Vergi Sirküleri

Vergi Sirküleri 2016/105 : 2017 Yılı Asgari Ücret Tutarı Belirlendi

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 30.12.2016 SİRKÜLER NO : 2016/105 2017 YILI ASGARİ ÜCRET TUTARI BELİRLENDİ (Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 30 Aralık 2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır) Söz konusu Komisyon Kara...

Vergi Sirküleri 2016/104 : 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Yurt Dışında Ve Yurt İçinde Bulunan Varlıkların Bildirim Süresi 30/6/2017 Tarihine Uzatılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 30.12.2016 SİRKÜLER NO : 2016/104 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YURT DIŞINDA VE YURT İÇİNDE BULUNAN VARLIKLARIN BİLDİRİM SÜRESİ 30/6/2017 TARİHİNE UZATILMIŞTIR ...

Vergi Sirküleri 2016/103 : 2017 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 28.12.2016 SİRKÜLER NO : 2016/103 2017 YILINDA UYGULANACAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI BELİRLENMİŞTİR ( 49 No’lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği 27/12/2016 Tarih...

Vergi Sirküleri 2016/102 : 2017 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 27.12.2016 SİRKÜLER NO : 2016/102 2017 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFESİ BELİRLENMİŞTİR ( 47 No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği ...

Vergi Sirküleri 2016/101 : 2017 Yılında Uygulanacak Veraset Ve İntikal Vergisi İstisna Tutarları İle Vergi Tarifesi Belirlendi.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 27.12.2016 SİRKÜLER NO : 2016/101 2017 YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNA TUTARLARI İLE VERGİ TARİFESİ BELİRLENDİ. ( 48 Nolu Veras...

Vergi Sirküleri 2016/100 : 2017 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları %7,5 Oranında Artırılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 27.12.2016 SİRKÜLER NO : 2016/100 2017 YILINDA UYGULANACAK HARÇ TUTARLARI %7,5 ORANINDA ARTIRILMIŞTIR ( 78 No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğleri Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır ) 01/01/2017 t...

Vergi Sirküleri 2016/99 : 2017 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları İle Maktu Vergi Tutarları Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 27.12.2016 SİRKÜLER NO : 2016/99 2017 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ ORANLARI İLE MAKTU VERGİ TUTARLARI BELİRLENMİŞTİR ( 61 Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmı...

Vergi Sirküleri 2016/98 : 2017 Yılında Emlak Vergisi Hesaplamasında Uygulanacak Artış Oranı %3,83 Olarak Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 27.12.2016 SİRKÜLER NO : 2016/98 2017 YILINDA EMLAK VERGİSİ HESAPLAMASINDA UYGULANACAK ARTIŞ ORANI %3,83 OLARAK BELİRLENMİŞTİR ( 70 Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğ’i Resmi Gazete’de Yayımla...

Vergi Sirküleri 2016/97 : 2017 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük Ve Özel Usulsüzlük Cezalarının Tutarları İle Diğer Miktarlar %3,83 Oranında Artırılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 27.12.2016 SİRKÜLER NO : 2016/97 2017 YILINDA UYGULANACAK USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ TUTARLARI İLE DİĞER MİKTARLAR %3,83 ORANINDA ARTIRILMIŞTIR ( 476 No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Te...

Vergi Sirküleri 2016/96 : 2017 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 27.12.2016 SİRKÜLER NO : 2016/96 2017 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ YAYIMLANMIŞTIR ( 296 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır ) Gelir Vergisi Ka...

Vergi Sirküleri 2016/95 : Gelir Vergisi Kanunu’na Göre 2017 Yılı Gelirlerine Uygulanacak İndirim Ve İstisna Tutarları Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 27.12.2016 SİRKÜLER NO : 2016/95 GELİR VERGİSİ KANUNU’NA GÖRE 2017 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK İNDİRİM VE İSTİSNA TUTARLARI BELİRLENMİŞTİR ( 296 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Y...

Vergi Sirküleri 2016/94 : İndirimli Oranda KDV İadesi İçin 2017 Yılı Sınırı 21.400-TL Olarak Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 27.12.2016 SİRKÜLER NO : 2016/94 İNDİRİMLİ ORANDA KDV İADESİ İÇİN 2017 YILI SINIRI 21.400-TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR (Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılasına Dair 9 ...

Vergi Sirküleri 2016/93 : 295 No’lu Gvk Genel Tebliği Yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 23.12.2016 SİRKÜLER NO : 2016/93 295 NO’LU GVK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR (295 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 23.12.2016 Tarihinde Yayımlanmıştır.) Yayımlanan Tebliğ ile...

Vergi Sirküleri 2016/92 : 2017 Yılına İçin Değerli Kağıt Bedelleri Belirlendi

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 21.12.2016 SİRKÜLER NO : 2016/92 2017 YILINA İÇİN DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ BELİRLENDİ (Muhasebat Genel Müdürlüğü 52 No’lu Değerli Kağıtlar Genel Tebliği 21.12.2016 Tarihinde Yayımlanmıştı...

Vergi Sirküleri 2016/91 : İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluğu Ertelenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 15.12.2016 SİRKÜLER NO : 2016/91 İHRACAT İŞLEMLERİNDE E-FATURA UYGULAMASINA GEÇİŞ ZORUNLUĞU ERTELENMİŞTİR (475 Seri No’lu VUK Genel Tebliği 15/12/2016 Tarihinde yayınlanmıştır.) Bilindiği üze...

Vergi Sirküleri 2016/90 : Diib Sahibi Mükeleflerin İhraç Kaydıyla Teslimlerindeki Kdv İadesi Genişletilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 13.12.2016 SİRKÜLER NO : 2016/90 DİİB SAHİBİ MÜKELEFLERİN İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERİNDEKİ KDV İADESİ GENİŞLETİLMİŞTİR (KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 8 Seri Nolu Tebliğ ...

Vergi Sirküleri 2016/89 : 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Yurtdışından Getirelen Varlıklara İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.12.2016 SİRKÜLER NO : 2016/89 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YURTDIŞINDAN GETİRELEN VARLIKLARA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR (Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Kanun 4 No’l...

Vergi Sirküleri 2016/88: Alkollü İçkiler İle Tütün Mamüllerinde Ötv Artışı Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 01.12.2016 SİRKÜLER NO : 2016/88 ALKOLLÜ İÇKİLER İLE TÜTÜN MAMÜLLERİNDE ÖTV ARTIŞI YA...

Vergi Sirküleri 2016/87 : 6736 Sayılı Vergi Barışı Kanununa İlişkin 3 No’lu Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 25.11.2016 SİRKÜLER NO : 2016/87 6736 SAYILI VERGİ BARIŞI KANUNUNA İLİŞKİN 3 NO’LU TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR (Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanuna İlişkin 3 No’lu Gene...

Vergi Sirküleri 2016/86 : Binek Otomobillerin Ötv Oranları İle Bazı Mal Ve Hizmetlerin Kdv Oranları Değiştirilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 25.11.2016 SİRKÜLER NO : 2016/86 BİNEK OTOMOBİLLERİN ÖTV ORANLARI İLE BAZI MAL VE HİZMETLERİN KDV ORANLARI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR (2016/9542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 25/11/2016 Tarihinde yayınlanmı...

Vergi Sirküleri 2016/85 : 6761 Sayılı Yasa İle Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklikler Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 24.11.2016 SİRKÜLER NO : 2016/85 6761 SAYILI YASA İLE BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR (6761 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması H...

Vergi Sirküleri 2016/84 : Muhtasar, Kdv Ve Damga Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 28 Kasım Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 24.11.2016 SİRKÜLER NO : 2016/84 MUHTASAR, KDV VE DAMGA VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİ 28 KASIM PAZARTESİ GÜNÜ SONUNA KADAR UZATILMIŞTIR (23/11/2016 tarihli ve VUK-87/2016-8 sayılı Vergi...

Vergi Sirküler 2016/83 : 2016 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Yüzde 3,83 Olarak Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 14.11.2016 SİRKÜLER NO : 2016/83 2016 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI %3,83 OLARAK BELİRLENMİŞTİR (474 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede yayınlanmıştır). Her yıl olduğu g...

Vergi Sirküleri 2016/82 : 6736 Sayılı Af Kanuna İlişkin Yayımlanan 2 No’lu Tebliğ İle Süre Uzatım Konularında Açıklamalar Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 03.11.2016 SİRKÜLER NO : 2016/82 6736 SAYILI AF KANUNA İLİŞKİN YAYIMLANAN 2 NO’LU TEBLİĞ İLE SÜRE UZATIM KONULARINDA AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTIR (Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 673...

Vergi Sirküleri 2016/81 : 2016/3. Geçici Vergi Dönemi İçin Yeniden Değerleme Oranı

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 28.10.2016 SİRKÜLER NO : 2016/81 2016/3. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇİN YENİDEN DEĞERLEME ORANI %2,02 OLARAK BELİRLENMİŞTİR (42 No’lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayınlanmış...

Vergi Sirküleri 2016/80 : Asgari Ücretin Gelir Vergisi Kesintisi Nedeniyle 1.300,99 TL’nin Altına İnmesini Önlemek Amacıyla Yasal Düzenlemeler Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 28.10.2016 SİRKÜLER NO : 2016/80 ASGARİ ÜCRETİN GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ NEDENİYLE 1.300,99 TL’NİN ALTINA İNMESİNİ ÖNLEMEK AMACIYLA YASAL DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR (Gelir Vergisi Kanu...

Vergi Sirküleri 2016/79: 6736 sayılı kanuna iliskin başvuru süreleri 25/11/2016 tarihine uzatılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 26.10.2016 SİRKÜLER NO : 2016/79 6736 SAYILI AF KANUNU KAPSAMINDA BAŞVURU VE ÖDEME SÜRELERİNİ GÖSTEREN LİSTE 6737 Sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’un uygulamasında 31.10.2...

