Vergi Sirküleri

Vergi Sirküleri 2014/60: 2015 Yılı Asgari Ücret Tutarı Belirlendi

Vergi Sirküleri 2014/60: 2015 Yılı Asgari Ücret Tutarı Belirlendi VERGİ SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 31.12.2014 VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/60 2015 YILI ASGARİ ÜCRET TUTARI BELİRLENDİ (Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 31 Ara...

Vergi Sirküleri 2014/59 : 2015 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları İle Maktu Vergi Tutarları Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 31.12.2014 VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/59 2015 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ ORANLARI İLE MAKTU VERGİ TUTARLARI BELİRLENMİŞTİR ( 58 Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği 30.12.2014 Ta...

Vergi Sirküleri 2014/58 : İndirimli Oranda Kdv İadesi İçin Sınır 2015 Yılı İçin 19.500-TL Olarak Belirlenmiştir

Vergi Sirküleri 2014/58 : İndirimli Oranda Kdv İadesi İçin Sınır 2015 Yılı İçin 19.500-TL Olarak Belirlenmiştir VERGİ SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 30.12.2014 VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/58 İNDİRİMLİ ORANDA KDV İADESİ İÇİN SINI...

Vergi Sirküleri 2014/57 : 2015 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 2014/57 : 2015 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi Yayımlanmıştır VERGİ SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 30.12.2014 VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/57 2015 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ...

Vergi Sirküleri 2014/56: 2015 Yılı Gelirlerine Uygulanacak İndirim Ve İstisna Tutarları

VERGİ SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 30.12.2014 VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/56 2015 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK İNDİRİM VE İSTİSNA TUTARLARI ( 287 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği 30.12.2014 Tarihli ve 29221 sayılı Resmi Gazete'de Yayıml...

Vergi Sirküleri 2014/55 : 2015 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük Ve Özel Usulsüzlük Cezalarının Tutarları İle Diğer Miktarlar %10,11 Oranında Artırılmıştır

Vergi Sirküleri 2014/55 : 2015 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük Ve Özel Usulsüzlük Cezalarının Tutarları İle Diğer Miktarlar %10,11 Oranında Artırılmıştır VERGİ SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ: 30.12.2014 VERGİ SİRKÜLER NO: 2014/55 2...

Vergi Sirküleri 2014/54: E-Fatura ve E-Deftere Tabi Mükellef Sayısı Arttırılmaktadır

VERGİ SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 17.12.2014 VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/54 E- FATURA VE E-DEFTERE TABİ MÜKELLEF SAYISI ARTTIRILMAKTADIR 421 Nolu Vergi Usul Kanunu Tebliğinde belirlenen ve aşağıda sayılan mükellef gruplarına elek...

Vergi Sirküleri 2014/53: 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılacak Alacaklarda Süre Uzatımına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Vergi Sirküleri 2014/53: 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılacak Alacaklarda Süre Uzatımına İlişkin Tebliğ Yayımlandı VERGİ SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 11.12.2014 VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/53 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA Y...

Vergi Sirkuleri 2014/52 : Kıymetli Taşlarda KDV Uygulamasına ilişkin Sirküler Yayımlanmıştır

Vergi Sirkuleri 2014/52 : Kıymetli Taşlarda KDV Uygulamasına ilişkin Sirküler Yayımlanmıştır VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 05.12.2014 SİRKÜLER NO : 2014/52 KIYMETLİ TAŞLARDA KDV UYGULAMASINA İLİŞKİN SİRKÜLER YAYIMLANMIŞTIR ...

Vergi Sirküleri 2014/51: Vergi Ve Sgk Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Başvuru Ve Ödeme Süreleri Bir Ay Uzatılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 29.11.2014 SİRKÜLER NO : 2014/51 VERGİ VE SGK BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN BAŞVURU VE ÖDEME SÜRELERİ BİR AY UZATILMIŞTIR İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değiş...

Vergi Sirküleri 2014/50 : 2014 Yılı İçin Değerleme Oranı %10,11 Olarak Belirlenmiştir

Vergi Sirküleri 2014/50 : 2014 Yılı İçin Değerleme Oranı %10,11 Olarak Belirlenmiştir VERGİ SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 17.11.2014 VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/50 2014 YILI İÇİN YENİDEN DEĞERLEME ORANI %10,11 OLARAK BELİRLENMİŞTİ...

Vergi Sirküleri 2014/49 : Özel Hesap Dönemine Tabi Olanlar İçin (e-defter) Bilgilendirmesi: Başkanlığa Başvuru Süresinin Son Günü 30 Kasım' dır

Vergi Sirküleri 2014/49 : Özel Hesap Dönemine Tabi Olanlar İçin (e-defter) Bilgilendirmesi: Başkanlığa Başvuru Süresinin Son Günü 30 Kasım' dır VERGİ SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 06.11.2014 VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/49 ÖZEL HESAP DÖNE...

Vergi Sirküleri 2014/48 : Özel Hesap Dönemine Tabi Olanlar İçin (e-defter) Bilgilendirmesi: Başkanlığa Başvuru Süresinin Son Günü 30 Kasım' dır

Vergi Sirküleri 2014/48 : Özel Hesap Dönemine Tabi Olanlar İçin (e-defter) Bilgilendirmesi: Başkanlığa Başvuru Süresinin Son Günü 30 Kasım' dır VERGİ SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 06.11.2014 VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/48 ÖZEL HE...

Vergi Sirküleri 2014/47 : 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Kasa Ve Ortak Cari Hesabının Düzeltilmesi

Vergi Sirküleri 2014/47 : 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Kasa Ve Ortak Cari Hesabının Düzeltilmesi VERGİ SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 28.09.2014 VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/47 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABININ D...

Vergi Sirküleri 2014/46 : Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına DAir Genel Tebliğ Yayımlandı

Yİ-ÜFEOranı Hesaplanacak Süre SÜRE ESAS ALINACAK ORAN (%) 27/6/2013 - 26/7/2013 için Haziran 2013 ayına ait Yİ-ÜFEoranı 1,46 27/7/2013 - 26/8/2013 ...

Vergi Sirküleri 2014/45 : Vergi Borçlarının İlanına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 2014/45 : Vergi Borçlarının İlanına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır VERGİ SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 24.09.2014 VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/45 VERGİ BORÇLULARININ İLANINA İLİŞKİN VERGİ USU...

Vergi Sirküleri 201/44 : Koruma Altındaki Taşınmaz Kültür Varlıkları Hakkındaki Muafiyetlere İlişkin Yeni Düzenlemeler

Vergi Sirküleri 201/44 : Koruma Altındaki Taşınmaz Kültür Varlıkları Hakkındaki Muafiyetlere İlişkin Yeni Düzenlemeler VERGİ SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 14.09.2014 VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/44 KORUMA ALTINDAKİ TAŞINMAZ KÜLTÜR ...

Vergi Sirküleri 2014/43 : Yardım Kampanyalarına Yapılan Bağışlara ilişkin Düzenleme

Vergi Sirküleri 2014/43 : Yardım Kampanyalarına Yapılan Bağışlara ilişkin Düzenleme VERGİ SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 12.09.2014 VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/43 YARDIM KAMPANYALARINA YAPILAN BAĞIŞLARA İLİŞKİN DÜZENLEME (6552 S...

Vergi Sirküleri 2014/42 : SGK Taşınmazlarında KDV İstisnası

Vergi Sirküleri 2014/42 : SGK Taşınmazlarında KDV İstisnası VERGİ SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 12.09.2014 VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/42 SGK TAŞINMAZLARINDA KDV İSTİSNASI (6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünd...

Vergi Sirküleri 2014/41 : Kıymetli Taşlarda ÖTV Kaldırlmış KDV Getirilmiştir

Vergi Sirküleri 2014/41 : Kıymetli Taşlarda ÖTV Kaldırlmış KDV Getirilmiştir VERGİ SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 12.09.2014 VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/40 KIYMETLİ TAŞLARDA ÖTV KALDIRILMIŞ KDV GETİRİLMİŞTİR (6552 Sayılı İ...

