Vergi Sirküleri

Vergi Sirküleri 89 : 2018 Yılı Asgari Ücret Tutarı Belirlendi

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 30.12.2017 SİRKÜLER NO : 2017/89 2018 YILI ASGARİ ÜCRET TUTARI BELİRLENDİ (Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 30 Aralık 2017 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır) Söz konusu Komisyon Kararı...

Vergi Sirküleri 88 : İkiyüzbin TL Üzerindeki Engelli Taşıtlarına OTV İstisnası Uygulanmayacaktır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 26.12.2017 SİRKÜLER NO : 2017/88 İKİYÜZBİN TL ÜZERİNDEKİ ENGELLİ TAŞITLARINA ÖTV İSTİSNASI UYGULANMAYACAKTIR (Özel Tüketim Vergisi II Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına D...

Vergi Sirküleri 87 : Milli Eğitim Bakanlığı Fatih Projesi Kapsamında OTV İstisnası Uygulamasına İlişkin Teblig Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 26.12.2017 SİRKÜLER NO : 2017/87 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ÖTV istisnası UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR (Özel Tüketim Vergisi IV Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğ...

Vergi Sirküleri 86 : Emlak Vergi Artışını %50 İle Sınırlandıran Düzenlemeye İlişkin Tebliğ İle Açıklamalar Yapılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 26.12.2017 SİRKÜLER NO : 2017/86 EMLAK VERGİ ARTIŞINI %50 İLE SINIRLANDIRAN DÜZENLEMEYE İLİŞKİN TEBLİĞ İLE AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTIR (Emlak Vergisi Kanunu 72 Seri No’lu Tebliği, 26/12/2017 Tarihinde...

Vergi Sirküleri 85 : 9 No’lu Tahsilat Genel Tebligi Yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 25.12.2017 SİRKÜLER NO : 2017/85 9 No’LU TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR (Tahsilat Genel Tebliği Seri:A Sıra No:1’de Değişiklik Yapılmasına Dair 9 Sıra No’lu Tebliğ, 23/12/2017 Tarihinde yay...

Vergi Sirküleri 84 : Kurumlar Vergisi Kanunu 14 No’lu Genel Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 25.12.2017 SİRKÜLER NO : 2017/84 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 14 NO’LU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR (Kurumlar Vergisi Kanunu 14 No’lu Genel Tebliği, 23/12/2017 Tarihinde yayımlanmıştır.) Hatırlanacağ...

Vergi Sirküleri 83 : Vergiye Uyumlu Mükelleflere Sağlanan Vergi İndirimine İlişkin Teblig Yayımlanmıstır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 25.12.2017 SİRKÜLER NO : 2017/83 VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR (Gelir Vergisi Kanunu 301 No’lu Genel Tebliği, 23/12/2017 Tarihinde yayımlanmış...

Vergi Sirküleri 82 : Yeni Nesil ÖKC Kullanma Mecburiyetine Geçiş ile İlgili Tebligler Yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 22.12.2017 SİRKÜLER NO : 2017/82 YENİ NESİL ÖKC KULLANMA MECBURİYETİNE GEÇİŞ İLE İLGİLİ TEBLİĞLER YAYIMLANMIŞTIR (Vergi Usul Kanunu 488 ve 489 No’lu Tebliğler, 21/12/2017 Tarihinde yayımlanmıştır.)...

Vergi Sirküleri 81 : Muhtasar Beyanname ile Sgk Prim Bildirgesinin Birleştirilmesi Uygulaması Ertelenmistir.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 22.12.2017 SİRKÜLER NO : 2017/81 MUHTASAR BEYANNAME İLE SGK PRİM BİLDİRGESİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ UYGULAMASI ERTELENMİŞTİR (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Tebliği Sıra No:1’de Değişiklik Yapılmas...

Vergi Sirküleri 80 : Sporcu Ücretlerindeki Stopaj Uygulaması 31/12/2019 Tarihine Kadar Uzaltılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 20.12.2017 SİRKÜLER NO : 2017/80 SPORCU ÜCRETLERİNDEKİ STOPAJ UYGULAMASI 31/12/2019 TARİHİNE KADAR UZALTILMIŞTIR ( Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7063 Sayılı Kanun, 20/12/2017 Tarihind...

