Vergi Sirküleri 86 : 7256 Sayılı Kanun İle KDV Kanununda Yapılan Değişiklikler

Vergi Sirküleri 86 : 7256 Sayılı Kanun İle KDV Kanununda Yapılan Değişiklikler

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 17.11.2020

SİRKÜLER NO : 2020/86

 

 

7256 Sayılı KANUN İLE kdv kanununda yapılan değişiklikler

 (7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,  17/11/2020 tarihinde yayımlanmıştır)

Yayımlanan 7256 Sayılı Kanun ile başta vergi Kanunları olmak üzere birçok kanunda değişiklik ve düzenlemeler yapılmış. Yayımlanan 7256 Sayılı Kanun ile KDV  Kanunu’nda yapılan değişiklik ve düzenlemeler kısaca aşağıdaki gibidir:

1.Yayımlanan 7256 Sayılı Kanun’un 23 üncü maddesiyle, KDV Kanununun geçici 17 nci maddesinde yer alan dahilde işleme ve geçici kabul rejimi uygulamasının süresi 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Yapılan düzenlemeyle, dahilde işleme rejimi kapsamında ithal ürünlerin vergisiz temini nedeniyle, bu alanda yerli üreticiler aleyhine rekabet eşitsizliği oluşması önlenmek istenmiştir. Böylece,  dahilde işleme izin belgesine sahip mükelleflerin yurt içinden temin edecekleri maddelerde 3065 sayılı Kanunun 11/1-c maddesinde düzenlenen tecil- terkin uygulaması kapsamında işlem yapılabilmesine devam edilebilecektir.

2.Yayımlanan 7256 Sayılı Kanun’un 24 üncü maddesiyle, KDV Kanununun geçici 23 üncü maddesinde yer alan KDV istisnasının uygulama süresi 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Yapılan düzenlemeyle, Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri, bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetleri ile bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak olanlara teslim ve ifasına sağlanan KDV istisnasına 31/12/2023 tarihine kadar devam edilebilecektir.

3.Yayımlanan 7256 Sayılı Kanun’un 25 inci maddesiyle, KDV Kanununun geçici 40 ıncı maddesinde yer alan 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için sağlanan KDV istisnanın süresi  ertelenen müsabaka takvimine uygun olarak 2021 için geçerli olacak şekilde değiştirilmiştir.

Düzenlemeler, kanunun yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a ulaşmak için tıklayınız

 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.