Vergi Sirküleri 29: GEKAP Tebliğinde Değişiklikler Yapılmış, 2020 Yılı İçin 6'Şar Aylık Beyan Getirilmiştir

Vergi Sirküleri 29: GEKAP Tebliğinde Değişiklikler Yapılmış, 2020 Yılı İçin 6'Şar Aylık Beyan Getirilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 22.03.2020

SİRKÜLER NO : 2020/29

 

GEKAP TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞ, 2020 YILI İÇİN   6’ŞAR  AYLIK BEYAN DÖNEMİ GETİRİLMİŞTİR

(GEKAP Beyannamesi 1 Sıra No’lu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 3 Sıra No’lu Tebliğ,  22/2/2020 tarihinde yayımlanmıştır)

Yayımlanan Tebliği ile önemli değişiklikler yapılmış olup yapılan değişiklikler özet olarak aşağıdaki gibidir:

  1. 1. Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noktaları ile piyasaya sürenler/ithalatçılar Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar. Buna göre GEKAP beyannameleri beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.
  2. 2. Beyan dönemleri 2020 yılında altı aylık, takip eden yıllar (2021,2022,..) için üç aylık olarak belirlenmiştir. 2020 yılı için altı aylık beyan dönemleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

    a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran. (Birinci döneme ilişkin beyanname,  31/07/2020 tarihinin resmi tatil gününe denk gelmesi nedeniyle 4/8/2020 günü (resmi tatili takip eden ilk işgünü) saat 23.59’a kadar elektronik ortamda verilmesi gerekmektedir.)
    b) İkinci dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık.

     
  3. 3. Bu Tebliğin yayım tarihinden önce Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemleri için beyanname vermiş olanlar 2020 yılının ilk altı aylık dönemi için verecekleri beyannamelere daha önce beyanname verdikleri dönemlere ilişkin bilgileri dâhil etmeyeceklerdir.Bu Tebliğin yayım tarihinden önce Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemi için verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden geri kazanım katılım paylarının 31/7/2020 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

GEKAP Genel Tebliği’nin  12/B Maddesinde yer alan örnekler yeni beyan dönemleri düzenlemelerine uygun olarak revize edilmiştir.

Tebliğ,  22/03/2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

GEKAP Beyannamesi 1 Sıra No’lu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 3 Sıra No’lu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız

 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.