Vergi Sirküleri 54 : İlan ve Relam Vergisi, Eğlence Vergisi, İşgal Harcı, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı ve İşyeri Açma İzni Harcı Tarifeleri Belirlendi

Vergi Sirküleri 54 : İlan ve Relam Vergisi, Eğlence Vergisi, İşgal Harcı, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı ve İşyeri Açma İzni Harcı Tarifeleri Belirlendi


Vergi Sirküleri 54 : İlan ve Relam Vergisi, Eğlence Vergisi, İşgal Harcı, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı ve İşyeri Açma İzni Harcı Tarifeleri Belirlendi

VERGİ SİRKÜLERİ

 

SİRKÜLER TARİHİ         : 18.12.2013
SİRKÜLER NO                  : 2013/ 54

 

İLAN VE REKLAM VERGİSİ, EĞLENCE VERGİSİ, İŞGAL HARCI, TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI VE İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI   TARİFELERİ BELİRLENDİ

 

18.12.2013 tarih ve 28855 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 2013/5585 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, İşgal Harcı, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı ve İşyeri Açma İzni Harcı   tarifelerinin belediye grupları itibarıyla tespitine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Belediye Gelirleri Kanununun 15 inci, 20 nci, 56 ncı, 60 ıncı ve 84 üncü maddelerinde yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifeleri, belediye grupları itibarıyla aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

A- İLAN VE REKLAM VERGİSİ

 

Cinsi

Belediye Grubu / Verginin Tutarı (TL)

1

2

3

4

5

1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak

60

40

30

25

20

2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak

35

28

24

16

8

3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımlar üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak

10

8

6

4

2

4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak

95

60

50

40

30

5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar vb.nin her biri için

0,20

0,18

0,15

0,10

0,05

6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

B- EĞLENCE VERGİSİ

(Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde)

 

 

Eğlence Yerleri

Belediye Grupları/Verginin Miktarı (TL)

1

2

3

4

5

1

 

Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinden çalışılan her gün için

 

50 m2'ye kadar

15

10

7

5

5

51-200 m2

20

15

10

7

6

201 m2'den yukarı

40

30

20

15

10

4 yıldızlı otelde

70

60

55

50

40

5 yıldızlı otelde

80

70

60

55

50

2

Bilardo ve masa futbolu gibi eğlence yerlerinden çalışılan her gün için

İlk oyun aleti için

5

5

5

5

5

Sonraki her oyun aleti için

3

2

1

1

1

C- İŞGAL HARCI

 

Cinsi

Belediye Grubu / Harcın

Tutarı (TL)

1

2

3

4

5

1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde

2,5

1,75

1,5

1

0,5

2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde

a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına

2

1,75

1,5

1

0,5

b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına 

4

3,5

3

2

1

3. 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde

a) Her taşıttan beher saat için

1,25

1

0,75

0,50

0,25

b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için

2,5

1,75

1,5

1

0,5

Ç- TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI

Belediye Grubu

Cinsi

Harcın Tutarı (TL )

1

Her tür işyeri için yıllık olarak

600

2

"  "  "  "  "  "

200

3

"  "  "  "  "  "

100

4

"  "  "  "  "  "

50

5

"  "  "  "  "  "

20

D- İŞ YERİ AÇMA İZNİ HARCI

Belediye Grubu

Cinsi

Harcın Tutarı (TL )

1

Her tür işyerinin beher metrekaresi için

1

2

"  "  "  "  "  "

0,80

3

"  "  "  "  "  "

0,60

4

"  "  "  "  "  "

0,30

5

"  "  "  "  "  "

0,20

Söz konusu bu karar 19/5/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Söz konusu karara ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Yukarıdaki tarifelerde yer alan Belediye Gruplarına ilişkin tabloya ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.