Vergi Sirküleri 85 : İşyeri Değişikliği Ve Nakil İşlemlerine İlişkin Vuk 510 Sıra No’lu Tebliğ Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 85 : İşyeri Değişikliği Ve Nakil İşlemlerine İlişkin Vuk 510 Sıra No’lu Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ :21.10.2019

SİRKÜLER NO : 2019/85

İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ VE NAKİL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN VUK 510 SIRA NO’LU TEBLIĞ YAYIMLANMIŞTIR

(VUK 510 Sıra No’lu Genel Tebliği, 19/10/2019 tarihinde yayımlanmıştır.)

 

Yayımlanan 510 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğ ile  240 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğinde değişiklikler yapılarak 240 no’lu Tebliğin “B-İŞ YERİ DEĞİŞİKLİĞİ VE NAKİL İŞLEMLERİ” başlıklı bölümü değiştirilmiştir.  Yapılan değişiklikler şöyledir:

  • Bilindiği üzere VUK’nun 163. maddesinde yapılan değişikliğe uygun olarak, bir vergi dairesi yetki alanından başka bir vergi dairesi yetki alanına iş yerini veya kanuni merkezini nakleden mükellefler işi bırakmış sayılmayacak vergi dairelerince adres değişikliği işlemine tabi tutulacaklardır.
  • Yeni vergi dairesince işlemlerin tamamlanması ile birlikte eski vergi dairesindeki mükellefiyete ilişkin terk işlemlerinin elektronik sistemler aracılığı ile otomatik olarak gerçekleştirilecektir.
  • Adres değişikliği yapan mükelleflerin ellerinde bulunan kullanılmamış belgelerini yeni iş yerinde kullanmaya devam edebilmek için yaptıkları başvurularını Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda yapmaları hâlinde kullanılmamış belgelere ilişkin tutanak düzenlenmeyeceği açıklanmıştır.

VUK 510 Sıra No’lu Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.