Vergi Sirküleri 2014/40 : 6552 Sayılı Torba Yasa Kapsamında Kasa ve Ortaklar Cari Hesabının Düzeltilmesi

Vergi Sirküleri 2014/40 : 6552 Sayılı Torba Yasa Kapsamında Kasa ve Ortaklar Cari Hesabının Düzeltilmesi VERGİ SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 12.09.2014 VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/40 6552 SAYILI TORBA YASA KAPSAMINDA KASA VE ORTAKLAR C...

Vergi Sirküleri 2014/39 : Ödenmemiş Vergi Borçlarının 6552 Sayılı Yasa Kapsamında Yeniden Yapılandırılması

Vergi Sirküleri 2014/39 : Ödenmemiş Vergi Borçlarının 6552 Sayılı Yasa Kapsamında Yeniden Yapılandırılması VERGİ SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 12.09.2014 VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/39 ÖDENMEMİŞ VERGİ BORÇLARININ 6552 SAYILISI YAS...

Vergi Sirküleri 2014/38 : Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 6552 Sayılı Kanun Yürürlüğe Girmiştir

Vergi Sirküleri 2014/38 : Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 6552 Sayılı Kanun Yürürlüğe Girmiştir VERGİ SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 12.09.2014 VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/38 ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR ...

Vergi Sirküleri 2014/37 : 2015 Yılı Emlak Vergisine Esas Olacak Bina Metrekare Maliyet Bedelleri Tespit Edilmiştir

Vergi Sirküleri 2014/37 : 2015 Yılı Emlak Vergisine Esas Olacak Bina Metrekare Maliyet Bedelleri Tespit Edilmiştir VERGİ SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 27.08.2014 VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/37 2015 YILI EMLAK VERGİSİNE ESAS OLACAK...

Vergi Sirküleri 2014/36 :Türkiye'de Mukim Olup, İşviçre'den Temettü Ve/Veya Faiz Geliri Elde Eden Gerçek Ve Tüzel Kişiler İçin Duyuru

Vergi Sirküleri 2014/36 :Türkiye'de Mukim Olup, İşviçre'den Temettü Ve/Veya Faiz Geliri Elde Eden Gerçek Ve Tüzel Kişiler İçin Duyuru VERGİ SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 15.08.2014 VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/36 TÜRKİYE'DE MU...

Vergi Sirküleri 2014/35 :Yayımlanan 437,438 ve 439 Seri Nolu VUK Genel Tebliğileri İle Birdizi Değişiklikler Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 2014/35 :Yayımlanan 437,438 ve 439 Seri Nolu VUK Genel Tebliğileri İle Birdizi Değişiklikler Yapılmıştır VERGİ SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 08.08.2014 VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/35 YAYIMLANAN 437, 438 ve 439 SERİ...

Vergi Sirküleri 2014/34 : İmalatta Kullanılan Mallar İçin Erken Teminat Çözümüne İlişkin 34 Seri Nolu ÖTV Genel Tebliğ Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 2014/34 : İmalatta Kullanılan Mallar İçin Erken Teminat Çözümüne İlişkin 34 Seri Nolu ÖTV Genel Tebliğ Yayımlanmıştır VERGİ SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 24.07.2014 VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/34 İMALATTA KULLANILA...

Vergi Sirküleri 2014/33 : 2014/II. Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı % 6,64 Olarak Tespit Edilmişitir

Vergi Sirküleri 2014/33 : 2014/II. Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı % 6,64 Olarak Tespit Edilmişitir VERGİ SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 17.07.2014 VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/33 2014/II.GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ YENİDEN DEĞE...

Vergi Sirküleri 2014/32 : Elektronik Kayıt Saklama Gereksinime İlişkin Tebliğin Yürürlüğe Girmesi 01.01.2015 Tarihine Ertelenmiştir

Vergi Sirküleri 2014/32 : Elektronik Kayıt Saklama Gereksinime İlişkin Tebliğin Yürürlüğe Girmesi 01.01.2015 Tarihine Ertelenmiştir VERGİ SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 30.06.2014 VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/32 ELEKTRONİK KAYIT SAK...

Vergi Sirküleri 2014/31 : KDV Genel Uygulama Tebliğinin Geçiş Dönemine İlişkin Açıklamaları İçeren 66 Nolu KDV Sirküleri Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 2014/31 : KDV Genel Uygulama Tebliğinin Geçiş Dönemine İlişkin Açıklamaları İçeren 66 Nolu KDV Sirküleri Yayımlanmıştır VERGİ SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 11.06.2014 VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/31 KDV GENEL UYGULAMA...

Vergi Sirküleri 2014/30 : Elektrik Piyasası Kanunu Kapsamındaki Kamulaştırmalara ilişkin açıklamalar içeren Milli Emlak Genel Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 09.06.2014 VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/30 ELEKTRİK PİYASASI KANUNU KAPSAMINDAKİ KAMULAŞTIRMALARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR İÇEREN MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR (364 Seri Nolu Milli Emlak Genel Tebli...

Vergi Sirküleri 2014/29 : Kurumlar Vergisi Beyanname Verme Süresi 29 Nisan 2014 Salı Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

Vergi Sirküleri 2014/29 : Kurumlar Vergisi Beyanname Verme Süresi 29 Nisan 2014 Salı Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır VERGİ SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 25.04.2014 VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/29 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME VERME SÜR...

Vergi Sirküleri 2014/28 : 2014/I. Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı Belirlenmiştir

Vergi Sirküleri 2014/28 : 2014/I. Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı Belirlenmiştir VERGİ SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 25.04.2014 VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/28 2014/I. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENMİŞT...

Vergi Sirküleri 2014/27 : ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinin 38.11 Tarife Pozisyon Numarasında Yer Alan Mallar İçin Tevkifat Uygulaması Getirilmiştir.

Vergi Sirküleri 2014/27 : ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinin 38.11 Tarife Pozisyon Numarasında Yer Alan Mallar İçin Tevkifat Uygulaması Getirilmiştir. VERGİ SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 21.04.2014 VERGİ SİRKÜLER...

Vergi Sirküleri 2014/26 : Gib Trafından 20 ve 21 Seri Nolu ÖTV Sirküleri Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 2014/26 : Gib Trafından 20 ve 21 Seri Nolu ÖTV Sirküleri Yayımlanmıştır VERGİ SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 11.04.2014 VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/26 GİB TARAFINDAN 20 ve 21 SERİ NOLU ÖTV SİRKÜLERİ YAYIMLANMIŞTIR ...

Vergi Sirküleri 2014/25 : Elektrik Üretimi Lisans Harcamalarına İlişkin Sürküler Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 2014/25 : Elektrik Üretimi Lisans Harcamalarına İlişkin Sürküler Yayımlanmıştır VERGİ SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 09.04.2014 VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/25 ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARCAMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ...

Vergi Sirküleri 2014/24 : Hurda Çıkacak Araçlara Vergi / Ceza Terkinini İçeren Tebliğ Yayımlandı

Vergi Sirküleri 2014/24 : Hurda Çıkacak Araçlara Vergi / Ceza Terkinini İçeren Tebliğ Yayımlandı VERGİ SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 09.04.2014 VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/24 HURDA ÇIKACAK ARAÇLARA VERGİ/CEZA TERKİNİNİ İÇEREN TEB...

Vergi Sirküleri 2014/23 : E-Defter Uygulamasına Elektronik Başvuru İmkanı Getirilmiş ve E-Defter Klavuzları Güncellenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 04.04.2014 SİRKÜLER NO : 2014/23 E-DEFTER UYGULAMASINA ELEKTRONİK BAŞVURU İMKANI GETİRİLMİŞ VE E-DEFTER KLAVUZLARI GÜNCELLENMİŞTİR Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde bugün yapılan duyuru ile E...

Vergi Sirküleri 2014/22 : Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmışıtır

Vergi Sirküleri 2014/22 : Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmışıtır VERGİ SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 04.04.2014 VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/22 VERGİ...

Vergi Sirküleri 2014/21 : Yeni Nesli Ödeme Kaydedi Cihaz (ÖKC) Fişleri İle Finansman Şirketlerinin Düzenleyeceği Belgelere İlişkin Düzenlemeler Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 2014/21 : Yeni Nesli Ödeme Kaydedi Cihaz (ÖKC) Fişleri İle Finansman Şirketlerinin Düzenleyeceği Belgelere İlişkin Düzenlemeler Yapılmıştır VERGİ SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 03.04.2014 VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/21...

Vergi Sirküleri 2014/20 : Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 28 Mart 2014 Cuma Gününe Kadar Uzatılmıştır

Vergi Sirküleri 2014/20 : Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 28 Mart 2014 Cuma Gününe Kadar Uzatılmıştır VERGİ SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 26.03.2014 VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/20 GELİR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİL...

Vergi Sirküleri 2014/19 : ÖTV Uygulamalarına İlişkin 30, 31, 32 ve 33 Seri Nolu ÖTV Genel Tebliğleri Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 2014/19 : ÖTV Uygulamalarına İlişkin 30, 31, 32 ve 33 Seri Nolu ÖTV Genel Tebliğleri Yayımlanmıştır VERGİ SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 18.03.2014 VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/19 ÖTV UYGULAMALARINA İLİŞKİN 30, ...

Vergi Sirküleri 2014/18 : 6525 Sayılı Kanun İle Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklikler Yapılmışıtır

Vergi Sirküleri 2014/18 : 6525 Sayılı Kanun İle Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklikler Yapılmışıtır VERGİ SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 28.02.2014 VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/18 6525 SAYILI KANUN İLE BAZI VERGİ KANUNLARINDA DE...

Vergi Sirküleri 2014/17 : Yeni Torba Kanunda Yer Alan Vergi Düzenlemeleri Resmi Gazetede Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 2014/17 : Yeni Torba Kanunda Yer Alan Vergi Düzenlemeleri Resmi Gazetede Yayımlanmıştır VERGİ SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 19.02.2014 VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/17 YENİ TORBA KANUNDA YER ALAN VERGİ DÜZENLEME...

Vergi Sirküleri 2014/16 : Mesken Kira Gelirleri İstisnasının Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı

VERGİ SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 18.02.2014 VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/16 MESKEN KİRA GELİRLERİ İSTİSNASININ UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI (18.02.2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete'de 286 Sıra No.lu Geli...

Vergi Sirküleri 2014/15 : 2013/IV. Dönem Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresi Pazartesi Gününe Uzatıldı

VERGİ SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 12.02.2014 VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/15 2013/IV. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ PAZARTESİ GÜNÜNE UZATILDI (11.02.2014 Tarih ve GVK-94/2014-1 Sayılı Sirkü Gelir İdaresi Başkanlığı'n...

Vergi Sirküleri 2014/14 : 2013 Yıl Sonu Değerlemesinde Esas Alınacak Kurlar Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 23.01.2014 VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/14 2013 YIL SONU DEĞERLEMESİNDE ESAS ALINACAK KURLAR BELİRLENMİŞTİR (434 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 23 Ocak 2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmî Gazete...

Vergi Sirküleri 2014/13 : Taşıtlar,Alkollü İçeçekler, Tütün Ürünleri İle Diğer Bazı Malların Oranları İle Vergi Tutarlarında Değişiklik Yapıldı

VERGİ SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2014 VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/13 TAŞITLAR, ALKOLLÜ İÇECEKLER , TÜTÜN ÜRÜNLERİ İLE DİĞER BAZI MALLARIN ÖTV ORANLARI İLE VERGİ TUTARLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI (1 Ocak 2014 tarihli ve 28869 say...

Vergi Sirküleri 2014/12 : Oto Biodizel Harmanlanlayıcılarına İade Yöntemiyle Vergi Farklılaştırılması Uygulamasının Esasları Belirlendi

VERGİ SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2014 VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/12 OTO BİODİZEL HARMANLANLAYICILARINA İADE YÖNTEMİYLE VERGİ FARKLILAŞTIRILMASI UYGULAMASININ ESASLARI BELİRLENDİ (29 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği 31...

Vergi Sirküleri 2014/11 : 2014 Yılı İçin Değerli Kağıt Bedelleri Belirlendi

VERGİ SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 01.01.2014 VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/11 2014 YILI İÇİN DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ BELİRLENDİ ( 2013/1 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği 30.12.2013 Tarihli ve 28867 sayılı (Mükerrer) Resmi Gaz...

Vergi Sirküleri 2014/10 : 2014 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Belirlendi

VERGİ SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 01.01.2014 VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/10 2014 YILINDA UYGULANACAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI BELİRLENDİ ( 43 Nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği 30.12.2013 Tarihli ve 28867 sayılı (Mü...

Vergi Sirküleri 2014/09 : 2014 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Tutarları İle Vergi Tarifesi Belirlendi

VERGİ SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 01.01.2014 VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/09 2014 YILINDA UYGULANACAK VERASET ve İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNA TUTARLARI İLE VERGİ TARİFESİ BELİRLENDİ ( 45 Nolu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği 3...

Vergi Sirküleri 2014/08 : 2014 Yılında Uygulanacak Motorlu Araçlar Vergisi Tarifesi Belirlendi

VERGİ SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 01.01.2014 VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/08 2014 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU ARAÇLAR VERGİSİ TARİFESİ BELİRLENDİ ( 43 Nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği 30.12.2013 Tarihli ve 28867 s...

Vergi Sirküleri 2014/07 : 2014 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları İle Maktu Vergi Tutarları Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 01.01.2014 VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/07 2014 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ ORANLARI İLE MAKTU VERGİ TUTARLARI BELİRLENMİŞTİR ( 57 Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği 30.12.2013 Tarihli ve 2...

Vergi Sirküleri 2014/06 : 2014 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Harç Tutarları %3,93 Oranında Artırılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 01.01.2014 VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/06 2014 YILINDA UYGULANACAK HARÇ TUTARLARI %3,93 ORANINDA ARTIRILMIŞTIR ( 71 ve 72 Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliğleri 30.12.2013 Tarihli ve 28867 sayılı (Müke...

Vergi Sirküleri 2014/05 : İndirimli Oranda KDV İadesi İçin Sınır 2014 Yılı için 17.700 - TL Olarak Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 01.01.2014 VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/05 İNDİRİMLİ ORANDA KDV İADESİ İÇİN SINIR 2014 YILI İÇİN 17.700-TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR ( 123 Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği 30.12.2013 Tarihli ve 28...

Vergi Sirküleri 2014/04-Düzeltme : 2014 Yılında Uygulanak Asgari Ücret

Vergi Sirküleri 2014/04-Düzeltme : 2014 Yılında Uygulanak Asgari Ücret VERGİ SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2014 VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/04-Düzeltme 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET 2014 yılında 01/01/2014 - 30/06...

Vergi Sirküleri 2014/03 : 2014 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 01.01.2014 VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/03 2014 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ YAYIMLANMIŞTIR ( 285 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği 30.12.2013 Tarihli ve 28867 sayılı (Mükerrer) R...

Vergi Sirküleri 2014/02 : 2014 Yılı Gelirlerine Uygulanacak İndirim ve İstisna Tutarları

VERGİ SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 01.01.2014 VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/02 2014 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK İNDİRİM VE İSTİSNA TUTARLARI ( 285 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği 30.12.2013 Tarihli ve 28867 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazet...

Vergi Sirküleri 2014/01 : 2014 YIılında Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarının Tutarları ile Diğer Miktarlar %3,93 Oranında Artırılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 01.01.2014 VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/01 2014 YILINDA UYGULANACAK USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ TUTARLARI İLE DİĞER MİKTARLAR %3,93 ORANINDA ARTIRILMIŞTIR ( 432 Nolu Vergi Usul Kanunu Genel ...