SPK Sirküleri

SPK Sirküleri 2017/04 : Özel Durumlar Tebliğinde Değişiklik

SPK SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 10.02.2017 SİRKÜLER NO : 2017/04 ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nde değişiklikler yapan II.15.1.a sayılı Tebliğ 10.02.2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmi Ga...

SPK Sirküleri 2017/03 : Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ile İlgili III-37.1 sayılı Tebliğde Değişiklik

SPK SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 10.02.2017 SİRKÜLER NO : 2017/03 KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ III-37.1 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK III-37.1 sayılı "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin ...

SPK Sirküleri 2017/02 : Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişikliği

SPK SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 06.02.2017 SİRKÜLER NO : 2017/02 SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’nde değ...

SPK Sirküleri 2017/01 : Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ

SPK SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 01.02.2017 SİRKÜLER NO : 2017/01 SERMAYE PİYASASINDA DEĞERLEME STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ Sermaye piyasası mevzuatına tabi ortaklıkların, sermaye piyasası kurumlarının ve ihraççıların, serm...