SPK Sirküleri 2017/03 : Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ile İlgili III-37.1 sayılı Tebliğde Değişiklik

SPK Sirküleri 2017/03 : Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ile İlgili III-37.1 sayılı Tebliğde Değişiklik

SPK SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 10.02.2017

SİRKÜLER NO       : 2017/03
 

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ III-37.1 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

III-37.1 sayılı "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’de değişiklikler yapan III.37.1.b sayılı Tebliğ 10.02.2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ ile getirilen önemli yenilikler aşağıda açıklanmaktadır.

  • Kaldıraçlı işlemlerde uygulanacak kaldıraç oranı 100:1’den, 10:1’ e indirilmiştir.
  • SPK’ya gerekli gördüğü hallerde bu oranları değiştirme ve varlık bazında kaldıraç oranı belirleme yetkisi getirilmiştir.
  • Daha önce belli 20.000 TL olan başlangıç teminatı zorunluluğu, yeni düzenleme ile 50.000 TL’ye çıkarılmıştır.
  • Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla aracı kurumlar nezdinde bulunan açık pozisyonlarda uygulanan kaldıraç oranı en geç 45 gün içerisinde yeni düzenleme ile getirilen kaldıraç oranına uyumlu hale getirilmesi zorunlu kılınmıştır.

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.

Saygılarımızla.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş