Nevi Değişikliği Yoluyla Münfesih Hale Gelen Limited Şirketin İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması Hakkında Özelge

Nevi Değişikliği Yoluyla Münfesih Hale Gelen Limited Şirketin İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması Hakkında Özelge

Sayı: 
51421814-125[19-2014/146]-40
Tarih: 
26/02/2015
 

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)Sayı : 51421814-125[19-2014/146]-40 26/02/2015
Konu : nevi değişikliği yoluyla münfesih hale gelen limited şirketin İndirimli Kurumlar Vergisi uygulaması

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin limited şirket iken tür değiştirerek anonim şirkete dönüştüğü, nevi değişikliği yoluyla münfesih hale gelen limited şirketin 30/7/2012 tarihli ve C-96416 sayılı yatırım teşvik belgesi kapsamında indirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlandığı belirtilerek; şirketinizin tür değişikliği nedeniyle indirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.


5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinde; kurumların, birleşme sonucunda infisah eden kurum ile birleşilen kurumun kanunî veya iş merkezlerinin Türkiye'de bulunması, münfesih kurumun devir tarihindeki bilânço değerlerinin, birleşilen kurum tarafından bir bütün halinde devralınması ve aynen bilânçosuna geçirilmesi şartları dahilinde tür değiştirmelerinin de devir hükmünde olduğu hüküm altına alınmıştır.


Öte yandan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 180 inci maddesinde, bir şirketin hukuki şeklini değiştirebileceği ve yeni türe dönüştürülen şirketin eskisinin devamı olduğu, 181 inci maddesinde ise bir sermaye şirketinin başka türde bir sermaye şirketine dönüşmesinin geçerli türde değişiklik olduğu belirtilmiştir.


Buna göre, şirketiniz tür değişikliği yoluyla münfesih hale gelen limited şirketin devamı olduğundan, limited şirket adına düzenlenen yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlardan elde ettiğiniz kazançlar için indirimli kurumlar vergisi uygulamasından faydalanmanız mümkündür. Öte yandan, Ekonomi Bakanlığına müracaat edilmesi ve yatırım teşvik belgesinin anonim şirket adına revize edilerek tescil edilmesi gerekmektedir.


Bilgi edinilmesini rica ederim.