Vergi Sirkuleri 2016/78 - Düzelteme : 6728 Sayılı Kanun İle Sat-Geri Kirala İşlemlerinde Katma Değer Vergisi’ne İlişkin Yapılan Düzenlemeler

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 14.10.2016 SİRKÜLER NO : 2016/78 - Düzeltme 6728 SAYILI KANUN İLE SAT-GERİ KİRALA İŞLEMLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ’NE İLİŞKİN YAPILAN DÜZENLEMELER (6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Ama...

Vergi Sirkuleri 2016/77 : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 07.10.2016 SİRKÜLER NO : 2016/77 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR (2016/9139 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar...

Vergi Sirkuleri 2016/76 : Elektrik Motorlu Hibrit Araçlar İçin Ötv Oranları İndirilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 06.10.2016 SİRKÜLER NO : 2016/76 ELEKTRİK MOTORLU HİBRİT ARAÇLAR İÇİN ÖTV ORANLARI İNDİRİLMİŞTİR (2016/9256 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 05/10/2016 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanmıştır) Özet Tük...

Vergi Sirkuleri 2016/75 : Harçlar Kanunu Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 05.10.2016 SİRKÜLER NO : 2016/75 HARÇLAR KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR (77 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği, 04/10/2016 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanmıştır) Bilindiği üzere 6728 sayılı kanu...

Vergi Sirkuleri 2016/74 : Birçok Konuda Açıklama İçeren 7 No’lu Kdv Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 05.10.2016 SİRKÜLER NO : 2016/74 BİRÇOK KONUDA AÇIKLAMA İÇEREN 7 NO’LU KDV TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR (KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 7 Seri No’lu Tebliğ, 04/10/2016 Tarihinde...

Vergi Sirkuleri 2016/73 :Gelir Vergisi Kanunu’nda 6728 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır

Vergi Sirkuleri 2016/73 :Gelir Vergisi Kanunu’nda 6728 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 04.10.2016 SİRKÜLER NO : 2016/73 GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA 6728 SAYILI YASA ...

Vergi Sirkuleri 2016/72 : 5746 Sayılı Ar-Ge Ve Tasarım Faaliyetlerinde Damga Vergisi Ve Harç İstisnalarına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 04.10.2016 SİRKÜLER NO : 2016/72 AR-GE VE TASARIM İNDİRİMİ İLE TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİNDE VERGİSEL TEŞVİK UYGULAMALARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR (5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasar...

Vergi Sirkuleri 2016/71 : 5746 Sayılı Ar-Ge Ve Tasarım Faaliyetlerinde Damga Vergisi Ve Harç İstisnalarına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 03.10.2016 SİRKÜLER NO : 2016/71 5746 SAYILI AR-GE VE TASARIM FAALİYETLERİNDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR (5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faali...

Vergi Sirkuleri 2016/70 : 5746 Sayılı Ar-Ge Ve Tasarım Faaliyetlerinde Gelir Stopaj Teşviki Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

Vergi Sirkuleri 2016/70 : 5746 Sayılı Ar-Ge Ve Tasarım Faaliyetlerinde Gelir Stopaj Teşviki Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 03.10.2016 SİRKÜLER NO : 2016/70 5...

Vergi Sirkuleri 2016/69 : Yatırım Teşvik Belgeli İnşaatlarda Bina İnşaat Ve İmar Harçlarına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 03.10.2016 SİRKÜLER NO : 2016/69 YATIRIM TEŞVİK BELGELİ İNŞAATLARDA BİNA İNŞAAT VE İMAR HARÇLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR (48 Seri No’lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli...

Vergi Sirküleri 2016/68 : Emlak Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişikliklere İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 30.09.2016 SİRKÜLER NO : 2016/68 EMLAK VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR (69 Seri No’lu Emlak Vergisi Genel Tebliği 29/9/2016 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanm...

Vergi Sirküleri 2016/67 : Damga Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişikliklere İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 2016/67 : Damga Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişikliklere İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 29.09.2016 SİRKÜLER NO : 2016/67 DAMGA VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEB...

Vergi Sirküleri 2016/66 : %18 KDV Oranına Tabi Konutların KDV’si %8 Oranına Düşürülmüş Ve Bazı Malların ÖTV Tutarında Değişiklikler Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 2016/66 : %18 KDV Oranına Tabi Konutların KDV’si %8 Oranına Düşürülmüş Ve Bazı Malların ÖTV Tutarında Değişiklikler Yapılmıştır VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 08.09.2016 SİRKÜLER NO : 2016/66 %18 KDV ORANINA TABİ KONUTL...

Vergi Sirküleri 65 : 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 65 : 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 29.08.2016 SİRKÜLER NO : 2016/65 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKL...

Vergi Sirküleri 64 : Sgk Alacaklarının 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Genelge Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 64 : Sgk Alacaklarının 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Genelge Yayımlanmıştır VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 29.08.2016 SİRKÜLER NO : 2016/64 SGK ALACAKLARININ 6736 SAYILI KANUN KAPS...

Vergi Sirküleri 63 : 2017 Yılı Emlak Vergisine Esas Olacak Bina Metrekare Maliyet Bedelleri Tespit Edilmiştir

Vergi Sirküleri 63 : 2017 Yılı Emlak Vergisine Esas Olacak Bina Metrekare Maliyet Bedelleri Tespit Edilmiştir VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 25.08.2016 SİRKÜLER NO : 2016/63 2017 YILI EMLAK VERGİSİNE ESAS OLACAK BİNA METREKARE MALİYE...

Vergi Sirküleri 62 : 6736 Sayılı Vergi Affı Ve Yapılandırma Kanununa İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 24.08.2016 SİRKÜLER NO : 2016/62 6736 SAYILI VERGİ AFFI VE YAPILANDIRMA KANUNUNA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR (Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun ...

Vergi Sirküleri 61: 6736 Sayılı Af Kanununun Ortak Hükümler’ine İlişkin Açıklamlar

Vergi Sirküleri 61: 6736 Sayılı Af Kanununun Ortak Hükümler’ine İlişkin Açıklamlar VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 19.08.2016 SİRKÜLER NO : 2016/61 6736 SAYILI AF KANUNUNUN ORTAK HÜKÜMLER’İNE İLİŞKİN AÇIKLAMLAR...

Vergi Sirküleri 60 : 6736 Sayılı Kanun Kapsamında İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi İle Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılmasına İlişkin Açıklamalar

Vergi Sirküleri 60 : 6736 Sayılı Kanun Kapsamında İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi İle Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılmasına İlişkin Açıklamalar VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 19.08.2016 SİRKÜLER NO ...

Vergi Sirküleri 59 : 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Matrah Ve Vergi Artırımı’na İlişkin Açıklamalar

Vergi Sirküleri 59 : 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Matrah Ve Vergi Artırımı’na İlişkin Açıklamalar VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 19.08.2016 SİRKÜLER NO : 2016/59 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI’NA İLİŞKİN...

Vergi Sirküleri 58 :6736 Sayılı Kanun Kapsamında İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan Alacaklara İlişkin Açıklamlar

Vergi Sirküleri 58 :6736 Sayılı Kanun Kapsamında İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan Alacaklara İlişkin Açıklamlar VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 19.08.2016 SİRKÜLER NO : 2016/58 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İNCELEME VE TARHİYAT...

Vergi sirkuleri 2016/57 :6736 Sayılı Kanun Kapsamında Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar’a İlişkin Açıklamalar

Vergi sirkuleri 2016/57 :6736 Sayılı Kanun Kapsamında Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar’a İlişkin Açıklamalar VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 19.08.2016 SİRKÜLER NO : 2016/57 6736 SAYILI KANUN...

Vergi Sirkuleri 2016/56:6736 Sayılı Kanun Kapsamında Vadesinde Ödenmemiş Alacaklar Yeniden Yapılandırılmakta Ve Ödeme Kolaylığı Sağlanmaktadır

Vergi Sirkuleri 2016/56:6736 Sayılı Kanun Kapsamında Vadesinde Ödenmemiş Alacaklar Yeniden Yapılandırılmakta Ve Ödeme Kolaylığı Sağlanmaktadır VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 19.08.2016 SİRKÜLER NO : 2016/56 6736 ...

Vergi Sirküleri 2016/55: AR-GE Ve Tasarım Personelinin Gelir Stopaj Desteği Ve Asgari Sayısına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararları Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 2016/55: AR-GE Ve Tasarım Personelinin Gelir Stopaj Desteği Ve Asgari Sayısına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararları Yayımlanmıştır VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 11.08.2016 SİRKÜLER NO : 2016/55 AR-GE VE TASARIM PERSONELİN...

Vergi Sirküleri 2016/54 : Ar-Ge Ve Tasarım Faaliyetleri Desteklemesine İlişkin Yönetmelik Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 2016/54 : Ar-Ge Ve Tasarım Faaliyetleri Desteklemesine İlişkin Yönetmelik Yayımlanmıştır VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 10.08.2016 SİRKÜLER NO : 2016/54 AR-GE VE TASARIM FAALİYETLERİ DESTEKLEMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YA...

Vergi Sirküleri 2016/53 : Ar-Ge Ve Tasarım Faaliyetleri Desteklemesine İlişkin Yönetmelik Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 2016/53 : Ar-Ge Ve Tasarım Faaliyetleri Desteklemesine İlişkin Yönetmelik Yayımlanmıştır VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 10.08.2016 SİRKÜLER NO : 2016/53 AR-GE VE TASARIM FAALİYETLERİ DESTEKLEMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYI...

Vergi Sirküleri 2016/52 : Torba Yasa İle Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler

Vergi Sirküleri 2016/52 : Torba Yasa İle Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 09.08.2016 SİRKÜLER NO : 2016/52 TORBA YASA İLE KURUMLAR VERGİSİ KANUNU'NDA YAPILAN DÜZENLEMELER (6728 Sayılı...

Vergi Sirküleri 2016/51 : Torba Yasa İle Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler

Vergi Sirküleri 2016/51 : Torba Yasa İle Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 09.08.2016 SİRKÜLER NO : 2016/51 TORBA YASA İLE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU'NDA YAPILAN DÜZENLEMELER (6728 ...

Vergi Sirküleri 2016/50 : Torba Yasa İle Gelir Vergisi, Vergi Usul Ve Amme Alacakları Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler

Vergi Sirküleri 2016/50 : Torba Yasa İle Gelir Vergisi, Vergi Usul Ve Amme Alacakları Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 09.08.2016 SİRKÜLER NO : 2016/50 TORBA YASA İLE GELİR VERGİSİ, VERGİ USUL VE AMM...

Vergi Sirküleri 2016/49 : Torba Yasa İle Damga Vergisi, Harçlar Ve Emlak Vergisi Kanunlarında Yapılan Değişikler

Vergi Sirküleri 2016/49 : Torba Yasa İle Damga Vergisi, Harçlar Ve Emlak Vergisi Kanunlarında Yapılan Değişikler VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 09.08.2016 SİRKÜLER NO : 2016/49 TORBA YASA İLE DAMGA VERGİSİ, HARÇLAR VE EMLAK VERGİSİ KAN...

Vergi Sirküleri 2016/48 : 10 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Tebliği ile yapılan düzenlemeler

Vergi Sirküleri 2016/48 : 10 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Tebliği ile yapılan düzenlemeler VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 08.08.2016 SİRKÜLER NO : 2016/48 10 SERİ NO'LU KURUMLAR VERGİSİ TEBLİĞİ İLE YAPILAN DÜZENLE...

Vergi Sirküleri 2016/47 :Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyeti Tarihi Bir Kez Daha Ertelenmiştir

Vergi Sirküleri 2016/47 :Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyeti Tarihi Bir Kez Daha Ertelenmiştir VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 05.08.2016 SİRKÜLER NO : 2016/47 YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMA MECBURİY...

Vergi Sirküleri 2016/46 : Elektronik Ortamda Kesin Mizan Bildirimi Verme Zorunluluğu Kaldırılmıştır

Vergi Sirküleri 2016/46 : Elektronik Ortamda Kesin Mizan Bildirimi Verme Zorunluluğu Kaldırılmıştır VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 27.07.2016 SİRKÜLER NO : 2016/46 ELEKTRONİK ORTAMDA KESİN MİZAN BİLDİRİMİ VERME ZORU...

Vergi Sirküleri 2016/45 : Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri Ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri İçin Süre Uzatımı

Vergi Sirküleri 2016/45 : Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri Ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri İçin Süre Uzatımı VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 25.07.2016 SİRKÜLER NO : 2016/45 MUHTASAR BEYANNA...

Vergi Sirküleri 2016/44 : Vergi, SGK Ve Diğer Kamu Borçlarına İlişkin Af

Vergi Sirküleri 2016/44 : Vergi, SGK Ve Diğer Kamu Borçlarına İlişkin Af VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 21.07.2016 SİRKÜLER NO : 2016/44 VERGİ, SGK VE DİĞER KAMU BORÇLARINA İLİŞKİN AF Sayın Maliye Bakanı’mızın ...

Vergi Sirküleri 2016/43 : 2016/2. Geçici Vergi Dönemi İçin Yeniden Değerleme Oranı %0,04 Olarak Belirlenmiştir

Vergi Sirküleri 2016/43 : 2016/2. Geçici Vergi Dönemi İçin Yeniden Değerleme Oranı %0,04 Olarak Belirlenmiştir VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 14.07.2016 SİRKÜLER NO : 2016/43 2016/2. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇİN YENİ...

Vergi Sirküleri 2016/42 : Yatırım Teşvik Tebliği’nde Yeni Değişiklikler Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 2016/42 : Yatırım Teşvik Tebliği’nde Yeni Değişiklikler Yapılmıştır VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 28.06.2016 SİRKÜLER NO : 2016/42 YATIRIM TEŞVİK TEBLİĞİ’NDE YENİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR (Yatırımlarda Devlet ...

Vergi Sirküleri 2016/41 :Kdv Borçlarına Da Tecil Ve Taksitlendirme İmkanı Getirilmiştir

Vergi Sirküleri 2016/41 :Kdv Borçlarına Da Tecil Ve Taksitlendirme İmkanı Getirilmiştir VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 24.06.2016 SİRKÜLER NO : 2016/41 KDV BORÇLARINA DA TECİL VE TAKSİTLENDİRME İMKANI GETİRİLM...

Vergi Sirküleri 2016/40 : A Grubu Seyehat Acentalarına Destek Getirilmiştir

Vergi Sirküleri 2016/40 : A Grubu Seyehat Acentalarına Destek Getirilmiştir VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 10.06.2016 SİRKÜLER NO : 2016/40 A GRUBU SEYEHAT ACENTALARINA DESTEK GETİRİLMİŞTİR (2016/8871 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 09...

Vergi Sirküleri 2016/39 : Kdv Genel Uygulama Tebliği’nde Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 2016/39 : Kdv Genel Uygulama Tebliği’nde Bazı Değişiklikler Yapılmıştır VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 24.05.2016 SİRKÜLER NO : 2016/39 KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ’NDE BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞT...

Vergi Sirküleri 2016/38 : Bazı Ekmek Yapımında Kullanılan Katkı Maddelerine De %1 Kdv Oranı Uygulanacaktır.

Vergi Sirküleri 2016/38 : Bazı Ekmek Yapımında Kullanılan Katkı Maddelerine De %1 Kdv Oranı Uygulanacaktır. VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 05.05.2016 SİRKÜLER NO : 2016/38 BAZI EKMEK YAPIMINDA KULLANILAN KATKI MA...

Vergi Sirküleri 2016/37 : Genç Girişimcilerde Kazanç İstasnası İle Basit Usule Tabi Mükelleflere Uygulanacak Kazanç İndirimine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 2016/37 : Genç Girişimcilerde Kazanç İstasnası İle Basit Usule Tabi Mükelleflere Uygulanacak Kazanç İndirimine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 05.05.2016 SİRKÜLER NO : 20...

Vergi Sirküleri 2016/36 : Ötv (Iı) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 2016/36 : Ötv (Iı) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 05.05.2016 SİRKÜLER NO : 2016/36 ÖTV (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞ...

Vergi Sirküleri 2016/35 : Turizm İşletmelerinin 2016 Yılı Kira Ve Ecrimsil Gibi Borçlarının Ertelenmesi Sağlanmıştır

Vergi Sirküleri 2016/35 : Turizm İşletmelerinin 2016 Yılı Kira Ve Ecrimsil Gibi Borçlarının Ertelenmesi Sağlanmıştır VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 29.04.2016 SİRKÜLER NO : 2016/35 TURİZM İŞLETMELERİNİN 2016 YILI ...

Vergi Sirküleri 2016/34 : Teşvik Belgesi Müracatında Aranan Belgelere Ek Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 2016/34 : Teşvik Belgesi Müracatında Aranan Belgelere Ek Yapılmıştır VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 28.04.2016 SİRKÜLER NO : 2016/34 TEŞVİK BELGESİ MÜRACATINDA ARANAN BELGELERE EK YAPILMIŞTIR (...

Vergi Sirküleri 2016/33 : Serbest Bölgelerdeki Yazılımların İnternet Üzerinden İhraç Edilebilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.

Vergi Sirküleri 2016/33 : Serbest Bölgelerdeki Yazılımların İnternet Üzerinden İhraç Edilebilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 27.04.2016 SİRKÜLER NO : 2016/33 SERBEST BÖLGELERD...

Vergi Sirküleri 2016/32 : Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 2 Mayıs 2016 Tarihine Uzatılmış

Vergi Sirküleri 2016/32 : Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 2 Mayıs 2016 Tarihine Uzatılmış VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 22.04.2016 SİRKÜLER NO : 2016/32 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ...

Vergi Sirküleri 2016/31 : Tüfe’ye Endeksli Devlet Tahvillerinin Vergilendirilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 2016/31 : Tüfe’ye Endeksli Devlet Tahvillerinin Vergilendirilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 21.04.2016 SİRKÜLER NO : 2016/31 TÜFE’YE ENDEKSLİ DEVLET TAHVİLLERİN...

Vergi Sirküleri 2016/30 : Tahsilat Genel Tebliği’nde Bazı Değişiklikler Yapılmıştır.

Vergi Sirküleri 2016/30 : Tahsilat Genel Tebliği’nde Bazı Değişiklikler Yapılmıştır. VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 21.04.2016 SİRKÜLER NO : 2016/30 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ’NDE BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR. (Tahsilat Genel Tebliğ...

Vergi Sirküleri 2016/29 : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 2016/29 : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmıştır VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 21.04.2016 SİRKÜLER NO : 2016/29 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR ...

Vergi Sirküleri 2016/28 : Mali Tatil Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 2016/28 : Mali Tatil Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 12.04.2016 SİRKÜLER NO : 2016/28 MALİ TATİL UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR (Mali Tatil Uygulaması Hakkında...

Vergi Sirküleri 2016/27:Nakit Sermaye Artırımında İndirim Uygulamasında Dikkate Alınacak Faiz Oranı %14,65 Olarak Belirlenmiştir

Vergi Sirküleri 2016/27:Nakit Sermaye Artırımında İndirim Uygulamasında Dikkate Alınacak Faiz Oranı %14,65 Olarak Belirlenmiştir VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 11.04.2016 SİRKÜLER NO : 2016/27 NAKİT SERMAYE ARTIR...

Vergi Sirküleri 2016/26:2016/1. Geçici Vergi Döneminde Yeniden Değerleme Yapılmayacaktır

Vergi Sirküleri 2016/26:2016/1. Geçici Vergi Döneminde Yeniden Değerleme Yapılmayacaktır VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 11.04.2016 SİRKÜLER NO : 2016/26 2016/1. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE YENİDEN DEĞERLEME YAPILMAYACA...

Vergi Sirküleri 2016/25 : 6552 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu’na İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 2016/25 : 6552 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu’na İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 08.04.2016 SİRKÜLER NO : 2016/25 6552 SAYILI BAZI ALACAKLARIN...

Vergi Sirküleri 2016/24 : İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmetlerinde ÖİV Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.

Vergi Sirküleri 2016/24 : İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmetlerinde ÖİV Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 05.04.2016 SİRKÜLER NO : 2016/24 İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETLERİNDE ÖİV UYG...

Vergi Sirküleri 2016/23 : İmalat Sanayindeki Makina Techizatın Finansmanında Kullanılan Kredilere Uygulanan Bsmv İstisnasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 2016/23 : İmalat Sanayindeki Makina Techizatın Finansmanında Kullanılan Kredilere Uygulanan Bsmv İstisnasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 29.03.2016 SİRKÜLER NO : 2016/23 İMALAT SANA...

Vergi Sirküleri 2016/22 : Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 31 Mart’a Uzatılmıştır

Vergi Sirküleri 2016/22 : Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 31 Mart’a Uzatılmıştır VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 24.03.2016 SİRKÜLER NO : 2016/22 YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜR...

Vergi Sirküleri 2016/21 : Şubeler Tarafından Yapılan Tahsilat Ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğuna İlişkin Özelge

Vergi Sirküleri 2016/21 : Şubeler Tarafından Yapılan Tahsilat Ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğuna İlişkin Özelge VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 10.03.2016 SİRKÜLER NO : 2016/21 ŞUBELER TARAFINDAN YAPILAN TAHSİLAT...

Vergi Sirküleri 2016/20 : Nakdi Sermaye Artırımda İndirim Uygulamasına İlişkin Tebliğ Düzenlemesi Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 2016/20 : Nakdi Sermaye Artırımda İndirim Uygulamasına İlişkin Tebliğ Düzenlemesi Yapılmıştır VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 04.03.2016 SİRKÜLER NO : 2016/20 NAKDİ SERMAYE ARTIRIMINDA İNDİRİM UY...

Vergi Sirküleri 2016/19 : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Yeni Düzenlemeler Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 2016/19 : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Yeni Düzenlemeler Yapılmıştır VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 29.02.2016 SİRKÜLER NO : 2016/19 AR-GE FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER YAPILMI...

Vergi Sirküleri 2016/18 :Ödemeli Yayıncılık Hizmetlerinde Özel İletişim Vergisi Uygulaması Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 2016/18 :Ödemeli Yayıncılık Hizmetlerinde Özel İletişim Vergisi Uygulaması Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 25.02.2016 SİRKÜLER NO : 2016/18 ÖDEMELİ YAYINCILIK HİZMETLE...

Vergi Sirküleri 2016/17 :Hazır Beyan Sisteminin Kapsamı Genişletilmiştir

Vergi Sirküleri 2016/17 :Hazır Beyan Sisteminin Kapsamı Genişletilmiştir VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 25.02.2016 SİRKÜLER NO : 2016/17 HAZIR BEYAN SİSTEMİNİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR (470 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 2...

Vergi Sirküleri 2016/16 : E-Fatura Yerine Kağıt Ortamda Düzenlenen Faturanın Kdv Ve Gider Olarak İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağına İlişkin Özelge:

Vergi Sirküleri 2016/16 : E-Fatura Yerine Kağıt Ortamda Düzenlenen Faturanın Kdv Ve Gider Olarak İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağına İlişkin Özelge: VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 23.02.2016 SİRKÜLER NO : 2016/16...

Vergi Sirküleri 2016/15 : Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (Ipa Iı) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 2016/15 : Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (Ipa Iı) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği Yayımlanmıştır VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 15.02.2016 SİRKÜLER NO : 2016/15 AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM Ö...

Vergi Sirküleri 2016/14 : Kıymetli Madenler Piyasası İçin Tahsilat Ve Ödemelerin Tevsik Zorunluluğu Kaldırılmıştır

Vergi Sirküleri 2016/14 : Kıymetli Madenler Piyasası İçin Tahsilat Ve Ödemelerin Tevsik Zorunluluğu Kaldırılmıştır VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 12.02.2016 SİRKÜLER NO : 2016/14 KIYMETLİ MADENLER PİYASASI İÇİN TAHSİLAT VE ÖDEMELERİN...

Vergi Sirküleri 2016/13 : Kızılay Derneğine Yapılan Teslim Ve Hizmetler İçin Tebliğ Düzenlemesi Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 2016/13 : Kızılay Derneğine Yapılan Teslim Ve Hizmetler İçin Tebliğ Düzenlemesi Yapılmıştır VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 12.02.2016 SİRKÜLER NO : 2016/13 KIZILAY DERNEĞİNE YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER İÇİN TEBLİĞ DÜ...

Vergi Sirküleri 2016/12 : Torba Kanunla Yapılan Diğer Vergi Düzenlemeleri

Vergi Sirküleri 2016/12 : Torba Kanunla Yapılan Diğer Vergi Düzenlemeleri VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 12.02.2016 SİRKÜLER NO : 2016/12 TORBA KANUNLA YAPILAN DİĞER VERGİ DÜZENLEMELERİ (6663 Sayılı Kanun Resmi Gazete Yayımlanmı...

Vergi Sirküleri 2016/11 : Genç Girişimcilere Vergi Desteği Getirilmiştir

Vergi Sirküleri 2016/11 : Genç Girişimcilere Vergi Desteği Getirilmiştir VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 12.02.2016 SİRKÜLER NO : 2016/11 GENÇ GİRİŞİMCİLERE VERGİ DESTEĞİ GETİRİLMİŞTİR (6663 Sayılı Kanun Resmi ...

Vergi Sirküleri 2016/10 : Gübre Ve Yem Teslimleri Kdv’den İstisna Edilmiştir

Vergi Sirküleri 2016/10 : Gübre Ve Yem Teslimleri Kdv’den İstisna Edilmiştir VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 11.02.2016 SİRKÜLER NO : 2016/10 GÜBRE VE YEM TESLİMLERİ KDV’DEN İSTİSNA EDİLMİŞTİR (6663 Sayılı Kanun ...

Vergi Sirküleri 2016/09 : 2015 Yıl Sonu Değerlemesinde Esas Alınacak Kurlar Belirlenmiştir

Vergi Sirküleri 2016/09 : 2015 Yıl Sonu Değerlemesinde Esas Alınacak Kurlar Belirlenmiştir SİRKÜLER TARİHİ : 08.02.2016 SİRKÜLER NO : 2016/09 2015 YIL SONU DEĞERLEMESİNDE ESAS ALINACAK KURLAR BELİRLENMİŞTİR (468 Sıra Nolu VUK Tebliği ...

Vergi Sirküleri 2016/08 : Gelir Ve Kurumlar Vergisi İade Taleplerinde Bazı Bilgi Ve Belgelerin Elektronik Ortamda Verilmesi Sağlanmıştır

Vergi Sirküleri 2016/08 : Gelir Ve Kurumlar Vergisi İade Taleplerinde Bazı Bilgi Ve Belgelerin Elektronik Ortamda Verilmesi Sağlanmıştır VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 01.02.2016 SİRKÜLER NO : 2016/08 GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İADE T...

Vergi Sirküleri 2016/07 : Mali Tatil Uygulamasında Değişiklik Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 2016/07 : Mali Tatil Uygulamasında Değişiklik Yapılmıştır VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 01.02.2016 SİRKÜLER NO : 2016/07 MALİ TATİL UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR (6661 Sayılı Kanun Re...

Vergi Sirküleri 2016/06 : İşverene Prim Desteği Uygulaması Yürürlüğe Girmiştir

Vergi Sirküleri 2016/06 : İşverene Prim Desteği Uygulaması Yürürlüğe Girmiştir VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 27.01.2016 SİRKÜLER NO : 2016/06 İŞVERENE PRİM DESTEĞİ UYGULAMASI YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR (6661 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de...

Vergi Sirküleri 2016/05: Meksika Ve Kosova İle Yapılan Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları Yürürlüğe Girmiştir

Vergi Sirküleri 2016/05: Meksika Ve Kosova İle Yapılan Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları Yürürlüğe Girmiştir VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 20.01.2016 SİRKÜLER NO : 2016/05 MEKSİKA VE KOSOVA İLE YAPILAN ÇİFTE...

Vergi Sirküleri 2016/04 : İndirimli Orana Tabi İşlemlerde Kur Farkının İade Hesabına Dahil Edilip Edilemeyeceğine İlişkin Özelge

Vergi Sirküleri 2016/04 : İndirimli Orana Tabi İşlemlerde Kur Farkının İade Hesabına Dahil Edilip Edilemeyeceğine İlişkin Özelge VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 12.01.2016 SİRKÜLER NO : 2016/04 İNDİRİMLİ ORANA TAB...

Vergi Sirküleri 2016/03 : Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Tarihinin Ertelenmesi Ve Kademeli Geçişe İlişkin Düzenlemeler Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 2016/03 : Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Tarihinin Ertelenmesi Ve Kademeli Geçişe İlişkin Düzenlemeler Yapılmıştır VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 04.01.2016 SİRKÜLER NO : 2016/03 YENİ...

Vergi Sirküleri 2016/02 : Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklikler Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 2016/02 : Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklikler Yapılmıştır VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 04.01.2016 SİRKÜLER NO : 2016/02 BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR (6655 Sayılı Kanun ...

Vergi Sirküleri 2016/01 : 32 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karara İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.

Vergi Sirküleri 2016/01 : 32 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karara İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 04.01.2016 SİRKÜLER NO : 2016/01 32 SAYILI TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORU...