SPK Sirküleri

SPK Sirküleri 2014/26 : Ortaklıktan Çıkarma Ve Satma Hakları Tebliği (II-27.2)

SPK Sirküleri 2014/26 : Ortaklıktan Çıkarma Ve Satma Hakları Tebliği (II-27.2) SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 12.11.2014 SPK SİRKÜLER NO : 2014/26 ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLİĞİ (II-27.2) Sermaye Piyasası Kurulu...

Spk Sirküleri 2014/25 : Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği Değişikliği III-59,1a

Spk Sirküleri 2014/25 : Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği Değişikliği III-59,1a SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 05.09.2014 SPK SİRKÜLER NO : 2014/25 TEMİNATLI MENKUL KIYMETLER TEBLİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ III-59.1a Sermaye Piyasası Ku...

SPK Sirküleri 2014/23 : Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarının Kayıtlarının Tutulmasına İlişkin Tebliğ (II-13.1)

SPK Sirküleri 2014/23 : Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarının Kayıtlarının Tutulmasına İlişkin Tebliğ (II-13.1) SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 07.08.2014 SPK SİRKÜLER NO : 2014/23 KAYDİLEŞTİRİLEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ...

SPK Sirküleri 2014/24 : Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanların Lisanslamasına İlişkin Tebliğ (VII-128.7)

SPK Sirküleri 2014/24 : Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanların Lisanslamasına İlişkin Tebliğ (VII-128.7) SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 14.08.2014 SPK SİRKÜLER NO : 2014/24 SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLARIN LİSANS...

SPK Sirküleri 2014/22 : İpotek Finansmanı Kuruluşları Tebliği (III-60.1)

SPK Sirküleri 2014/22 : İpotek Finansmanı Kuruluşları Tebliği (III-60.1) SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 17.07.2014 SPK SİRKÜLER NO : 2014/22 İPOTEK FİNANSMANI KURULUŞLARI TEBLİĞİ (III-60.1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) y...

SPK Sirküleri 2014/19 : Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü

SPK Sirküleri 2014/19 : Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 02.04.2014 SPK SİRKÜLER NO : 2014/19 Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü ve Tür...

SPK Sirküleri 2014/21 : Portföy Yönetim Şirketlerine (III-55.1) İlişkin Tebliğde Değişiklik

SPK Sirküleri 2014/21 : Portföy Yönetim Şirketlerine (III-55.1) İlişkin Tebliğde Değişiklik SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 23.06.2014 SPK SİRKÜLER NO : 2014/21 Portföy Yönetim Şirketlerine (III-55.1) İlişkin Tebliğde Değişiklik ...

SPK Sirküleri 2014/20 : İçsel Bilgiye Dayalı Piyasa Bozucu Eylemlere İlişkin SPK İlke Kararı

SPK Sirküleri 2014/20 : İçsel Bilgiye Dayalı Piyasa Bozucu Eylemlere İlişkin SPK İlke Kararı SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 29.05.2014 SPK SİRKÜLER NO : 2014/20 İÇSEL BİLGİYE DAYALI PİYASA BOZUCU EYLEMLERE İLİŞKİN SPK İLKE KARAR...

SPK Sirküleri 2014/18 : Yatırımcıların Tazmini ile Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik

SPK Sirküleri 2014/18 : Yatırımcıların Tazmini ile Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 31.03.2014 SPK SİRKÜLER NO : 2014/18 YATIRIMCILARIN TAZMİNİ İLE TEDRİCİ TASFİYE USUL VE ESASLA...

SPK Sirküleri 2014/17 : Borsa İstanbul Kotasyon Yönetmeliği Değişikliği

SPK Sirküleri 2014/17 : Borsa İstanbul Kotasyon Yönetmeliği Değişikliği SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 31.03.2014 SPK SİRKÜLER NO : 2014/17 BORSA İSTANBUL KOTASYON YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulu tarafından (SPK)...

SPK Sirküleri 2014/16 : Sermaye Piyasası Kanunu Değişikliği

SPK Sirküleri 2014/16 : Sermaye Piyasası Kanunu Değişikliği SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 28.02.2014 SPK SİRKÜLER NO : 2014/16 SERMAYE PİYASASI KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ 27.02.2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 6525 sayılı...

SPK Sirküleri 2014/15 :Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ III-48.1

SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 24.01.2014 SPK SİRKÜLER NO : 2014/15 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ III-48.1 Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 28.05.2013 tarihli Gayr...

SPK Sirküleri 2014/14 : Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğ (II-15.2)

SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 23.01.2014 SPK SİRKÜLER NO : 2014/14 PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN ORTAKLIKLARA İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞ (II-15.2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 06.02.2009 tarihli Ser:VIII, No:57 tebliğini y...

SPK Sirküleri 2014/12 : Kar Payı Tebliğ (II-15.1)

SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 23.01.2014 SPK SİRKÜLER NO : 2014/12 KAR PAYI TEBLİĞ (II-15.1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: IV, No:27 tebliği yürürlükten kaldıran ve yeni düzenlemeleri içeren II-15.1 sayılı "Kar Payı Tebl...

SPK Sirküleri 2014/13 :Pal Alım Teklifi Tebliği (II-26.1)

SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 23.01.2014 SPK SİRKÜLER NO : 2014/13 PAY ALIM TEKLİFİ TEBLİĞİ (II-26.1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 02.09.2009 tarihli Seri IV, No:44 tebliğini yürürlükten kaldıran ve yeni düzenlemeleri içeren I...

SPK Sirküleri 2014/11 : Özel Durumlar Tebliğ (II-15.1)

SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 23.01.2014 SPK SİRKÜLER NO : 2014/11 ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞ (II-15.1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yeni düzenlemeleri içeren II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği" (Tebliğ) 21.01.2014 tarihinde Resm...

SPK Sirküleri 2014/10 : Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği III-59.1

SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 21.01.2014 SPK SİRKÜLER NO : 2014/10 TEMİNATLI MENKUL KIYMETLER TEBLİĞİ III-59.1 Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 04.08.2007 tarihli Seri: III, No: 33 ile 12.09.2009 tarihli Seri: III, No: 38 tebliğle...

SPK Sirküleri 2014/09 : Bilgi Suistimali Veya Piyasa Dolandırıcılığı Suçları Hakkında Bildirim Yükümlülüğü Tebliği (V-102.1)

SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 21.01.2014 SPK SİRKÜLER NO : 2014/09 BİLGİ SUİSTİMALİ VEYA PİYASA DOLANDIRICILIĞI SUÇLARI HAKKINDA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ TEBLİĞİ (V-102.1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yeni düzenlemeleri içeren V-...

SPK Sirküleri 2014/08 : Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırılıcığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği (V-101.1)

SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 21.01.2014 SPK SİRKÜLER NO : 2014/08 BİLGİ SUİSTİMALİ VE PİYASA DOLANDIRICILIĞI İNCELEMELERİNDE UYGULANACAK TEDBİRLER TEBLİĞİ (V-101.1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yeni düzenlemeleri içeren V-10...

SPK Sirküleri 2014/07 : Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği (VI-104.1)

SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 21.01.2014 SPK SİRKÜLER NO : 2014/07 PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yeni düzenlemeleri içeren VI-104.1 sayılı "Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği' (Tebliğ) 21.0...

SPK Sirküleri 2014/06 : Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği

SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 09.01.2014 SPK SİRKÜLER NO : 2014/06 VARLIĞA VEYA İPOTEĞE DAYALI MENKUL KIYMETLER TEBLİĞİ (III-58.1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 27.08.2008 tarihli Seri:III, No:35 sayılı tebliğ ile 04.08.2007 ta...

SPK Sirküleri 2014/05 : Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)

SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 06.01.2014 SPK SİRKÜLER NO : 2014/05 GAYRİMEKUL YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.3) Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yeni düzenlemeleri içeren III-52.3 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Fo...

SPK Sirküleri 2014/04 : Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)

SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 03.01.2014 SPK SİRKÜLER NO : 2014/04 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ (II-17.1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 30.12.2011 tarihli Seri:IV, No:56 tebliğ ile 19.03.2008 tarihli Seri IV No:41 tebliğini yürürl...

SPK Sirküleri 2014/03 : Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1)

SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 03.01.2014 SPK SİRKÜLER NO : 2014/03 GERİ ALINAN PAYLAR TEBLİĞİ (II-22.1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yeni düzenlemeleri içeren II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği' (Tebliğ) 03.01.2014 tar...

SPK Sirküleri 2014/02 : Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4)

SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2014 SPK SİRKÜLER NO : 2014/02 GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.4) Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yeni düzenlemeleri içeren III-52.4 sayılı "Girişim Sermaye...

SPK Sirküleri 2014/01 : Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği (II-27.1)

SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2014 SPK SİRKÜLER NO : 2014/01 ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLİĞİ (II-27.1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-27.1 sayılı "Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği" (Tebliğ) 02.0...