSNA TUTARLARI İLE VERGİ TARİFESİ BELİRLENDİ ( 50 Nolu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğ’i, 31/12/20...

Vergi Sirküleri 08 : 2019 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları ile Maktu Vergi Tutarları Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2019 SİRKÜLER NO : 2019/08 2019 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ ORANLARI İLE MAKTU VERGİ TUTARLARI BELİRLENMİŞTİR ( 63 Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği, 31/12/2018 Tarihinde Resmi ...

Vergi Sirküleri 07 : 2019 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarının Tutarları İle Diğer Miktarlar %23,73 Oranında Artırılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2019 SİRKÜLER NO : 2019/07 2019 YILINDA UYGULANACAK USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ TUTARLARI İLE DİĞER MİKTARLAR %23,73 ORANINDA ARTIRILMIŞTIR ( 504 No’lu Vergi Usul Kanunu Genel T...

Vergi Sirküleri 06 : İmar Barışına İlişkin Başvuru Süresi 15/6/2019 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2019 SİRKÜLER NO : 2019/06 IMAR BARIŞINA İLİŞKİN BAŞVURU SÜRESI 15/6/2019 TARIHINE KADAR UZATILMIŞTIR (538 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 31/12/2018 Tarihinde Mükerrer Resmi Gazetede yayımlan...

Vergi Sirküleri 05 : Bazı Alkollü Ürünlere İlişkin ÖTV Oran ve Tutarları Yeniden Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2019 SİRKÜLER NO : 2019/05 BAZI ALKOLLÜ ÜRÜNLERE ILIŞKIN ÖTV ORAN VE TUTARLARI YENIDEN BELIRLENMIŞTIR (536 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 31/12/2018 Tarihinde Mükerrer Resmi Gazetede yayımla...

Vergi Sirküleri 04 : KDV ve ÖTV İndirimlerini İçeren Kararın Süresi 31/3/2019 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2019 SİRKÜLER NO : 2019/04 KDV VE ÖTV INDIRIMLERINI IÇEREN KARARIN SÜRESI 31/3/2019 TARIHINE KADAR UZATILMIŞTIR (535, 540 ve 541 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 31/12/2018 Tarihinde Mükerrer...

Vergi Sirküleri 03 : 2019 Yılı Asgari Ücret Tutarı Belirlendi

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2019 SİRKÜLER NO : 2019/03 2019 YILI ASGARİ ÜCRET TUTARI BELİRLENDİ (Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 27/12/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır) Söz konusu Komisyon Karar...

Vergi Sirküleri 02 : Gelir Vergisi Kanunu’na Göre 2019 Yılı Gelirlerine Uygulanacak İndirim ve İstisna Tutarları Belirlenmistir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2019 SİRKÜLER NO : 2019/02 GELİR VERGİSİ KANUNU’NA GÖRE 2019 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK İNDİRİM VE İSTİSNA TUTARLARI BELİRLENMİŞTİR ( 305 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 31/12/2018 Tarihi...

Vergi Sirküleri 01 : 2019 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2019 SİRKÜLER NO : 2019/01 2019 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ YAYIMLANMIŞTIR ( 305 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 31/12/2018 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır...