Spk Sirküleri 23 : Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği (VII-128.3)

Spk Sirküleri 23 : Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği (VII-128.3)


Spk Sirküleri 23 : Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği (VII-128.3)

SPK SİRKÜLERİ

SPK SİRKÜLER TARİHİ : 10.09.2013

SPK SİRKÜLER NO : 2013/23

Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği

(VII-128.3)

 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 21.01.2009 tarihli Seri:III, No:36 "Ortaklık Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği" ile 21.07.2009 tarihli Seri III, No.37 "Aracı Kuruluş Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği" yürürlükten kaldıran ve  VII-128.3 sayılı " Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği" (Tebliğ) 10.09.2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğde belli bir varlığı (dayanak varlık), önceden belirlenmiş bir fiyat üzerinden, belirlenmiş bir tarihte veya öncesinde, alma veya satma hakkı veren menkul kıymetleştirilmiş bir türev araç olarak tanımlanan varantlara ilişkin düzenlemeler yeniden ele alınmıştır. Tebliğ ile getirilen temel düzenlemeler aşağıdaki gibidir;

 • Varantlara ilişkin düzenleme yurt dışına uygun şekilde, "ortaklık varantları" (company warants) ile "yatırım kuruluş varantları" (covered warrants) şeklinde iki tür olarak yapılmıştır.
 • Ortaklık varantları, payları Borsa İstanbul'da işlem gören yada görecek olan şirketler tarafından ihraç edilebilecektir.
 • Ortaklık varantları, payları Borsa İstanbul'da işlem gören herhangi bir şirketin paylarını veyahut payları Borsa İstanbul'da işlem gören kayıtlı sermaye sistemine tabi ihraççı hisselerini, önceden belirlenen bir fiyattan vade sonunda yada vade tarihine kadar talep etme hakkı veren ve payları Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık şirketlerce ilgili sermaye piyasası aracının halka arzı sırasında ihraç edilen menkul kıymet niteliğindeki sermaye piyasası aracı olarak tanımlanmıştır.
 • Ortaklık varantları bedelli veya bedelsiz ihraç edilebileceği gibi, en belirgin özelliği tek başına ihraç edilmesi yerine hisse sendi, tahvil ve finansman bonosunun halka arzı ile birlikte yapılabilme imkanıdır.
 • Varantların borsada işlem görmesi zorunlu tutulmuş ve vadelerinin 2 aydan az, 5 yıldan çok olamayacağı düzenlenmiştir.
 • Ortaklık varantlarında kullanım hakkı sadece vade sonunda (Avrupa tipi) değil, vade içinde de doğan ortaklık varantlarının (Amerikan tipi) ihracına imkan sağlanmıştır.
 • İlgili sermaye piyasası aracının halka arzına ilişkin izahnamede bilgi verilmesi koşuluyla, bedel karşılığı satılmak üzere ihraç edilecek ortaklık varantlarının toplam nominal değerinin %25'inin halka arz edilmeksizin satışa sunulabilmesine imkan getirilmiştir.
 • Yatırım kuruluşu (aracı kuruluş vb.) varantları ve sertifikaları halka arz edilebileceği gibi, halka arz edilmeksizin satılmak üzere de ihraç edilebilecektir. Halka arz edilmeksizin yapılacak satışlar yalnızca nitelikli yatırımcılara yapılabilecektir.
 • Yatırım kuruluşu varantları ve sertifikalarının ihracında dayanak varlık olarak, devlet iç borçlanma senetleri, konvertibl döviz, kıymetli maden, emtia, geçerliliği uluslararası alanda genel kabul görmüş endeksler gibi diğer varlık göstergeler de kullanılabilecektir.
 • Yatırım kuruluş varantları ve sertifikası ihraçlarının, yurt dışı ve/veya yurt içi derecelendirme kuruluşlarından notlandırma ölçeğine göre yatırım yapılabilir düzeydeki notların içerisinde en yüksek üçüncü veya üstü seviyeye denk gelen uzun vadeli talebe bağlı derecelendirme notu almış yatırım kuruluşları tarafından ihraç edilebilecektir. Bu nota sahip olmayan yatırım kuruluşlar ise, anılan şartı sağlayan başka kurumların garantisi ile varant çıkarabileceklerdir.
 • Varantların çıkarılacağı dayanak varlıklar ise, BİST 30 endeksinde yer alan hisse senetleri ve/veya BİST 30 endeksi kapsamında yer alan birden fazla hisse senedinden oluşan sepeti ifade etmektedir.

 

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,