Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uganda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hidrokarbon, Madencilik ve Mineraller Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar