Vergi Sirküleri 51-Ek : KDV Oranlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı'na Yönelik İlave Açıklama

Vergi Sirküleri 51-Ek : KDV Oranlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı'na Yönelik İlave Açıklama


Vergi Sirküleri 51-Ek : KDV Oranlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı'na Yönelik İlave Açıklama

VERGİ SİRKÜLERİ

 

VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 03.12.2013

VERGİ SİRKÜLER NO : 2013/51-EK

 

KDV ORANLARINA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI'NA YÖNELİK İLAVE AÇIKLAMA

 

01.12.2013 tarih ve 28838 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2013/5595 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda; Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar ile Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı'nda Yer alan Bazı Değişiklikler ile bazı makina ve cihazlara uygulanan KDV oranları değiştirilmiştir. Değişiklik yapılan bazı makina ve techizatlar listesi aşağıda olup tamamı ilgili kararın yer aldığı ve sirkülerimiz sonunda bulunan linktedir.

 

84.06 Buhar türbinleri
84.10 Su türbinleri, su çarkları ve bunlar için regülatörler
84.11 Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri
8413.19.00.20.00 Fiyat ve miktar gösteren tertibatı olan dağıtım pompaları
8413.19.00.90.11 Gıda maddeleri için miktar gösteren dağıtım pompaları
8413.19.00.90.12 Miktar gösteren tertibatı olan diğer dağıtım pompaları
8413.40.00.00.00 Beton pompaları
8413.60 Diğer döner deplasmanlı (pozitif hareketli) pompalar
8422.30.00.00.00 Şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları doldurmaya, kapamaya, mühürlemeye veya etiketlemeye mahsus makinalar; şişeleri, kavanozları, tüpleri ve benzeri kapları kapsüllemeye mahsus makinalar; içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar
8422.40.00.00.00 Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makinalar dahil)
8423.30 Sabit ağırlıkları tartan basküller ve maddeyi belirli bir ağırlığa göre tartarak çuval ve diğer kaplara doldurmaya mahsus baskül ve teraziler
84.27 Forkliftler; kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları
84.39 Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imaline veya kağıt veya karton imaline veya finisajına mahsus makina ve cihazlar
84.40 Cilt makinaları ve kitap formalarını dikmeye mahsus makinalar (münferit yaprakları dikmeye mahsus makinalar dahil)
84.41 Kağıt hamuru, kağıt veya kartonun işlenmesine mahsus diğer makina ve cihazlar (her cins kesme makina ve cihazları dahil)

İlgili BKK'nda ayrıntısı verilen ve bir kısmı yukarıda  yer alan ve amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan makine ve cihazların (kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları hariç) finansal kiralamaya konu olmak üzere;

  • 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre finansal kiralama şirketlerine teslimi,
  •  Bu malların finansal kiralama şirketleri tarafından katma değer vergisi mükellefleri ile işlemleri katma değer vergisinden istisna edildiği için katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayan ancak kazançları bilanço esasına göre tespit edilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine kiralanması ve tesliminde KDV oranı yüzde 1'e indirilmiştir.

Söz konusu makina ve teçhizatların finansal kiralama dışında teslime konu edilmesi yada kiralanması halinde  ise öteden beri olduğu gibi yine %18 oranında KDV hesaplamaya devam edilecektir.

Söz konusu düzenlemeler kararın resmi gazetede yayımlandığı gün olan 01.12.2013 Tarihi  itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Ayrıntılı listeler için  İlgili Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.