Vergi Sirküleri 2015/47 : Eğitim İstisnasından Vazgeçilip Vazgeçilemeyeceğine İlişkin Özelge

Vergi Sirküleri 2015/47 : Eğitim İstisnasından Vazgeçilip Vazgeçilemeyeceğine İlişkin Özelge


Vergi Sirküleri 2015/47 : Eğitim İstisnasından Vazgeçilip Vazgeçilemeyeceğine İlişkin Özelge
VERGİ SİRKÜLERİ

 

SİRKÜLER TARİHİ : 17.11.2015
SİRKÜLER NO : 2015/47

 

EĞİTİM İSTİSNASINDAN VAZGEÇİLİP VAZGEÇİLEMEYECEĞİNE

 

 İLİŞKİN ÖZELGE


Gelir İdaresi tarafından yayımlanan 28/04/2015 tarihli Özelgede; özel okul işletmeciliği faaliyetiyle iştigal eden şirketin elde ettiği kazancın Kurumlar Vergisi Kanununun 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında (Eğitim İstisnası) kurumlar vergisinden müstesna tutulması amacıyla GİB'e başvurduğu belirtilmiştir. Devamında Şirketin (2014-2017) yılları için söz konusu istisnadan yararlanma talebinden vazgeçmek istediği ve bu konuya ilişkin olarak görüş talep ettiği belirtilmiştir.

Özelgede yapılan açıklamalar ile; Vergi istisnalarının verginin konusuna giren kazanç ve iratların verginin kapsamı dışında bırakılması olduğu bu yönü ile vergi istisnalarından yararlanmanın bir zorunluluk olmadığı belirtilmiş ve vergi istisnaları belli alanlarda faaliyet gösteren mükellefleri teşvik etmek üzere getirilmiş ayrıcalıktır denilmiştir.

Sonuç olarak özelgede; şirketin Eğitim İstisnası olarak vergisinden istisna edilmesini istediği kazanç için (2014-2017) yılları için istisnadan vazgeçmesinin mümkün bulunduğu belirtilmiştir.


İlgili özelgeye ulaşmak için tıklayınız  .

 

 

 

Bilgilerinize Sunulur. 
Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.