Vergi Sirküleri 2015/40 : 6111 Ve 6552 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırlılan Alacakların Taksit Süreleri İçin Artvin’nin Bazı İlçelerinde Mücbir Sebep İlan Edilmiştir

Vergi Sirküleri 2015/40 : 6111 Ve 6552 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırlılan Alacakların Taksit Süreleri İçin Artvin’nin Bazı İlçelerinde Mücbir Sebep İlan Edilmiştir


Vergi Sirküleri 2015/40 : 6111 Ve 6552 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırlılan Alacakların Taksit Süreleri İçin Artvin’nin Bazı İlçelerinde Mücbir Sebep İlan Edilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ

 

SİRKÜLER TARİHİ : 26.10.2015
SİRKÜLER NO : 2015/40 

         6111 VE 6552 SAYILI KANUNA GÖRE YAPILANDIRLILAN ALACAKLARIN TAKSİT SÜRELERİ İÇİN ARTVİN’NİN BAZI İLÇELERİNDE MÜCBİR SEBEP İLAN EDİLMİŞTİR

 

(3 Seri No'lu Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ, 24/10/2015 Tarihinde Yayımlanmıştır.)

 

Yayımlanan Tebliğ ile Bakanlar Kurulu Kararı'nca mücbir sebep hali ilan edilmiş olan Artvin iline bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa ilçelerinde bulunan vergi dairelerince 6111 sayılı Kanuna ve 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesine göre yapılandırılan borçların mücbir sebep halinin başladığı ve sona erdiği tarihler olan 24/8/2015-29/2/2016 tarihlerine rastlayan taksitlerin ödeme süreleri değiştirilmiştir.

 

Buna göre, yapılandırmadan yararlanılan taksitlerin mücbir sebep ilan edilen tarihlere rastlaması durumunda ödeme süreleri;
 
a) Birincisi, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda,
 
b) Sonrakiler ise birinci taksitin ödenmesi gereken ayı takip eden ikişer aylık dönemler halinde birbirini izleyecek şekilde ödenmek üzere uzatılmıştır.

 

İlgili Tebliğ'e ulaşmak için tıklayınız .

 

 

Bilgilerinize Sunulur. 
Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.