Bağımsız Denetim Sirküleri

Bağımsız Denetim Sirküleri 2017/01 : Büyük Ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Hakkında 56 Sıra Nolu Tebliğ Yayınlanmıştır.

BAĞIMSIZ DENETİM SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 29.07.2017 SİRKÜLER NO : 2017/01 BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (BOBİ FRS) HAKKINDA 56 SIRA NOLU TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR (Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihi ve sonrasınd...