Vergi Sirküleri 70 : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 70 : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 24.08.2020

SİRKÜLER NO : 2020/70

 

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

(2846 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları,  21/08/2020 tarihinde yayımlanmıştır)

Yayımlanan 2846 sayılı Karar ile 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”da bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler, kısaca aşağıdaki gibidir:

  1. Bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 5-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında;

(a) 1/1/2017 ile 31/12/2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi,

(b) 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için bölgesel ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden  elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı %100 olmak üzere,

teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanacaktır.

2. Altına dayalı entegre madencilik yatırımları “Stratejik Yatırım” kapsamında değerlendirilmeyecektir.

3. Et yönlü entegre büyükbaş hayvancılık yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında sağlanan gümrük vergisi muafiyeti kaldırılmıştır.

        4. Faiz veya kâr payı desteği tutarı, bölge ayrımı olmaksızın AR-GE ve çevre yatırımlarında bir milyondan bir milyon sekiz yüz bin Türk                  Lirasına yükseltilmiştir.

        5. Yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (US-97 Kodu: 2423, 30, 32, 33 ve 353) kapsamına giren                yatırım konularındaki kullanılmış komple tesis hariç olmak üzere kullanılmış makine ve teçhizat ile belediyelerin yapacağı yatırımlar için                  faiz veya kâr payı desteği uygulanmayacaktır.

        6. Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasında teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaat aşamasında talep edilmesi halinde,                 vergi indiriminden yararlanılmamak kaydıyla, Kararın 12’nci maddesin dördüncü ve beşinci fıkrada belirtilen oranlar Kararın 15’inci                     maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen yatırıma katkı oranının yarısı kadar artırılarak uygulanacaktır.

        7. Demiryolu yatırımları 5’inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilecektir. 6’ncı bölgede yer almaları halinde bulunduğu                    bölge desteklerine tabidir.

        8. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre orta yüksek ve yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer                    alan ürünlere yönelik test merkezi yatırımları Öncelikli Yatırım Konuları arasına alınmıştır.

        9. Hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları asgari yatırım tutarına tabi olmaksızın Öncelikli Yatırım Konuları                    arasına alınmıştır.

       10. Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar ile ilgili uygulamada İstanbul İlinde organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde,                     komple yeni yatırımlar hariç olmak üzere, OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan                           ürünlerden Karar EK-6’da belirtilenlerin üretimine yönelik konularda gerçekleştirilecek asgari 5 milyon TL tutarındaki yatırımlara 1 inci                       bölgedeki bölgesel destekler uygulanacaktır.
 

2846 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız

 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.