Hukuk Sirküleri

Hukuk Sirküleri 2016/05 : Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ

HUKUK SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 06.12.2016 SİRKÜLER NO : 2016/05 ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞ Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması H...

Hukuk Sirkuleri 2016/04 : Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu

HUKUK SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 31.10.2016 SİRKÜLER NO : 2016/04 TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanun’u 28.10.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış olup Kanun’un yürürlük tarihi 0...

Hukuk Sirküleri 2016/03 : Torba Yasa İle 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler

Hukuk Sirküleri 2016/03 : Torba Yasa İle 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler HUKUKSİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 15.08.2016 SİRKÜLER NO : 2016/03 TORBA YASA İLE 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER ...

Hukuk Sirküleri 2016/02: Torba Yasa İle 5941 Sayılı Çek Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler

Hukuk Sirküleri 2016/02: Torba Yasa İle 5941 Sayılı Çek Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler HUKUKSİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 15.08.2016 SİRKÜLER NO : 2016/02 TORBA YASA İLE 5941 SAYILI ÇEK KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER (6728 Sayılı Yat...

Hukuk Sirküleri 2016/01:Torba Yasa İle 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler

Hukuk Sirküleri 2016/01:Torba Yasa İle 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler HUKUK SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 15.08.2016 SİRKÜLER NO : 2016/01 TORBA YASA İLE 2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU’NDA YAPILAN DÜZEN...