Vergi Sirküleri 31 : Vergi Kimlik Numarası İle SGK İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirimin Verilme Süresi 02/05/2017 Tarihine Uzatıldı

Vergi Sirküleri 31 : Vergi Kimlik Numarası İle SGK İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirimin Verilme Süresi 02/05/2017 Tarihine Uzatıldı

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 30.03.2017

SİRKÜLER NO : 2017/31

(Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği Sıra No:1’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2 Sıra Nolu Tebliğ, 30/03/2017 Hatırlanacağı üzere, Gelir Vergisi Kanunu (GVK) madde 98/A ile 5510 sayılı SGK kanunun 86’ıncı maddesinde yapılan değişiklik ile muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet bildirgesinin birleştirilerek verilmesi uygun görülmüş ve bu konudaki usul ve esaslara ilişkin hususları belirlemek üzere 1 Sıra No’lu Tebliğ 18/02/2017 Tarihinde yayımlanmıştı. Bu tebliğe ilişkin duyurumuz 20/02/2017 Tarih ve 2017/20 Sayılı sirkülerimiz ile yapılmıştı.

Yayımlanan 2 Sıra No’lu Tebliğ ile söz konusu Ek-8 bildirimin gönderilme süresi 02/05/2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

<span "="">Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği Sıra No:1’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2 Sıra Nolu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş