SPK Sirküleri

SPK Sirküleri 2016/04 : Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Tebliğ Değişikliği (III-52.3.b)

SPK SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 30.11.2016 SİRKÜLER NO : 2016/04 GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ DEĞİŞİKLİĞİ (III-52.3.b) Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 03/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan...

SPK Sirküleri 2016/03: Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği Değişikliği(VII-128.2a)

SPK Sirküleri 2016/03: Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği Değişikliği(VII-128.2a) SPK SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 04.08.2016 SİRKÜLER NO : 2016/03 GAYRİMENKUL SERTİFİKALARI TEBLİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ(VII-128.2a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun ...

SPK Sirküleri 2016/02: Elektronik Genel Kurul Sisteminin Uygulanmasına İlişkin Sirküler

SPK Sirküleri 2016/02: Elektronik Genel Kurul Sisteminin Uygulanmasına İlişkin Sirküler SPK SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 04.02.2016 SİRKÜLER NO : 2016/02 ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN SİRKÜLER Serm...

SPK Sirküleri 2016/01: Yatırım Hizmetleri ve Yatırım Kuruluşları Tebliğlerinde Değişiklik

SPK Sirküleri 2016/01: Yatırım Hizmetleri ve Yatırım Kuruluşları Tebliğlerinde Değişiklik SPK SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 18.01.2016 SİRKÜLER NO : 2016/01 YATIRIM HİZMETLERİ VE YATIRIM KURULUŞLARI TEBLİĞLERİNDE DEĞİŞİKLİK (III-37.1a ...