Vergi Sirküleri 79 : E İrsaliye, E Müstahsil Makbuzu ve E Serbest Meslek Makbuzuna İliskin Teblig Yayımlanmıstır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 18.12.2017 SİRKÜLER NO : 2017/79 E-İRSALİYE, E-MÜSTAHSİL MAKBUZU VE E-SERBEST MESLEK MAKBUZUNA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR ( 487 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 17/12/2017 Tarihinde ...

Vergi Sirküleri 78 : Defter Beyan Sistemine İlişkin Vergi Usul Kanunu Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 18.12.2017 SİRKÜLER NO : 2017/78 DEFTER BEYAN SİSTEMİNE İLİŞKİN VERGİ USUL KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR ( 486 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 17/12/2017 Tarihinde yayımlanmıştır.) ...

Vergi Sirküleri 77 : Vergi Usul Kanunu’na Göre Yapılacak Tebligatlardaki Değişiklikleri Açıklayan Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 18.12.2017 SİRKÜLER NO : 2017/77 VERGİ USUL KANUNU’NA GÖRE YAPILACAK TEBLİGATLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİ AÇIKLAYAN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR ( 485 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 17/12/2017 Tari...

Vergi Sirküleri 76 : Gayrimenkul Sermaye İradında %15’e Düşen Götürü Gider Uygulaması Hakkında Gelir Vergisi Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 14.12.2017 SİRKÜLER NO : 2017/76 GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINDA %15’E DÜŞEN GÖTÜRÜ GİDER UYGULAMASI HAKKINDA GELİR VERGİSİ TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR ( 300 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 14/12/2...

Vergi Sirküleri 75 : Transfer Fiyatlandırmasında Peşin Fiyatlandırma Anlaşması Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 07.12.2017 SİRKÜLER NO : 2017/75 TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA PEŞİN FİYATLANDIRMA ANLAŞMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYImLANMIŞTIR (Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında 1 Seri N...

Vergi Sirküleri 74 : Asgari Ücrette Yılın Son Aylarında Meydana Gelen Düşüşü Telafi Eden Agi Uygulamasına İlişkin Teblig Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 06.12.2017 SİRKÜLER NO : 2017/74 ASGARİ ÜCRETTE YILIN SON AYLARINDA MEYDANA GELEN DÜŞÜŞÜ TELAFİ EDEN AGİ UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR (299 No’lu Gelir Vergisi Vergisi Genel Tebliği, 0...

Vergi Sirküleri 73 : Yayımlanan 15 No’lu Tebliğ İle Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 05.12.2017 SİRKÜLER NO : 2017/73 YAYIMLANAN 15 NO’LU TEBLİĞ İLE KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR (Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmas...

Vergi Sirküleri 72 : 7061 Sayılı Torba Kanun İle KDV, ÖTV,MTV Ve Gider Vergileri Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 05.12.2017 SİRKÜLER NO : 2017/72 7061 SAYILI TORBA Kanun İLE KDV, ÖTV,MTV VE GİDER VERGİLERİ KANUNLARINDA yapılan DEĞİŞİKLİKLER (7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişikli...

Vergi Sirküleri 71 : 7061 Sayılı Torba Kanun İle 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 05.12.2017 SİRKÜLER NO : 2017/71 7061 SAYILI TORBA KANUN İLE 6183 SAYILI AMME ALACAKLARI KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER (7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yap...

Vergi Sirküleri 70 :7061 Sayılı Torba Kanun ile Emlak Vergisi, Damga Vergisi, Harçlar ve Veraset İntikal Vergisi Kanununlarında Yapılan Degişiklikler

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 05.12.2017 SİRKÜLER NO : 2017/70 7061 SAYILI TORBA KANUN İLE EMLAK VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ, HARÇLAR VE VERASET İNTİKAL VERGİSİ KANUNUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER (7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Di...

Vergi Sirküleri 69 :7061 Sayılı Torba Kanun İle Vergi Usul Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 05.12.2017 SİRKÜLER NO : 2017/69 7061 SAYILI TORBA KANUN İLE VERGİ USUL KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER (7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanu...

Vergi Sirküleri 68 : 7061 Sayılı Torba Kanun İle Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 05.12.2017 SİRKÜLER NO : 2017/68 7061 SAYILI TORBA KANUN İLE GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER (7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair K...

Vergi Sirküleri 67 : 7061 Sayılı Torba Kanun İle Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 05.12.2017 SİRKÜLER NO : 2017/67 7061 SAYILI TORBA KANUN İLE KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER (7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dai...

Vergi Sirküleri 66 : Altyapı Gyo’lar Kurumlar Vergisi İstisnasından Yararlanamayacaktır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 01.12.2017 SİRKÜLER NO : 2017/66 ALTYAPI GYO’LAR KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASINDAN YARARLANAMAYACAktır (KVK 1 Seri No’lu Genel Tebiliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 13 Seri No’lu Tebliğ Resmi Gazet...

Vergi Sirküleri 65 : Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin (Otomatik Bilgi Değişimi) Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 30.11.2017 SİRKÜLER NO : 2017/65 VERGİ KONULARINDA KARŞILIKLI İDARİ YARDIMLAŞMA SÖZLEŞMESİNİN (OTOMATİK BİLGİ DEĞİŞİMİ) ONAYLANMASINA DAİR BAKANLAR KURULU KARARI YAYINLANMIŞTIR (Vergi Konularında ...

Vergi Sirküleri 64 : İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredilerine İlişkin Kur Sabitlemesi Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 24.11.2017 SİRKÜLER NO : 2017/64 İHRACAT VE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER REESKONT KREDİLERİNE İLİŞKİN KUR SABİTLEMESİ YAPILMIŞTIR (T.C. Merkez Bankası tarafından 6/11/2017 tarih ve 2017/43 Sayılı Ba...

Vergi Sirküleri 63: 2017 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %14,47 Olarak Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 13.11.2017 SİRKÜLER NO : 2017/63 2017 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI %14,47 OLARAK BELİRLENMİŞTİR (484 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede yayınlanmıştır). Her yıl olduğu gi...

Vergi Sirküleri 62: Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanım Zorunluluğuna İlişkin Vergi Usul Kanunu Tebliği Yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.10.2017 SİRKÜLER NO : 2017/62 YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANIM ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN VERGİ USUL KANUNU TEBLİĞi YAYIMLANMIŞTIR (Vergi Usul Kanunu 483 No’lu Genel Tebliği, 30/9/2017 Tarih...

Vergi Sirküleri 61: Torba Kanun Tasarısı İle KDV, OTV, MTV ve Gider Vergileri Kanunlarında Yapılacak Degişiklikler

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.10.2017 SİRKÜLER NO : 2017/61 TORBA KANUN TASARISI İLE KDV, ÖTV,MTV VE GİDER VERGİLERİ KANUNLARINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER (Bazı Vergi Kanunları İle Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği...

Vergi Sirküleri 60: Torba Kanun Tasarısı İle 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanunu’nda Yapılacak Degişiklikler

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.10.2017 SİRKÜLER NO : 2017/60 TORBA KANUN TASARISI İLE 6183 SAYILI AMME ALACAKLARI KANUNU’NDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER (Bazı Vergi Kanunları İle Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik ...

Vergi Sirküleri 59 : Torba Kanun Tasarısı İle Emlak Vergisi, Damga Vergisi, Harçlar Ve Veraset İntikal Vergisi Kanununlarında Yapılacak Degişiklikler

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.10.2017 SİRKÜLER NO : 2017/59 TORBA KANUN TASARISI İLE EMLAK VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ, HARÇLAR VE VERASET İNTİKAL VERGİSİ KANUNUNLARINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER (Bazı Vergi Kanunları İle Kanun ve ...

Vergi Sirküleri 58 : Torba Kanun Tasarısı İle Vergi Usul Kanunu’nda Yapılacak Değişikler

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.10.2017 SİRKÜLER NO : 2017/58 TORBA KANUN TASARISI İLE VERGİ USUL KANUNU’NDA YAPILACAK DEĞİŞİKLER (Bazı Vergi Kanunları İle Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dai...

Vergi Sirküleri 57 : Torba Kanun Tasarısı İle Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılacak Değişikler

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.10.2017 SİRKÜLER NO : 2017/57 TORBA KANUN TASARISI İLE GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILACAK DEĞİŞİKLER (Bazı Vergi Kanunları İle Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair ...

Vergi Sirküleri 56 : Torba Kanun Tasarısı İle Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılacak Değişikler

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.10.2017 SİRKÜLER NO : 2017/56 TORBA Kanun Tasarısı ...

Vergi Sirküleri 55 : Belirlenmiş Alıcılara Karşı İfa Edilen Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık Ve Etüt-Proje Hizmetlerinde Kdv Tevkifat Oranı 3/10’a Yükseltilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 27.09.2017 SİRKÜLER NO : 2017/55 BELİRLENMİŞ ALICILARA KARŞI İFA EDİLEN YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİNDE KDV TEVKİFAT ORANI 3/10’A ...

Vergi Sirküleri 54 : Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Kapsamında Türkiye’de İcra Edilen Serbest Meslek Faaliyetlerinin Vergilendirilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 27.09.2017 SİRKÜLER NO : 2017/54 ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI KAPSAMINDA TÜRKİYE’DE İCRA EDİLEN SERBEST MESLEK FAALİYETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ yayımlanmıştır (4 Seri No’lu Ç...

Vergi Sirküleri 53 : Bazı Menkul Sermaye İradlarına İlişkin Stopaj Oranlarının Yeniden Belirlendiği Karar Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 27.09.2017 SİRKÜLER NO : 2017/53 BAZI MENKUL SERMAYE İRADLARINA İLİŞKİN STOPAJ ORANLARININ YENİDEN BELİRLENDİĞİ KARAR yayımlanmıştır 1) 2006/10731 Sayılı BKK’nın 1. Maddesinin birinci fıkrasının (a...

Vergi Sirküleri 52 : Serbest Bölgelerde Türk Lirası İle Ödeme Yapma Zorunluluğu 1 Ekim 2017 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Kaldırılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 20.09.2017 SİRKÜLER NO : 2017/52 Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Ödeme Yapma Zorunluluğu 1 Ekim 2017 Tarihinden geçerli olmak üzere Kaldırılmıştır. (2017/10718 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 20/...

Vergi Sirküleri 51 : Pişmanlıkla Verilen Beyannamenin Vergi İncelemesine Doğrudan Sevk Nedeni Olmadığına İlişkin VUK Sirküleri Yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 14.09.2017 SİRKÜLER NO : 2017/51 PİŞMANLIKLA VERİLEN BEYANNAMENİN VERGİ İNCELEMESİNE DOĞRUDAN SEVK NEDENİ OLMADIĞINA İLİŞKİN VUK SİRKÜLERİ YAYIMLANMIŞTIR (95 No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ...

Vergi Sirküleri 50 : 2018 Yılı Emlak Vergisine Esas Olacak Bina Metrekare Maliyet Bedelleri Tespit Edilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 18.08.2017 SİRKÜLER NO : 2017/50 2018 YILI EMLAK VERGİSİNE ESAS OLACAK BİNA METREKARE MALİYET BEDELLERİ TESPİT EDİLMİŞTİR (71 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlanmış...

Vergi Sirküleri 49 : Katma Değer Vergisi Ve Özel Tüketim Vergisine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararları Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 31.07.2017 SİRKÜLER NO : 2017/49 KATMA DEĞER VERGİSİ VE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARLARI YAYIMLANMIŞTIR (2017/10467 ve 2017/10468 No’lu Bakanlar Kurulu Kararları, 28/07/2017...

Vergi Sirküleri 48 : İzaha Davet Müessesesine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 31.07.2017 SİRKÜLER NO : 2017/48 İZAHA DAVET MÜESSESESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR (482 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 25/07/2017 Tarihinde Yayımlanmıştır) Hatırlanacağı üzere,...

Vergi Sirküleri 47 : 7033 Sayılı Kanun İle Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklikler Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 10.07.2017 SİRKÜLER NO : 2017/47 7033 SAYILI KANUN İLE BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR (Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmü...

Vergi Sirküleri 46 :ÖTV (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Uygulanan Diplomatik İstisna Kapsamı Genişletilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 28.06.2017 SİRKÜLER NO : 2017/46 ÖTV (I) SAYILI LİSTEDEKİ MALLAR İÇİN UYGULANAN DİPLOMATİK İSTİSNA KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR (Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişikl...

Vergi Sirküleri 45 : KDV İade Alacağının ÖTV Borçlarına Mahsubu Vergi İnceleme Raporu Sonucuna Göre Yapılabilecektir.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 22.06.2017 SİRKÜLER NO : 2017/45 KDV İADE ALACAĞININ ÖTV BORÇLARINA MAHSUBU VERGİ İNCELEME RAPORU SONUCUNA GÖRE YAPILABİLECEKTİR (13 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Tebliği, 22/06/2017 Tarihinde Yay...

Vergi Sirküleri 44 : Tahsilat Ve Ödemelerin Tevsik Zorunluluğu Düzenlemesinde Değişiklik Yapan Tebliğler Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 09.06.2017 SİRKÜLER NO : 2017/44 TAHSİLAT VE ÖDEMELERİN TEVSİK ZORUNLULUĞU düzenlemesinde DEĞİŞİKLİK yapan tebliğler yayımlanmıştır (298 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 480 Seri No’lu V...

Vergi Sirküleri 43 : 7020 Sayılı Yapılandırma Kanununa İlişkin 1 Seri No’lu Genel Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 05.06.2017 SİRKÜLER NO : 2017/43 7020 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNUNA İLİŞKİN 1 SERİ NO’LU GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR (Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun 1 Seri No’lu...

Vergi Sirküleri 42 : 7020 Sayılı Kanun İle Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklikler Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 15.03.2017 SİRKÜLER NO : 2017/29 İNŞAAT SEKTÖRÜNÜ DESTEKLEMEK AMACIYLA DAMGA VERGİSİ, TAPU HARCI VE KKDF ORANLARINDA İNDİRİME GİDİLMİŞTİR. (2017/9973 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 15/03/2017 Tarihin...

Vergi Sirküleri 41 : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7020 Sayılı Kanun Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 29.05.2017 SİRKÜLER NO : 2017/41 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7020 SAYILI KANUN YAYIMLANMIŞTIR (7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve B...

Vergi Sirküleri 40 : İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi Ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 22.05.2017 SİRKÜLER NO : 2017/40 İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR (İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetler...

Vergi Sirküleri 39 :Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılacak Ödemeler Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 17.05.2017 SİRKÜLER NO : 2017/39 SERBEST BÖLGELERDE TÜRK LİRASI İLE YAPILACAK ÖDEMELER HAKKINDA BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANMIŞTIR (2017/10051 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 11/05/2017 Tarihinde...

Vergi Sirküleri 38 : Mobilya Teslimlerine İlişkin KDV Oranı Uygulaması İle Beyaz Eşya Ve Küçük Ev Aletlerinin Teslimlerine İlişkin ÖTV Oranı Uygulaması 30/9/2017 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 05.05.2017 SİRKÜLER NO : 2017/38 MOBİLYA TESLİMLERİNE İLİŞKİN KDV ORANI UYGULAMASI İLE BEYAZ EŞYA VE KÜÇÜK EV ALETLERİNİN TESLİMLERİNE İLİŞKİN ÖTV ORANI UYGULAMASI 30/9/2017 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTI...

Vergi Sirküleri 37 : Yabancıya İşyeri ve Konut Satışında KDV İstisnasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 05.05.2017 SİRKÜLER NO : 2017/37 YABANCIYA İŞYERİ VE KONUT SATIŞINDA KDV İSTİSNASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR (Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 12 Seri Nolu...

Vergi Sirküleri 36 : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 21.04.2017 SİRKÜLER NO : 2017/36 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI Başta vergi ve SGK prim alacakları olmak üzere kamuya ait bir kısım alacakların yeniden yapılan...

Vergi Sirküleri 35 : Kurumlar Vergisi, Muhtasar, KDV, Damga Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 05.04.2017 SİRKÜLER NO : 2017/35 Kurumlar vergisi, muhtasar, kdv, damga vergisi beyannamelerinin verilme süreleri uzatılmıştır (VUK-91/ 2017-4 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile VUK-92 / 2017...

Vergi Sirküleri 34 : Turist Getiren A Grubu Seyehat Acentalarına Uygulanan Destek Kapsamına Yeni Havalimanları Eklenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 05.04.2017 SİRKÜLER NO : 2017/34 TURİST GETİREN A GRUBU SEYEHAT ACENTALARINA UYGULANAN DESTEK KAPSAMINA YENİ HAVALİMANLARI EKLENMİŞTİR (Ülkemize Turist Getiren A Grubu Seyahat Acentalarına Bilindiği üze...

Vergi Sirküleri 33 : Çiftçilerin Toptancı Hallerinde Yaptığı Satışlara İlişkin Tahsilat Ve Ödemeler Tevsik Zorunluluğu Kapsamından Çıkarılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 03.04.2017 SİRKÜLER NO : 2017/33 ÇİFTÇİLERİN TOPTANCI HALLERİNDE YAPTIĞI SATIŞLARA İLİŞKİN TAHSİLAT VE ÖDEMELER TEVSİK ZORUNLULUĞU KAPSAMINDAN ÇIKARILMIŞTIR (Vergi Usul Kanunu 479 Sıra No’lu Genel Tebliğ...

Vergi Sirküleri 32: Vergi, Resim, Harç İstisna Belgesi Kapsamında Damga Vergisi Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 30.03.2017 SİRKÜLER NO : 2017/32 VERGİ, RESİM, HARÇ İSTİSNA Belgesi kapsamında DAMGA VERGİSİ UYGULAMASInda dikkat edilmesi gereken hususlar Bilindiği üzere, Damga Vergisi Kanununun ek 2’nci maddesinde, V...

Vergi Sirküleri 31 : Vergi Kimlik Numarası İle SGK İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirimin Verilme Süresi 02/05/2017 Tarihine Uzatıldı

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 30.03.2017 SİRKÜLER NO : 2017/31 (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği Sıra No:1’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2 Sıra Nolu Tebliğ, 30/03/2017 Hatırlanacağı üzere, Gelir Vergisi Kanunu (GVK) mad...

Vergi Sirküleri 30 : İlave İstihdam İçin Getirilen Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Tebliğ Düzenlemesi Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 16.03.2017 SİRKÜLER NO : 2017/30 İLAVE İSTİHDAM İÇİN GETİRİLEN GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİNE İLİŞKİN TEBLİĞ DÜZENLEMESİ YAPILMIŞTIR (297 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 16/03/2017 Tarihinde Yayı...

Vergi Sirküleri 29 : İnşaat Sektörünü Desteklemek Amacıyla Damga Vergisi, Tapu Harcı Ve Kkdf Oranlarında İndirime Gidilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 15.03.2017 SİRKÜLER NO : 2017/29 İNŞAAT SEKTÖRÜNÜ DESTEKLEMEK AMACIYLA DAMGA VERGİSİ, TAPU HARCI VE KKDF ORANLARINDA İNDİRİME GİDİLMİŞTİR. (2017/9973 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 15/03/2017 Tarihinde Ya...

Vergi Sirküleri 28 : Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşlarının Vergilendirilmesine İlişkin Gider Vergileri Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 13.03.2017 SİRKÜLER NO : 2017/28 ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME KURULUŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR (91 Seri No’lu Gider Vergileri Genel Tebliği, 11/03/2017 Tari...

Vergi Sirküleri 27:6824 Sayılı Yasa İle İnşaat Sektörünü Teşvik Amacıyla Yabancıya Konut Veya İşyeri Satışına KDV İstisnası Getirilmiş Ayrıca Damga Vergisi Ve Tapu Harcı Konularında Düzenlemeler Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 08.03.2017 SİRKÜLER NO : 2017/27 6824 SAYILI YASA İLE İNŞAAT SEKTÖRÜNÜ TEŞVİK AMACIYLA YABANCIYA KONUT VEYA İŞYERİ SATIŞINA KDV İSTİSNASI GETİRİLMİŞ AYRICA DAMGA VERGİSİ VE TAPU HARCI KONULARINDA D...

Vergi Sirküleri 26: Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi Yapılacaktır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 08.03.2017 SİRKÜLER NO : 2017/26 VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE %5 VERGİ İNDİRİMİ YAPILACAKTIR (Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişikl...

Vergi Sirküleri 25: Yurt Dışında Bulunan Veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Ulaştırma Bakanlığı Tebliğ Düzenlemesi Yapmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 03.03.2017 SİRKÜLER NO : 2017/25 YURT DIŞINDA BULUNAN VEYA YABANCI BAYRAK ÇEKEN TEKNELERİN TÜRK BAYRAĞINA GEÇİŞİNE İLİŞKİN ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEBLİĞ DÜZENLEMESİ YAPMIŞTIR (Yurt Dışında Buluna...

Vergi Sirküleri 2017/24 : Belirli Kurumlara Olan Döviz Borçlarının Yurtiçi Ödemelerinin Türk Lirası Sabit Kurdan Yapılabilmesine İliskin Hatırlatma

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 01.03.2017 SİRKÜLER NO : 2017/24 BELİRLİ KURUMLARA OLAN DÖVİZ BORÇLARININ YURTİÇİ ÖDEMELERİNİN TÜRK LİRASI SABİT KURDAN YAPILABİLMESİNE İLİŞKİN HATIRLATMA (Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirl...

Vergi Sirküleri 2017/23 : E-Defterlerin Olusturulma Ve İmzalanma Süresi İle E-Defter Beratlarının Yüklenme Süresi 6 Mart 2017 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 28.02.2017 SİRKÜLER NO : 2017/23 E-DEFTERLERİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMA SÜRESİ İLE E-DEFTER BERATLARININ YÜKLENME SÜRESİ 6 MART 2017 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR (Vergi Usul Kanunu Sirküleri/89 ...

Vergi Sirküleri 2017/22 : Serbest Bölgeler Mevzuatında Yeni Değisiklikler Yapılmıstır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 27.02.2017 SİRKÜLER NO : 2017/22 SERBEST BÖLGELER MEVZUATINDA YENİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR (Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dai...

Vergi Sirküleri 2017/21: Yeni Tesvikler İçeren Yatırım Tesvik Kararı Yayımlanmıstır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 23.02.2017 SİRKÜLER NO : 2017/21 YENİ TEŞVİKLER İÇEREN YATIRIM TEŞVİK KARARI YAYIMLANMIŞTIR (Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2017/9917 Sayılı Karar, 2...

Vergi Sirküleri 2017/20:Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Birlikte Verilmesine İlişkin Teblig Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 20.02.2017 SİRKÜLER NO : 2017/20 MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN BİRLİKTE VERİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği, 18/02/2017 Tarih...

Vergi Sirküleri 2017/19 :Turist Getiren A Grubu Seyehat Acentalarına Destek Uygulanacaktır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 16.02.2017 SİRKÜLER NO : 2017/19 TURİST GETİREN A GRUBU SEYEHAT ACENTALARINA DESTEK UYGULANACAKTIR (Ülkemize Turist Getiren A Grubu Seyahat Acentelerine Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uyg...

Vergi Sirküleri 2017/18 : Önemli Değişikliklerin Yapıldığı 11 Seri No’lu KDV Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 15.02.2017 SİRKÜLER NO : 2017/18 ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLERİN YAPILDIĞI 11 SERİ NO’LU KDV TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR (Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 11 Seri No...

Vergi Sirküleri 2017/17 : Ar-Ge Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 15.02.2017 SİRKÜLER NO : 2017/17 AR-GE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR (Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yön...

Vergi Sirküleri 2017/16 : Sahte Belge Düzenleyicilerine İlişkin Teminat Uygulaması Hakkında VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 13.02.2017 SİRKÜLER NO : 2017/16 SAHTE BELGE DÜZENLEYİCİLERİNE İLİŞKİN TEMİNAT UYGULAMASI HAKKINDA VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR (478 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği, 11/02/2017 Tarihinde Resm...

Vergi Sirküleri 2017/15 : 12 No’lu KVK Tebligi Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 13.02.2017 SİRKÜLER NO : 2017/15 12 NO’LU KVK TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR (Kurumlar Vergisi Kanunu 1 Seri No’lu Genel Tebliği’nde değişiklik Yapılmasına Dair 12 Seri No’lu Tebliğ, 11/02/2017Tarihinde...

Vergi Sirküleri 2017/14 : 2016 Yıl Sonu Değerlemesinde Esas Alınacak Kurlar Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 08.02.2017 SİRKÜLER NO : 2017/14 2016 YIL SONU DEĞERLEMESİNDE ESAS ALINACAK KURLAR BELİRLENMİŞTİR (477 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır) Bilindiği üzere, VUK 280’in...

Vergi Sirküleri 2017/13 : 10 Seri No’lu KDV Tebliği Yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 06.02.2017 SİRKÜLER NO : 2017/13 10 SERİ NO’LU KDV TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR (KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 10 Seri No’lu Tebliği, 03/02/2017 Tarihinde yayınlanmıştır.) ...

Vergi Sirküleri 2017/12 : Bazı Malların Kdv Ve Ötv Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 03.02.2017 SİRKÜLER NO : 2017/12 BAZI MALLARIN KDV VE ÖTV ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR (2017/9759 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 03/02/2017 Tarihinde yayınlanmıştır.) ...

Vergi Sirküleri 2017/11 : Gayrimenkul Sektörü İçin Damga Vergisi Ve Katma Değer Vergisi Düzenlemeleri Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 03.02.2017 SİRKÜLER NO : 2017/11 GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN DAMGA VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ DÜZENLEMELERİ YAPILMIŞTIR (2017/9759 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 03/02/2017 Tarihinde yayınlanmış...

Vergi Sirküleri 2017/10 : 6736 Sayılı Vergi Barışı Kanununa İlişkin Yapılandırma İhlaline Af Ve Taksit Sürelerinin Uzatılması Konusunda Tebliğ Yayımlanmıştır .

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 30.01.2017 SİRKÜLER NO : 2017/10 6736 SAYILI VERGİ BARIŞI KANUNUNA İLİŞKİN YAPILANDIRMA İHLALİNE AF VE TAKSİT SÜRELERİNİN UZATILMASI KONUSUNDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR (Bazı Alacakların Yeniden Yapı...

Vergi Sirküleri 2017/09: Yabancı Bayrak Çekilmiş Olan Yat, Kotra, Tekne Ve Gezinti Gemilerinin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Vergisel İstisnalar

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 27.01.2017 SİRKÜLER NO : 2017/09 YABANCI BAYRAK ÇEKİLMİŞ OLAN YAT, KOTRA, TEKNE VE GEZİNTİ GEMİLERİNİN TÜRK BAYRAĞINA GEÇİŞİNE İLİŞKİN VERGİSEL İSTİSNALAR (T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı...

Vergi Sirküleri 2017/08 : 6770 Sayılı Torba Kanun İle Belediye Ve İl Özel İdarelerinin Taşınmaz Teslimlerinde Kdv İstisnası Geçmişe Yönelik Uygulanabilecektir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 27.01.2017 SİRKÜLER NO : 2017/08 6770 SAYILI TORBA KANUN İLE BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİNİN TAŞINMAZ TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI GEÇMİŞE YÖNELİK UYGULANABİLECEKTİR (T.C. Emekli Sandığı Kanunu i...

Vergi Sirküleri 2017/07 : 6770 Sayılı Torba Kanun İle Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan Yazılım Teslimleri De İstisna Kapsamına Alınmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 27.01.2017 SİRKÜLER NO : 2017/07 6770 SAYILI TORBA KANUN İLE YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA YAPILAN YAZILIM TESLİMLERİ DE İSTİSNA KAPSAMINA ALINMIŞTIR (T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanu...

Vergi Sirküleri 2017/06 : Torba Kanun İle KDV İadesine İlişkin Önemli Değişiklikler Yapılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 27.01.2017 SİRKÜLER NO : 2017/06 6770 SAYILI TORBA KANUN İLE KDV İADESİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR (T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değ...

Vergi Sirküleri 2017/05 : Torba Kanun Kapsamında Kobi Şirket Birleşmelerine Teşvik Getirilmiş Ve İndirimli Kurumlar Vergisinde Yeni Düzenlemeler Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 27.01.2017 SİRKÜLER NO : 2017/05 TORBA KANUN KAPSAMINDA KOBİ ŞİRKET BİRLEŞMELERİNE TEŞVİK GETİRİLMİŞ VE İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİNDE YENİ DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR (T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile...

Vergi Sirküleri 2017/04 : Torba Kanun İle 6736 Sayılı Vergi Barışı Kapsamında Yapılandırmayı İhlal Edenlere Af Getirilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 27.01.2017 SİRKÜLER NO : 2017/04 TORBA KANUN İLE 6736 SAYILI VERGİ BARIŞI KAPSAMINDA YAPILANDIRMAYI İHLAL EDENLERE AF GETİRİLMİŞTİR (T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükm...

Vergi Sirküleri 2017/03 : 11 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2017 SİRKÜLER NO : 2017/03 11 SERİ NO’LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR (Kurumlar Vergisi 1 Seri No’lu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 11 Seri No’lu Tebliğ 31/12...

Vergi Sirküleri 2017/02 : Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemime Kademeli Geçiş Yapılacaktır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2017 SİRKÜLER NO : 2017/02 ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİME KADEMELİ GEÇİŞ YAPILACAKTIR (2017/9721 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 2/1/2017 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır) Bili...

Vergi Sirküleri 2017/01 : Merkez Bankası Reeskont Faiz Oranı Ve Avans Faiz Oranı Tebliğ Edilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2017 SİRKÜLER NO : 2017/01 MERKEZ BANKASI REESKONT FAİZ ORANI VE AVANS FAİZ ORANI TEBLİĞ EDİLMİŞTİR (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği 31/12/2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış...